Espiritu Santua

lunes, 12 de octubre de 2020

Bizitza Jainkoarentzat bakarrik da La vida solo es para Dios: Jose Antonio Pagola


Gaur egungo biblia-exegesiak ez du duda-izpirik. Bizia da Jesusentzat lehenengo gauza, eta ez erlijioa. Aski da beraren jardueraren ibilbideari erreparatzea. Beti, gizarte hartan, bizitza sanoago eta duinago bat sustatu eta garatzeko kezkaturik ageri da.

Ekar dezagun gogora nola jokatu duen gaixoen munduan: beren bizitza murrizturik, mehatxupean eta koloka bizi dutenengana hurbildu ohi da, beraiengan bizitza beteago bat iratzartzeko. Ekar dezagun gogora nola hurbiltzen den bekatariengana: barkazioa eskaintzen die, bizitza duinago bat, umilaziotik eta mespretxutik berreskuratua, bizi dezaten. Ekar ditzagun gogora deabrudunak ere, beren existentziaren jabe izateko ezgai direnak: askatu egiten ditu besterendurik edo alienaturik eta gaitzak jota beren onetik aterea duten bizitzatik.

Jon Sobrinok azpimarratu duenez, beren bizitza zama astun bihurturik duten haiek dira pobre, ezin bizi baitira gutxieneko duintasun batez. Pobretasun hau da bizitzaren Kreatzailearen jatorrizko asmoaren gauzarik kontrakoena. Gizakia duintasunez bizi ezin den hartan, kutsaturik eta ezdeusturik ageri da Jainkoaren kreazioa.

Horregatik kezkatzen da Jesus hainbeste Galileako landa-jendearen bizitza zehatzaz. Jende hark behar duen lehenengo gauza bizitzea da, eta duintasunez bizitzea. Ez da hori azken helmuga, baina bai premiazkoena orain berean. Aitaren azken salbazioan konfiantza izatera gonbidatzen ditu Jesusek, baina jendea gaixotasunetik ateraz batera dagi hori eta oinazea eta sufrimendua arinduz batera. Behin betiko zoriontasuna iragartzen die Jainkoaren altzoan, baina mundu honetako duintasuna, bakea eta zoriona tartekatuz egiten du hori.

Batzuetan, kristauok fedea halako kontzeptu eta hitz-motroiloz adierazten dugu, non, egiazko orduan, jende gutxi iristen baita Jesusek agertu duen Jainkoaren erreinua zehazki zer den ulertzera. Halaz guztiz, gauzak ez dira hain korapilatsuak. Hau da Jainkoak nahi duen gauza bakarra: bizitza gizatiarragoa bat guztientzat eta oraintxetik, bete-betera betiko bizitzan iritsiko den bizitza. Horregatik ez zaio emango inongo Zesarri Jainkoarena dena: beronen seme-alaben bizia eta duintasuna.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

Urteko 29. igandea –A (Mateo 22,15-21)

LA VIDA SOLO ES PARA DIOS

La exégesis moderna no deja lugar a dudas. Lo primero para Jesús es la vida, no la religión. Basta con analizar la trayectoria de su actividad. Se le ve siempre preocupado por suscitar y desarrollar, en medio de aquella sociedad, una vida más sana y más digna.

Pensemos en su actuación en el mundo de los enfermos: Jesús se acerca a quienes viven su vida de manera disminuida, amenazada o insegura, para despertar en ellos una vida más plena. Pensemos en su acercamiento a los pecadores: Jesús les ofrece el perdón que les haga vivir una vida más digna, rescatada de la humillación y el desprecio. Pensemos también en los endemoniados, incapaces de ser dueños de su existencia: Jesús los libera de una vida alienada y desquiciada por el mal.

Como ha subrayado Jon Sobrino, pobres son aquellos para quienes la vida es una carga pesada, pues no pueden vivir con un mínimo de dignidad. Esta pobreza es lo más contrario al plan original del Creador de la vida. Donde un ser humano no puede vivir con dignidad, la creación de Dios aparece allí como viciada y anulada.

Por eso Jesús se preocupa tanto de la vida concreta de los campesinos de Galilea. Lo primero que necesitan aquellas gentes es vivir, y vivir con dignidad. No es la meta final, pero es ahora mismo lo más urgente. Jesús les invita a confiar en la salvación última del Padre, pero lo hace salvando a la gente de la enfermedad y aliviando dolencias y sufrimientos. Les anuncia la felicidad definitiva en el seno de Dios, pero lo hace introduciendo dignidad, paz y dicha en este mundo.

A veces, los cristianos exponemos la fe con tal embrollo de conceptos y palabras que, a la hora de la verdad, pocos se enteran de lo que es exactamente el reino de Dios del que habla Jesús. Sin embargo, las cosas no son tan complicadas. Lo único que Dios quiere es esto: una vida más humana para todos y desde ahora, una vida que alcance su plenitud en la vida eterna. Por eso nunca hay que dar a ningún César lo que es de Dios: la vida y la dignidad de sus hijos.

José Antonio Pagola

29 Tiempo ordinario – A (Mateo 22,15-21)

 

No hay comentarios: