Welcome to Gernikaldea 2023/24

domingo, 18 de septiembre de 2016

Gure Aita Padre Nuestro

Egilea: Reportabira

Gure Aita, zeruetan zarana: santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezela lurrean bere.

Emoiguzu gaur egun hontako ogia. Parkatu gure zorrak, geuk bere gure zordunai parkatzen dautsegun ezkero; eta ez gu tentaldira eroan baina atara gagizuz gatxetik.