Garizuma 2020

lunes, 3 de febrero de 2020

Nik zuoi oinak garbitu 04
Hile honetan etxean egingo dogun esku lana, ospakizunean bedeinkatu eta, gero, oparitu guk gura dogunari edo dogunei...

Orduan, zintzoek erantzungo deutsoe: “Jauna, noiz ikusi zinduguzan goserik, eta emon geuntsun jaten?”Eta erregeak erantzungo deutse: “Bene-benetan dinotsuet: nire senide txikien honeetariko bati egin zeuntsoena neuri egin zeunsten”.(Mt 25, 35.40)

Badagoz gure inguruan Jesusen jokaera jarraitzen dabenak. Fijatu zaitez etxekoen artean, eskolan, ikaskide, irakasle edo zaintzaileen artean, entrenamenduan, ....

Egoizu txartel bat egin dauan horregaitik eskerrak eta zoriona emoteko . Ausnartu, moztu eta berari emoiozu.


         Honeek eredu batzuk dira. Materiale hau beharko dozu:

- Bihotzaren plantila.
- Kartulina gorri eta zuria.
- Artile edo hari zuria josteko.
- Orratz lodia.
- Celo eta pegamentua
- Koloretako margoak apaindu eta mezua idazteko.Este mes vamos a hacer el trabajo de mano en casa, bendecirlo en la celebración familiar y luego regalar a quien queremos o a quienes queramos...


Entonces los buenos responderán: "Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y os hemos dado de comer?" Y el rey responderá: "De verdad os digo: me hicisteis a mi lo que hicisteis a uno de mis pequeños hermanos" (Mateo 25, 35.40)


En nuestro entorno hay personas que siguen el comportamiento de Jesús. Fijate en los familiares, en la escuela, en los compañeros, en los profesores o en los cuidadores, en el entrenamiento...


Haz una tarjeta para darte las gracias y la felicidad. Meditalo, corta y dáselo a él o e aellos.


Estos son algunos modelos. Necesitas este material:


- Plantilla del corazón.

- Cartulina roja y blanca.

- Para coser lana o hilo blanco.

- Aguja gruesa.

- Celo y pegamento

- Decorar las pinturas de colores y escribir el mensaje.

 

No hay comentarios: