Domekan Familia Ospakizuna

lunes, 6 de junio de 2022

Kristaua Jainkoaren aurrean El cristiano ante Dios Jose Antonio Pagola

 


Kristauok ez dugu beti gauza erraza izaten Hirutasun bezala aitortutako Jainkoaren Misterioarekin harremanak era zehatz eta bizian bizitzea. Halaz guztiz, krisi erlijiosoa gonbita dugu, inoiz baino bizikiago, Jainkoarekin harreman pertsonal, osasuntsu eta atsegingarriak bizitzera. Jesus, Galileako Profeta honengan haragi egindako Jainkoaren Misterioa, dugu fede xume bat biziberritzeko abiapunturik hobena.

Nola bizi Aitaren aurrean?
Oinarrizko bi jarrera erakusten dizkigu Jesusek.
Lehenengoa, erabateko konfiantza. Aita ona da Jainkoa. Azkenik gabe maite gaitu. Ezer ez zaio axola gure ona baino gehiago. Beldur gabe fida gintezke harengan, errezelorik gabe, kalkulu edo estrategia beharrik gabe. Bizitzea Maitasunean fidatzea da gauza guztien azken misterio gisa.
Bigarrena, baldintzarik gabe esaneko izatea. On dugu Aita horren borondateari adi-adi bizitzea; izan ere, bizitza duinago bat nahi du guztientzat. Ez da bizitzeko modu osasuntsuago eta egiazkoagorik. Hau da errealitatearen misterioaren aurrean Jainko Aita baten fedetik bizi denaren ezkutuko motibazioa.

Zer da Jainkoaren Seme haragituarekin bizitzea?
Lehenik eta behin, Jesusi jarraitzea: bera ezagutzea, bera sinestea, berarekin sintonizatzea, beraren urratsei jarraituz bizitzen ikastea. Biziari berak begiratzen zion bezala begiratzea; jendeari berak ematen ziona bezalako tratua ematea; berak egiten zuen bezala, ontasun eta askatasun kreatzaileen seinaleak ereitea. Giza bizitza gizatiarrago eginez bizitzea. Horixe dagi Jainkoak haragitu denean. Kristau batentzat ez dago bizitzeko era zoragarriagorik.
Bigarren, Jesusek, Aitaren gogoa jarraituz, abian jarri duen Jainkoaren egitasmoan lankide izatea. Ez gera gintezke besoak tolesturik. Negar dagitenak, barrez ikusi nahi ditu Jainkoak; gose direnak, jaten ikusi nahi ditu. Gauzak aldatu beharra dugu, bizia guztientzat bizi izan dadin. Jesusek «Jainkoaren erreinua» deitzen duena da markoa, norabidea eta zeruertza, bizitza gizatiarragoa bihurtzeko Jainkoaren azken misteriotik proposatzen zaiguna.

Zer da Espiritu Santuak arnasturik bizitzea?
Lehenik eta behin, maitasunak arnasturik bizitzea. Hori ageri da Jesusen ibilbide osoan. Funtsezkoa, dena maitasunez bizitzea da eta maitasunetik. Ez da gauza garrantzizkoagorik. Maitasuna da gure bizitzan zentzua ematen duen, egia eta esperantza eragiten dituen indarra. Maitasuna da hainbat eta hainbat trakeskeriatik, erroretik eta miseriatik libratzen gaituena.
Azkenik, «Jainkoaren Espirituak igurtzirik» bizi denak, Jainkoak modu berezian bidali duela sentitzen du behartsuei Berri Ona hots egitera. Bizitza horrek indar askatzailea du gatibuentzat; argia ematen die itsu bizi direnei; erregalu da zoritxarreko sentitzen direnentzat.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

Hirutasun Santu-santua – C (Joan 16,12-15)

EL CRISTIANO ANTE DIOS

No siempre se nos hace fácil a los cristianos relacionarnos de manera concreta y viva con el misterio de Dios confesado como Trinidad. Sin embargo, la crisis religiosa nos está invitando a cuidar más que nunca una relación personal, sana y gratificante con él. Jesús, el Misterio de Dios hecho carne en el Profeta de Galilea, es el mejor punto de partida para reavivar una fe sencilla.

¿Cómo vivir ante el Padre?
Jesús nos enseña dos actitudes básicas.
En primer lugar, una confianza total. El Padre es bueno. Nos quiere sin fin. Nada le importa más que nuestro bien. Podemos confiar en él sin miedos, recelos, cálculos o estrategias. Vivir es confiar en el Amor como misterio último de todo.
En segundo lugar, una docilidad incondicional. Es bueno vivir atentos a la voluntad de ese Padre, pues solo quiere una vida más digna para todos. No hay una manera de vivir más sana y acertada. Esta es la motivación secreta de quien vive ante el misterio de la realidad desde la fe en un Dios Padre.

¿Qué es vivir con el Hijo de Dios encarnado?
En primer lugar, seguir a Jesús: conocerlo, creerle, sintonizar con él, aprender a vivir siguiendo sus pasos. Mirar la vida como la miraba él; tratar a las personas como él las trataba; sembrar signos de bondad y de libertad creadora como hacía él. Vivir haciendo la vida más humana. Así vive Dios cuando se encarna. Para un cristiano no hay otro modo de vivir más apasionante.
En segundo lugar, colaborar en el proyecto de Dios que Jesús pone en marcha siguiendo la voluntad del Padre. No podemos permanecer pasivos. A los que lloran, Dios los quiere ver riendo, a los que tienen hambre los quiere ver comiendo. Hemos de cambiar las cosas para que la vida sea vida para todos. Este proyecto que Jesús llama «reino de Dios» es el marco, la orientación y el horizonte que se nos propone desde el misterio último de Dios para hacer la vida más humana.

¿Qué es vivir animados por el Espíritu Santo?
En primer lugar vivir animados por el amor. Así se desprende de toda la trayectoria de Jesús. Lo esencial es vivirlo todo con amor y desde el amor. Nada hay más importante. El amor es la fuerza que pone sentido, verdad y esperanza en nuestra existencia. Es el amor el que nos salva de tantas torpezas, errores y miserias.
Por último, quien vive «ungido por el Espíritu de Dios» se siente enviado de manera especial a anunciar a los pobres la Buena Noticia. Su vida tiene fuerza liberadora para los cautivos; pone luz en quienes viven ciegos; es un regalo para quienes se sienten desgraciados.

José Antonio Pagola

Santísima Trinidad – C (Juan 16,12-15)

No hay comentarios: