Espiritu Santua Mendekoste Jaia

lunes, 13 de junio de 2022

Eukaristia gizarte egintza danez La eucaristía como acto social Jose Antonio Pagola


Exegeten arabera, ogiak ugaltzearen kontaerak lehen kristauentzat eukaristiak zer zentzu zuen ikusten laguntzen digu, daukatena banatzen eta partekatzen dakiten anai-arreba batzuen keinua denez.

Kontaeraren arabera, premian eta goseak den jendetza dago han. Ogiak eta arrainak ez dituzte erosi, baizik eta bildu egin dituzte. Eta dena da ugaltzen eta banatzen Jesusen egintzaz, ogia bedeinkatu, puskatu eta premian direnei banatzeko agindu duelarik.

Sarritan ahazten dugu ezen, lehen kristauentzat, eukaristia ez zela liturgia bakarrik, baizik eta gizarte egintza zela gainera, zeinetan bakoitzak premien zirenen eskura jartzen baitzituen bere ondasunak. Bigarren mendeko testu ezagun batean, zeinetan San Justinok kristauek asteko eukaristia nola ospatzen zuten deskribatzen baitu, esaten digu bakoitzak duena ematen duela «laguntzeko, umezurtzei eta emakume alargunei, gaixotasunez edo beste arrazoi batez sufritzen ari direnei, kartzelan direnei, paseko arrotzei eta, labur esateko, premian diren guztiei».

Lehen mendeetan imajinaezina zen eukaristia ospatzera joatea zerbait eraman gabe behartsuei eta premian zirenei laguntzeko. Hona zer zion aurpegiratzen Ziprianok, Kartagoko gotzainak, andre aberats bati: «Zure begiek ez dituzte ikusten premian dena eta behartsua, ilun trinkoak hartuak eta estaliak dituzulako. Zu, diruduna eta aberatsa zara. Zuk, Jaunaren Afaria ospatu uste duzu eskaintza kontuan izan gabe. Zu, Jaunaren Afarira zatoz ezer eskaini gabe. Zuk, eskaintzaren zatia mozten duzu, behartsuarena den hura».

Gaur egun jendearen premia desberdinengatik egiten den otoitza ez da asmatutako zerbait, ez da eukaristia-ospakizunez kanpokoa izango litzatekeen eranskin bat. Eukaristiak bere izaeraz eskatzen du banatzea eta partekatzea da. Igande etorri, igandea joan, eukaristia-ogia partekatzera hurbiltzen garen fededunok, deiturik sentitu beharko ginateke geure ondasunak premian direnekin egiazkiago partekatzera.

Kontraesana izango litzateke Jaunaren mahaia partekatu nahi izatea, eta une hauetan etorkizun ziurtasun gabearen estutasuna bizi dutenei geure bihotza ixtea. Jesusek ezin bedeinkatuko du gure mahaia, nork beretzat gordetzen baditugu geure ogia eta geure arrainak.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

Kristoren gorputz-odol santuak (Corpus) – C (Lukas 9,11b-17)


LA EUCARISTÍA COMO ACTO SOCIAL

Según los exegetas, la multiplicación de los panes es un relato que nos permite descubrir el sentido que la eucaristía tenía para los primeros cristianos como gesto de unos hermanos que saben repartir y compartir lo que poseen.

Según el relato, hay allí una muchedumbre de personas necesitadas y hambrientas. Los panes y los peces no se compran, sino que se reúnen. Y todo se multiplica y se distribuye bajo la acción de Jesús, que bendice el pan, lo parte y lo hace distribuir entre los necesitados.

Olvidamos con frecuencia que, para los primeros cristianos, la eucaristía no era solo una liturgia, sino un acto social en el que cada uno ponía sus bienes a disposición de los necesitados. En un conocido texto del siglo II, en el que san Justino nos describe cómo celebraban los cristianos la eucaristía semanal, se nos dice que cada uno entrega lo que posee para «socorrer a los huérfanos y las viudas, a los que sufren por enfermedad o por otra causa, a los que están en las cárceles, a los forasteros de paso y, en una palabra, a cuantos están necesitados».

Durante los primeros siglos resultaba inconcebible acudir a celebrar la eucaristía sin llevar algo para ayudar a los indigentes y necesitados. Así reprocha Cipriano, obispo de Cartago, a una rica matrona: «Tus ojos no ven al necesitado y al pobre porque están oscurecidos y cubiertos de una noche espesa. Tú eres afortunada y rica. Te imaginas celebrar la cena del Señor sin tener en cuenta la ofrenda. Tú vienes a la cena del Señor sin ofrecer nada. Tú suprimes la parte de la ofrenda que es del pobre».

La oración que se hace hoy por las diversas necesidades de las personas no es un añadido postizo y externo a la celebración eucarística. La misma eucaristía exige repartir y compartir. Domingo tras domingo, los creyentes que nos acercamos a compartir el pan eucarístico hemos de sentirnos llamados a compartir más de verdad nuestros bienes con los necesitados.

Sería una contradicción pretender compartir como hermanos la mesa del Señor cerrando nuestro corazón a quienes en estos momentos viven la angustia de un futuro incierto. Jesús no puede bendecir nuestra mesa si cada uno nos guardamos nuestro pan y nuestros peces.

José Antonio Pagola

Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo – C (Lucas 9,11b-17)

No hay comentarios: