Jose Angel Agirre Camerundik

lunes, 28 de marzo de 2022

Ez harrika egin No lanzar piedras: Jose Antonio Pagola

 


Gizarte guztietan izaten dira jokabide-ereduak, era esplizituan edo inplizitua, pertsonen portaera moldatzen dutenak. Hein handian gure pentsaera, jarduera eta biziera taxutzen dituzten ereduak dira.

Har dezagun geure gizarte honen antolaketa juridikoa. Gizarte-bizikidetasuna egitura legal batek arautua du, gizakiari buruzko ikusmolde jakin baten araberako egitura legal batek, alegia. Horregatik, legea zuzena izan arren, beraren aplikazioa izan daiteke zuzengabea, baldin eta gizon eta emakume bakoitza bere egoera pertsonal bakar eta ezin errepikatuan jartzen ez bada.

Gure gizarte pluralistan berean ere beharrezkoa da bizikidetasuna posible egingo duen adostasun batera iristea. Horregatik joan da gure gizartea hiritar baten, eskubide batzuen eroale eta obligazio batzuen subjektu denaren, ideal juridikoa eratzen. Eta ideal juridiko hau da gizartean lege-indarrez ezarriz doana.

Baina lege-antolaketa hau, beharrezkoa izanik ere, dudarik gabe, bizikidetasun sozialik nahi bada, ezin iritsi da pertsona era egokian ulertzera, bakoitzaren bizitza zehatza bere konplexutasun guztian, bere hauskortasunean eta misterioan hartuz.

Legea pertsona bakoitza zuzentasunez neurtzen saiatuko da, baina nekez trata lezake egoera bakoitzean bere existentzia propioa era bakar eta berezian bizi eta jasaten duen izaki jakin bezala.

Zein gauza erraza den pertsonak irizpide seguru batzuen arabera juzkatzea. Zein gauza erraza eta zuzengabea legearen zamara jotzea hainbat eta hainbat jende marjinaturen aurka, gure gizarte honetan txertaturik eta «hiritar idealaren legearen» arabera bizitzeko gai ez direnen aurka: egiazko familiarik gabeko gazteak, gazte delitugileak, eskale analfabetoak, erremediorik gabeko drogadiktoak, lanik gabeko lapurrak, inolako maitasunik gabeko prostituituak, beren ezkontzako maitasunean porrot egin dutenak…

Gaitzespen erraz hauen aurrez aurre, legearen objektibotasun hutsa hartuz eta hotz-hotzean inor ez gaitzestera konbidatzen gaitu Jesusek, baizik eta denak nork bere jokaera propiotik ulertzen saiatzera. Inori harrika egin aurretik, nork geure bekatua juzkatzen ikasi behar dugu. Agian, konturatuko gara orduan ezen jende askok behar duena ez dela legearen gaitzespena, baizik eta norbaitek laguntzea eta norbaitek birgaitzeko ahalbidea eskaintzea. Emakume adulteriogileak behar zuena ez ziren harriak, baizik eta esku adiskidetsu bat, jaikitzen lagunduko ziona. Jesusek ondo ulertu zuen emakumea.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

Garizumako 5. igandea – C (Joan 8,1-11)

NO LANZAR PIEDRAS

En toda sociedad hay modelos de conducta que, explícita o implícitamente, configuran el comportamiento de las personas. Son modelos que determinan en gran parte nuestra manera de pensar, actuar y vivir.

Pensemos en la ordenación jurídica de nuestra sociedad. La convivencia social está regulada por una estructura legal que depende de una determinada concepción del ser humano. Por eso, aunque la ley sea justa, su aplicación puede ser injusta si no se atiende a cada hombre y cada mujer en su situación personal única e irrepetible.

Incluso en nuestra sociedad pluralista es necesario llegar a un consenso que haga posible la convivencia. Por eso se ha ido configurando un ideal jurídico de ciudadano, portador de unos derechos y sujeto de unas obligaciones. Y es este ideal jurídico el que se va imponiendo con fuerza de ley en la sociedad.

Pero esta ordenación legal, necesaria sin duda para la convivencia social, no puede llegar a comprender de manera adecuada la vida concreta de cada persona en toda su complejidad, su fragilidad y su misterio.

La ley tratará de medir con justicia a cada persona, pero difícilmente puede tratarla en cada situación como un ser concreto que vive y padece su propia existencia de una manera única y original.

Qué cómodo es juzgar a las personas desde criterios seguros. Qué fácil y qué injusto apelar al peso de la ley para condenar a tantas personas marginadas, incapacitadas para vivir integradas en nuestra sociedad, conforme a la «ley del ciudadano ideal»: hijos sin verdadero hogar, jóvenes delincuentes, vagabundos analfabetos, drogadictos sin remedio, ladrones sin posibilidad de trabajo, prostitutas sin amor alguno, esposos fracasados en su amor matrimonial…

Frente a tantas condenas fáciles, Jesús nos invita a no condenar fríamente a los demás desde la pura objetividad de una ley, sino a comprenderlos desde nuestra propia conducta personal. Antes de arrojar piedras contra nadie, hemos de saber juzgar nuestro propio pecado. Quizá descubramos entonces que lo que muchas personas necesitan no es la condena de la ley, sino que alguien las ayude y les ofrezca una posibilidad de rehabilitación. Lo que la mujer adúltera necesitaba no eran piedras, sino una mano amiga que le ayudara a levantarse. Jesús la entendió.

José Antonio Pagola

5 Cuaresma – C (Juan 8,1-11)

No hay comentarios: