Domekan Familia Ospakizuna

lunes, 7 de marzo de 2022

Nori entzun? ¿A quién escuchar? Jose Antonio Pagola

 


Kristauok txikitatik entzun izan dugu hitz egiten ebanjelioko eszena jakin batez, tradizioz «Jesusen Antzaldatzea» deitu ohi dugunaz. Jadanik ez da posible jakitea, seguru, nola sortu zen kontaera hori. Kristau-tradizioan jaso zuten, batez ere bi arrazoirengatik: batetik, Jesusen baitan ezkutuan zegoen misterioa gogoratzen laguntzen zielako; bestetik, Jainkoak Jesusi bakarrik entzutera gonbidatzen zituelako.

«Mendi garai» baten gailurrean, hurbilenak dituen ikasleek «aurpegia» antzaldaturik ikusi dute Jesus. Israelen historiako bi legenda-pertsonaia ditu lagun: Moises, herriaren legegile handia, eta Elias, Jainkoa ardura beroaz defendatu zuen suaren profeta.

Pertsonaia biek, Legearen eta Profeten ordezkoek, aurpegia itzalia dute; Jesusek bakarrik dirdaitzen du argiaz. Bestetik, ez dute hots egin inolako mezurik, Jesusekin «solas egitera» etorri dira: Jesusek bakarrik du azken hitza. Jesus bakarrik da giltza edozein mezu irakurtzeko.

Ematen du Pedrok ez duela ulertu. «Hiru txabola» egitea proposatu du, bana hirurentzat. Horrenbestez, maila berekotzat eman ditu hirurak. Ez du sumatu Jesusen berritasuna eta berezitasuna. Hodeitik irten den ahotsak argituko ditu gauzak: «Hau da ene Semea, kutuna. Entzun berari». Ez zaio entzun behar Moisesi, ezta Eliasi ere, Jesusi bakarrik, «Seme maiteari». Honen hitzek eta honen biziak agertuko digute Jainkoaren egia.

Jesusi entzunez bizitzea egundoko esperientzia da. Noizbait ere egia dioen norbaiti entzuten da. Zergatik eta zertako bizi dakien norbaiti. Mundu zuzenago bat eta gizakiaren duinago bat eraikitzeko giltzak eskaintzen dituen norbaiti.

Jesusen jarraitzaileok ez gara bizi edozein sineskizun, edozein arau edo erritu biziz. Elkarte bat kristau egiten, bere erdian Ebanjelioa eta soilik Ebanjelioa ipintzen duenean joaten da kristau egiten. Hor jokatzen dugu geure nortasuna. Ez da erraza imajinatzea, elkarrekin «Jesusen kontaera» entzunez bizi den fededun-taldea baino gertaera sozial gizatiarragorik. Igandero entzuten ahal dugu beraren deia, bizitza beste begi batzuez ikustera eta erantzukizunez bizitzera, mundua bizileku hobe bihurtuz.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

Garizumako 2. igandea – C (Lukas 9,28b-36)

¿A QUIÉN ESCUCHAR?

Los cristianos hemos oído hablar desde niños de una escena evangélica llamada tradicionalmente la «transfiguración de Jesús». Ya no es posible saber con seguridad cómo se originó el relato. Quedó recogido en la tradición cristiana sobre todo por dos motivos: les ayudaba a recordar el misterio encerrado en Jesús y les invitaba a escucharle solo a él.

En la cumbre de una «montaña alta», los discípulos más cercanos ven a Jesús con el rostro «transfigurado». Le acompañan dos personajes legendarios de la historia de Israel: Moisés, el gran legislador del pueblo, y Elías, el profeta de fuego que defendió a Dios con celo abrasador.

Los dos personajes, representantes de la Ley y los Profetas, tienen el rostro apagado: solo Jesús irradia luz. Por otra parte, no proclaman mensaje alguno, vienen a «conversar» con Jesús: solo este tiene la última palabra. Solo él es la clave para leer cualquier otro mensaje.

Pedro no parece haberlo entendido. Propone hacer «tres chozas», una para cada uno. Pone a los tres en el mismo plano. No ha captado la novedad de Jesús. La voz surgida de la nube va a aclarar las cosas: «Este es mi Hijo, el escogido. Escuchadlo». No hay que escuchar a Moisés o a Elías, sino a Jesús, el «Hijo amado». Sus palabras y su vida nos descubren la verdad de Dios.

Vivir escuchando a Jesús es una experiencia única. Por fin estamos escuchando a alguien que dice la verdad. Alguien que sabe por qué y para qué vivir. Alguien que ofrece las claves para construir un mundo más justo y digno del ser humano.

Los seguidores de Jesús no vivimos de cualquier creencia, norma o rito. Una comunidad se va haciendo cristiana cuando va poniendo en su centro el Evangelio y solo el Evangelio. Ahí se juega nuestra identidad. No es fácil imaginar un hecho social más humanizador que un grupo de creyentes escuchando juntos el «relato de Jesús». Cada domingo podemos sentir su llamada a mirar la vida con ojos diferentes y a vivirla con más responsabilidad, construyendo un mundo más habitable.

José Antonio Pagola

2 Cuaresma – C (Lucas 9,28b-36)

No hay comentarios: