Welcome to Gernikaldea 2023/24

sábado, 9 de mayo de 2020

Bidea, egia, biziaEgunon eta eskerrik asko hor egotearren zintzo zintzo. Laster elkar ikusteko aukera izango dogu. Igorren martitzenean, Zeanuri eta Artean eguenean. Andra Mariari lorak eskeini, Jesusi eskerrak emon, hildakoen alde otoitz egin eta lagunak ikusi, ikutu barik gero! Eskerrik asko bialdu dozuzan argazki, marrazki eta gogoeta guztiengaitik. Oraindino lagun batzuk falta jakuz. Gogo barik dagoz. Deitu zure mailakoei eta adoretu!

Buenos días y muchas gracias por estar ahí fielmente. Pronto podremos vernos. En Igorre el martes, en Zeanuri y Artea el jueves. ¡A Nuestra Amatxu le ofreceremos las flores, a Jesús le daremos las gracias, rezaremos por los muertos y veremos a los amigos pero sin tocarlos! Gracias por todas las fotos, dibujos y reflexiones que has enviado. Nos faltan algunos amigos. Parece que están desanimados. ¡Llama a los de tu nivel y anímalos!

Jose Mari abadea


Zortzigarren katekesia Octava sesión (2020-05-09)

Bidea, egia, bizia

1.- Kanta bat entzungo dogu: Zu zara gure bidea
Elkar maitatzea
Zure lege bakarra izan zen.
Denok kide ginela
Esatera etorri zinen.

Maitasunak gurutzeraino
Eraman zintuen,
Baina zu biztu zinen
Eta nik jarraitun ahi dizut.

Zu zara gure bidea (bakea)

Zure zara gure bakea (argia)

Zu zara gurea egia (bizia)

Zu zara gure bizia (bidea) (birritan).


Leku guztietan bizirik
Sentitzen zaitut,
Bizia emateraino
Prest daudenengan.

Maitasun gabe
Bizitzak ez du zentzurik.
Bihotzean zaitut
Eta nik jarraitu nahi dizut.


Zu zara gure bidea (bakea)

Zure zara gure bakea (argia)

Zu zara gurea egia (bizia)

Zu zara gure bizia (bidea) (birritan).

Bideoa: Horma bako parrokiak egunkariko irudiak.
Kantaria: Maite Losada, Bihotz berriak diska.


2.- .- Jaunaren berbea: Bidea, egia, bizia.

Jesusek erantzun: «Neu naz bidea, egia eta bizia        
Joan 14,1-12

Adoretsu ibiltzeko eskatzen deutsie Jesusek bre lagunei. Horretarako bere berbean sinistu behar. Jesusen ondoan Jainkoa dabilelako. Jesusen agintzaria, promesea guretzat be bada. Ez izan bildurrik, ez lotsarik, Berari buruz ondo berba egiteko.
3.- Otoitza egunotan egiteko

Jesus Jauna, zu zara gure bidea.
Zure asmoagaz bat egin gura dogu.
Hona hemen gu. Prest.
Egizu gugaz zuk ondoen deritxazuna.
Jainkoaren aintzarako izan daitela!
Amen.


4.- Konpromiso txiki bat

Lore bi egin doguz egunotan.
Bigarrena Andra Mariari eskieniko deutsagu.Igorren, maiatzaren 12an, martitzena, 5etatik 6etara. (Parrokitik urrun bizi zarienok be baimena daukazue etortzeko).
Zeanurin, maiatzaren 14an, eguena, 5etatik 5:30etara. (Parrokitik urrun bizi zarienok be baimena daukazue etortzeko).
Artean, maiatzaren 14an, eguena, 6etatik 6:30etara. (Parrokitik urrun bizi zarienok be baimena daukazue etortzeko).

Edozein zalantza deitu telefonoz Jose Mariri edo zure taldeko katekistari.

Eskerrik asko! Aurrera!

Sexta sesión (09-05-2020)

1.- Escuchamos una canción: Tú eres nuestro camino, Zu zara gure bidea

El amor mutuo
Fue tu única ley.
Viniste a decirnos
Que todos eramos hermanos.

El Amor te llevó
hasta la cruz,
Pero tú resucitaste
Y yo quiero seguirte.

Tú eres nuestro camino (paz)
Tú eres nuestra paz (luz)
Tú ere nuestra luz (vida)
Tú eres nuestra vida (el camino). (Dos veces).

Te siento
Vivo en todas partes
En los que están dispuestos
Incluso para dar la vida.
Sin amor
La vida no tiene sentido.
Te llevo en mi corazón
Y yo quiero seguirte.

Tú eres nuestro camino (paz)
Tú eres nuestra paz (luz)
Tú ere nuestra luz (vida)
Tú eres nuestra vida (el camino). (Dos veces).

Vídeo: Imágenes del diario “Parroquias sin muros”.
Cantante: Maite Losada, Bihotz berriak diska.

2.- La palabra del Señor: camino, verdad, vida.

Jesús responde: "Yo soy el camino, la verdad y la vida
Joan 14,1-12

Jesús pide a sus amigos que sean valientes. Para eso hay que creer en su palabra. Porque junto a  Jesús anda Dios. La promesa de Jesús es también para nosotros. No tengas miedo ni vergüenza de hablar bien de Él.


3.- Para realizar la oración estos días

Señor Jesús, tú eres nuestro camino.
Queremos compartir tu propósito.
Aquí estamos. Listos.
Haz de nosotros lo que mejor te parezca.
¡Que sea para la gloria de Dios!
Amén.

4.- Un pequeño compromiso

Hemos hecho dos flores estos días.
La segunda se la ofreceremos a  la Virgen María.En Igorre, a 12 de mayo, martes, de 5 a 6 horas. (Los que vivían lejos de la parroquia ya tienen permiso para venir).
En Zeanuri, 14 de mayo, jueves, de 5 a 5:30 horas. (Los que vivían lejos de la parroquia ya tienen permiso para venir).
En Artea, el 14 de mayo, jueves, de 6 a 6:30 horas. (Los que vivían lejos de la parroquia ya tienen permiso para venir).

Cualquier duda llama por teléfono a Jose Mari o a la catequista de tu grupo.

¡Gracias! ¡Adelante!

No hay comentarios: