Domekan Familia Ospakizuna

viernes, 13 de enero de 2017

San Inazioren otoitzaHona ni Jauna,
har ene askatasüna,
ene oritmen,
ene adimen osoa.
Har nik düdan güzea
eta enea den dena,


 
zük eman deitazüt,
zuri Jauna düt bihürtzen.
Dena zurea da,
egizü denetan
nahi düzüna.

Emazü zure maitasün eta grazia,
horieki badiket nahikoa.
Amen.

Tomad, Señor, y recibid
toda mi libertad,
mi memoria,
mi entendimiento
y toda mi voluntad;
todo mi haber y mi poseer.

Vos me disteis,
a Vos, Señor, lo torno.
Todo es Vuestro:
disponed de ello
según Vuestra Voluntad.

Dadme Vuestro Amor y Gracia,
que éstas me bastan.
Amén.


Hartu, Jauna, eta onartu
nire askatasun guztia, nire oroimena,
nire adimena eta nire gogo osoa,
dudan eta daukadan guztia.

Zeuk eman zenidan,
zeuri, Jauna, itzultzen dizut.
Zurea da dena.

Egin erabat nahi duzuna.
Emadazu zeure maitasuna eta onginahia,
aski dut hori.

(Gogo jardunak 234)

No hay comentarios: