Argiaren Jaia: Otsailak 2

martes, 2 de abril de 2019

Garizumako 5. domekea C urtea

Domeka honetarako liturgia lagungarriak euskeraz. Subsidios litúrgicos bilingües para este domingo. 


Irakurgaiak euskeraz.


                                          
                                             GARIZUMAKO V. DOMEKEA – C

Caritasen kanpaina
“Zure ahalegina danon atsegina” (II)
«ALDAERA ZEURE ARABERA»

 

SARRERAKO OHARRA

            Jaunaren izenean egun on:
            Heldu gara Garizumako 5. domekara, eta bihozbarritze aldiko azken txanpan sartu gara. Egun gitxi falta da gure fedearen jai nagusia dan Pazkoa ospatzeko. Orduan benetako pozaz bizi ahal izango dogu Jesusen Heriotza eta Berbizkundea ospatzeak zer esan gura dauan eta ze eragin dauan gugan.
          Caritasek bere kanpaina ospatzen dau gaur, “aldaera zeure arabera” goiburuaren haritik. Geldialdia egin eta hausnartzeko eskatzen deusku, gure erabagiek Jainkoaren Erreinuaren eraikuntzan laguntzen daben, pobretasun eta desbardintasunen arrazoiak aldatzera begira dagozan ikusi dagigun.

          Abestuz ekingo deutsagu ospakizunari

SARRERAKO ABESTIA   "Israel barri kurutzearen."

ABADEAREN AGURRA


            Jesukristo Parkamenaren eta Biziaren Jaunaren grazia eta bakea egon beitez zuekin.

DAMU OTOITZA


Jesus Jaunak, bihozbarritzearen eta parkamenaren bidez, heriotzatik Jaungoikoaren Bizitzara igarotzeko dei egiten deusku. Apaltasunez, eskatu deiogun parkamena gure pekatuengaitik.

·        Gure harrizko bihotza anai-arreben beharrizanenganako bihotz sentibera bihurtu gura dozu. Erruki, Jauna.
·        Zure bizia emon nahi izan dozu gu guztiok salbatzeko. Kristo, errruki.
·        Sakabanatutako seme-alabak batzen dozuz. Erruki, Jauna..

           
HITZAREN LITURGIA

Is 43, 16-21:

            Isaias profeteak erbestean  lurra-jota dagozan israeldarrei egiten deutse berba. Jaungoikoa barriro ere euren alde agertuko dala eta etorkizun hobea izango dabela iragarten deutse.


Erantzun-Salmoa: 125. Salmoa

            Israeldarrek sarritan somau eta eskertu eben poza. 
            Kristoren Pazkora daramaguz gure Jainkoak. Eskerronez abestu daigun salmo hau.

 "Asko lagundu deuskuzu Jauna. Hauxe da poza guk daukaguna.."

Flp 3, 8-14:

            San Paulok bere bizitzako helburua zein dan agertuko deusku, bigarren irakurgai honetan: Kristo ezagutu eta Haren antzeko izan, gero beti Haregaz bizitzeko itxaropenez.

Jn 8, 1-11:

            Entzun dagiguzan, orain, Ebanjelioko berbak. Jesusek maitasun haundiz parkatuko deutsa emakume pekatariari. Goratu dagigun Jauna, "Aintza, Jesus, Zuri beti..." abestuz.

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

          Aurkeztu deioguzan gure Aita Jaungoikoari gure munduaren beharrizanak eta etenbarik isuri dagiala gure gainera bere parkamena eta Bizi Espiritua. Esan dagigun alkarregaz: EMOIGUZU ZURE BIZI ESPIRITUA, JAUNA.

§          Jesukristoren Elizea osotzen dogun bateatuon alde, gaur batez ere Joseba gotzai laguntzaile barriaren alde: Espirituak gidatu dagiala Bizkaiko elizaren zerbitzuan.  Egin dagigun otoitz. EMOIGUZU ZURE BIZI ESPIRITUA, JAUNA.

§         Caritas erakundearen alde, eten barik, Jesusen erara pobreenak  beti maite izanik, .mundu zuzenago bat eraikitzen saiatu daiten.  Egin dagigun otoitz. EMOIGUZU ZURE BIZI ESPIRITUA, JAUNA.

§         Tratu txarrak jasaten dabezan emakumeen alde, oinazea, baztarketea edo bakardadea jasaten dabenen alde. Bizi Espirituak euren itxaropena sendotu dagian. Egin dagigun otoitz. EMOIGUZU ZURE BIZI ESPIRITUA, JAUNA.

§         Ospakizun honetan batu garanon alde. Gizon eta emakumeekazko eskeintza eta alkartasunean biziz, Jaunaren Kurutzetik datorren Argira zabalik bizi gaitezan. Egin dagigun otoiz. EMOIGUZU ZURE BIZI ESPIRITUA, JAUNA.

            Aita biziemoilea, begiratu errukiz heriotzazko ilunpetan bizi garanoi; eta zure Espirituaren egintza bizitzailearen bidez, barritu eta aldatu gure bizitzak. Jesukristo gure Jaunaren bitartez.

DIRUA BATU AURRETIK

Gaur batzen dan dirua  Caritasentzat izango da. Jainkoaren Erreinuaren eraikuntzan laguntzeko bide bat da. Eskerrik asko eskuzabaltasunez jokatzeagaitik.
           
AZKEN AGURRA

            Datorren Domekan, Erramu Egunagaz, Aste Santuari hasierea emongo deutsagu. Otoitz eginez, maitasunean biziz eta alkarri lagunduz prestau daiguzala astean zehar egun haundiok.

            "Zu zara gure poza, Kurutz salbatzailea”
                                           GARIZUMAKO V. DOMEKEA - C
Caritasen kanpaina
 “Tu COMPROMISO mejora el mundo”
“Tus decisiones lo cambian todo”.

SARRERAKO OHARRA

            Jaunaren izenean egun on:
            Heldu gara Garizumako 5. domekara, eta bihozbarritze aldiko azken txanpan sartu gara. Egun gitxi falta da gure fedearen jai nagusia dan Pazkoa ospatzeko. Orduan benetako pozaz bizi ahal izango dogu Jesusen Heriotza eta Berbizkundea ospatzeak zer esan gura dauan eta ze eragin dauan gugan.
            .
 Hoy es Jornada de Cáritas con el lema “Tus decisiones lo cambian todo”. y propone un momento de reflexión. Nos preguntamos si nuestras decisiones colaboran en la construcción del Reino de Dios, si están orientadas a transformar las causas de la pobreza y la desigualdad.

          Abestuz ekingo deutsagu ospakizunari

SARRERAKO ABESTIA   "Israel barri kurutzearen."

ABADEAREN AGURRA

Jesukristo Parkamenaren eta Biziaren Jaunaren grazia eta bakea egon beitez zuekin.

DAMU OTOITZA

Jesus Jaunak, bihozbarritzearen eta parkamenaren bidez, heriotzatik Jaungoikoaren Bizitzara igarotzeko dei egiten deusku. Apaltasunez, eskatu deiogun parkamena gure pekatuengaitik.

·        Gure harrizko bihotza anai-arreben beharrizanenganako bihotz sentibera bihurtu gura dozu. Erruki, Jauna.
·        Zure bizia emon nahi izan dozu gu guztiok salbatzeko. Kristo, errruki.
·        Sakabanatutako seme-alabak batzen dozuz. Erruki, Jauna..
           
HITZAREN LITURGIA

Is 43, 16-21:

            Isaias profeteak erbestean  lurra-jota dagozan israeldarrei egiten deutse berba. Jaungoikoa barriro ere euren alde agertuko dala eta etorkizun hobea izango dabela iragarten deutse.
            El Señor levanta la esperanza de su pueblo, con el anuncio de una salvación nueva. No es posible pararse en el pasado; sino que hay que lanzarse al futuro.
            Es la búsqueda de lo nuevo, que ya está brotando.

Erantzun-Salmoa: 125. Salmoa

            Israeldarrek sarritan somau eta eskertu eben poza. 
            Kristoren Pazkora daramaguz gure Jainkoak. Eskerronez abestu daigun salmo hau.
            Este salmo alimenta nuestra fe de dos maneras. 1º Invitándonos a reconocer y admirar las maravillas que el Señor  hizo y seguirá haciendo con nosotros. Y 2º estimulando nuestra confianza ante los sufrimientos del tiempo presente.

"Asko lagundu deuskuzu Jauna. Hauxe da poza guk daukaguna.."

Flp 3, 8-14:

            San Paulok bere bizitzako helburua zein dan agertuko deusku, bigarren irakurgai honetan: Kristo ezagutu eta Haren antzeko izan, gero beti Haregaz bizitzeko itxaropenez.

            San Pablo nos habla en esta lectura, de cuál es el objetivo de su vida: conocer y seguir a Jesús, viviendo la vida que Él vivió.

Jn 8, 1-11:

            Jesús perdona a la mujer adúltera. Sólo el amor da la libertad y la vida.
            Entzun dagiguzan, orain, Ebanjelioko berbak. Jesusek maitasun haundiz parkatuko deutsa emakume pekatariari. Goratu dagigun Jauna, "Aintza, Jesus, Zuri beti..." abestuz.


JAINKO HERRIAREN OTOITZA


          Aurkeztu deioguzan gure Aita Jaungoikoari gure munduaren beharrizanak eta etenbarik isuri dagiala gure gainera bere parkamena eta Bizi Espiritua. Esan dagigun alkarregaz: EMOIGUZU ZURE BIZI ESPIRITUA, JAUNA.

§         Jesukristoren Elizea osotzen dogun bateatuon alde, gaur batez ere Joseba gotzai laguntzaile barriaren alde: Espirituak gidatu dagiala Bizkaiko elizaren zerbitzuan.  Egin dagigun otoitz. EMOIGUZU ZURE BIZI ESPIRITUA, JAUNA.

§         Caritas erakundearen alde, eten barik, Jesusen erara pobreenak  beti maite izanik, .mundu zuzenago bat eraikitzen saiatu daiten.  Egin dagigun otoitz. EMOIGUZU ZURE BIZI ESPIRITUA, JAUNA.

§         Por las mujeres maltratadas, por quienes se encuentran hundidos bajo el peso de dolor, del abandono o de la soledad, para que el Espíritu de Vida fortalezca su esperanza y avive en nosotros el amor y la solidaridad. Egin dagigun otoitz. EMOIGUZU ZURE BIZI ESPIRITUA, JAUNA.

§         Por quienes estamos participando en esta celebración. Para que viviendo en entrega y solidaridad con las personas, vivamos abiertos a la Luz que viene de la Cruz del Señor. Egin dagigun otoitz. EMOIGUZU ZURE BIZI ESPIRITUA, JAUNA.

            Aita biziemoilea, begiratu errukiz heriotzazko ilunpetan bizi garanoi; eta zure Espirituaren egintza bizitzailearen bidez, barritu eta aldatu gure bizitzak. Jesukristo gure Jaunaren bitartez.


DIRUA BATU AURRETIK

La colecta de hoy se destina a Cáritas . Es una forma de colaboración para construir Reino de Dios. Gracias por vuestra generosidad.AZKEN AGURRA

            Datorren Domekan, Erramu Egunagaz, Aste Santuari hasierea emongo deutsagu. Otoitz eginez, maitasunean biziz eta alkarri lagunduz prestau daiguzala astean zehar egun haundiok.
            Estamos en el último domingo, antesala de la Semana Santa. Preparémonos para celebrarla  en  profundidad y así llegaremos a la gran fiesta de la Pascua.

            "Zu zara gure poza, Kurutz salbatzailea”


GARIZUMAKO V. DOMEKEA

            Isaias Profetaren liburutik (Is 43, 16‑21)

      Hauxe dino Jaunak,
itsasoan bide bat zabaldu ebanak,
ur handietan bidezidor bat egin ebanak; gurdi eta zaldi,
guda talde eta buruzagi eroan zituanak;
danak jausi dira‑ta, ez jagiteko,
amatatu egin dira, amaitu dan metxea lez:
«Ez gomutatu lehengo gauzarik,
ez gogoan hartu aspaldikorik.
      Begira, gauza barriak egiten dihardut,
hasi dira; ez dozue ikusten ala?
Bide bat zabalduko dot basoan;
ibaiak basamortuan.
Basapiztiak, otsoak eta ostrukak
goratuko nabe,
errekak sortuazoko dodazalako basamortuan
eta ibaiak basoan,
ase daiten nire herri aukeratuaren egarria:
nire gorespenak kantatzeko
Neuk eratu dodan herriaren egarria».

Erantzun-salmoa        Sal 125, 1-6

Gugaz handikiro jokatu dau Jaunak: Hau da poza daukaguna!


      Jaunak Siongo atxilotuak erakartean, bagengozan amets antzean.
Orduan bete jakun ahoa barrez, gure mihina goratzarrez.
      Atzerrietan orduan esan eben: «Jauna handikiro jokatua dabe».
Gugaz handikiro jokatu dau Jaunak hau da poza daukaguna!
      Bihurtu, Jauna, gure zoria, Negebeko errekako urak bezala.
Malkoz erein baeben, pozez batuko dabe.
      Haruntzakoan hor doaz negarrez, ereiteko gari zorroa eroanez.

Jesukristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik (Jn 8, 1‑11)

      Aldi haretan, Jesus Olio mendira joan zan. Egun­sentian jauretxera agertu zan barriro eta herri guztia etorri jakon; Jesus jesarri eta irakasten hasi zan.
      Idazlari eta farisearrek ezkontza nahasten aurkitu­tako emakume bat ekarri eutsoen, eta, erdian ipinita, esan eutsoen: «Maisu, emakume hau ezkontza nahasten aurkitu dogu; eta Moisesek holakoak harrika hilteko agindu eban Legean. Zuk zer dinozu?». Azpikeriaz esaten eutsoen hori, zertan salatu izateko.
      Jesus, ostera, makurtu eta lurrean idazten hasi zan atzamarraz. Baina itaunka ekioen ezkero, zutundu eta esan eutsen : «Zuen artean pekaturik ez daukanak bota deiola lehelengo harria». Eta barriro ere makurtu, eta lurrean idazten jarraitu eban. Hori entzun ebenean, zaharrenengandik hasita, banan‑banan joaten hasi ziran danak; eta Jesus bakarrik gelditu zan, emakumea aurrean ebala.
      Jesusek zutundu eta esan eutson: «Emakume, non dira zu salatzen zinduezanak? Ez zaitu inork kondenatu?» Eta emakumeak: «Inork ere ez, Jauna». Eta Jesusek: «Ezta Neuk ere ez zaitut kondenetan. Zoaz, eta hemendik aurrera ez egin pekaturik».      


 

No hay comentarios: