Espiritu Santua Mendekoste Jaia

lunes, 12 de abril de 2021

Bidelagun Compañero de camino: Jose Antonio Pagola


Era asko daude egiazko fedeari oztopoak ezartzeko. Hor dago «fanatikoaren» jarrera: sineskizun-multzo bati atxikitzen zaio, sekula ere utzi gabe Jainkoari galdera bat egin diezaion eta entzun gabe beraren jarrera koloka jar lezakeen inori ere. Fede hori fede itxia da, Misterioa onartzea eta hari entzutea falta zaio, harrokeria sobera duelarik. Fede horrek ezin liberatu du inor zurruntasun mentaletik, ezin lagundu dio inori hazten, ez baita elikatzen egiazko Jainkoaz.

Hor dago eszeptikoaren jarrera ere: ez dabil bila, ez du galdetzen, ez baitu jadanik ezer espero Jainkoagandik, ez bizitzatik, ez norberagandik ere. Horrena fede triste eta itzalia da. Konfiantzaren dinamismoa falta zaio. Ez du pena merezi ezerk ere. Existitzen jarraitzera mugatzen da den-dena, besterik gabe.

Hor dago, gainera, «axolagabearen» jarrera: ez da axolatzen jadanik ez biziaren zentzuaz, ez heriotzaren misterioaz. Bizitza hori pragmatismo hutsa da. Axola zaion gauza bakarra segurtasuna, dirua edo ongizatea ematen ahal dion hura da. Jainkoa bost axola zaio, gero eta gutxiago. Izatez, zertarako da on harengan sinestea?

Hor dago «fedearen jabe» sentitzen dena ere: bataiokoan jasotako «kapital» bat bailitzan hartu du fedea, hor nonbait dagoena, ezin jakin non, «jabeak» zertan arduraturik ez duela beste ezertaz. Fede hau ez da bizi-iturri, baizik eta besterengandik jasotako «herentzia» edo «ohitura» huts. Alde batera uzten ahal zenuke beraren faltarik nabaritu gabe.

Hor dago gainera «haur-fedea», Jainkoagan sinesten ez dutenena, baizik eta hartaz hitz egiten dutenengan. Ez dute izan sekula Jainkoarekin egiaz hitz egin izanaren esperientziarik, haren aurpegi bila ibili edo nor bere burua haren misterioan utzi izanarenik. Aski dute hierarkian sinestea edota «gauza horietan aditu direnengan» konfiantza izatea. Halakoen fedea ez da esperientzia pertsonala. «Entzutez» mintzo ohi dira Jainkoaz.

Jarrera hauetan guztietan kristau-fedearen funtsezkoena falta da: Kristorekin topo egite pertsonala. Bizitzan bide egitearen esperientzia, bizi den norbait bidelagun dela, aintzat har dezakegun eta konfiantzazkoa dugun norbait. Hark bakarrik biziarazten gaitu; hark bakarrik ematen ahal digu maitatzeko eta esperantza izateko gaitasuna, gure erroreak, porrotak, bekatuak eta guzti.

Ebanjelioko kontaeraren arabera, Emausko ikasleek «bidean gertatu zitzaiena» kontatzen zuten. Triste eta etsirik zihoazen bidean, baina zerbait berri iratzarri zitzaien barnean hurbileko eta biziaz betea zen Kristorekin topo egitean. Egiazko fedea «bidelagun» bezala ezagutu den Jesusekin topo egite pertsonaletik jaio ohi da.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

Pazkoaldiko 3. igandea – B (Lukas 24,35-48)

COMPAÑERO DE CAMINO

Hay muchas maneras de obstaculizar la verdadera fe. Está la actitud del «fanático», que se agarra a un conjunto de creencias sin dejarse interrogar nunca por Dios y sin escuchar jamás a nadie que pueda cuestionar su posición. La suya es una fe cerrada donde falta acogida y escucha del Misterio, y donde sobra arrogancia. Esta fe no libera de la rigidez mental ni ayuda a crecer, pues no se alimenta del verdadero Dios.

Está también la posición del «escéptico», que no busca ni se interroga, pues ya no espera nada de Dios, ni de la vida, ni de sí mismo. La suya es una fe triste y apagada. Falta en ella el dinamismo de la confianza. Nada merece la pena. Todo se reduce a seguir viviendo sin más.

Está además la postura del «indiferente», que ya no se interesa ni por el sentido de la vida ni por el misterio de la muerte. Su vida es pragmatismo. Solo le interesa lo que puede proporcionarle seguridad, dinero o bienestar. Dios le dice cada vez menos. En realidad, ¿para qué puede servir creer en él?

Está también el que se siente «propietario de la fe», como si esta consistiera en un «capital» recibido en el bautismo y que está ahí, no se sabe muy bien dónde, sin que uno tenga que preocuparse de más. Esta fe no es fuente de vida, sino «herencia» o «costumbre» recibida de otros. Uno podría desprenderse de ella sin apenas echarla en falta.

Está además la «fe infantil» de quienes no creen en Dios, sino en aquellos que hablan de él. Nunca han tenido la experiencia de dialogar sinceramente con Dios, de buscar su rostro o de abandonarse a su misterio. Les basta con creer en la jerarquía o confiar en «los que saben de esas cosas». Su fe no es experiencia personal. Hablan de Dios «de oídas».

En todas estas actitudes falta lo más esencial de la fe cristiana: el encuentro personal con Cristo. La experiencia de caminar por la vida acompañados por alguien vivo con quien podemos contar y a quien nos podemos confiar. Solo él nos puede hacer vivir, amar y esperar a pesar de nuestros errores, fracasos y pecados.

Según el relato evangélico, los discípulos de Emaús contaban «lo que les había acontecido en el camino». Caminaban tristes y desesperanzados, pero algo nuevo se despertó en ellos al encontrarse con un Cristo cercano y lleno de vida. La verdadera fe siempre nace del encuentro personal con Jesús como «compañero de camino».

José Antonio Pagola

 

 

No hay comentarios: