Zeanuriko kanpaiak

miércoles, 3 de abril de 2013

Parroki koruak Coros parroquialesVatikano II. Kontziliotik hasita, liturgia, kristau alkarte osoaren eginkizuna da. Aurrerantzean korua batzar guztiko kide bat da. Horrek esan nahi dau, oreka gordeaz, adi egon behar dauela era berean: batzarrean integratuta egotea eta bere eginkizun berezia betetzea.


Horrela koruak ez dauka abestiaren monopoliorik, baina bere eginkizuna oso garrantzizkoa da, batzar- abestia neurri handi baten bere eskuetan dagoelako: abestia eutsi; elkarrizketaren kalitatea, tonuaren eta erritmoaren egokitasuna, abesti barriak ikastea, ospakizunaren iturrietara joaz aberastea.

Zuzendari eta abeslariak oso erantzukizun handia dabe: eurak, legamina ogi orean bezala, alkarteko ozentasuna dira.

Arratiako parrokietan hainbat koru dago. Batzuk domeka eta hileta guztietan kantetan dabe, jai handietan ere bai. 2012 Arratiako Elizaren Eguneko mezatan koru guztietako kideak batera kantatu eben Arantzazun.


Abesti barriak ikasi eta elizkizunetarako errepertorioa barriztatzeko ahalegina egiten dabe. Halanda ere, laguntza gehiago beharko leukie.


Hona hemen Arratiako parroki koruen zerrenda:

Bediako korua
Lemoako korua
Lemoako famili korua
Dimako korua
Igorreko korua
Zeanuriko korua.


A partir del Concilio Vaticano II la liturgia es una cación de toda la comunidad cristiana en su conjunto. El coro es por tanto una parte del conjunto de la asamblea. Esto supone que, cuidando el justo y deficil equilibro, debe estar integrado en la samblea y mantener su propio rol.


Asi, el coro no tiene el monopilio del canto, pero su función es muy importante, pues el canto de la asamblea va a depender en gran medida del coro: sostener el canto, calidad del diálogo, tono y ritmo adecuado, aprender cantos nuevos, enriquecer las celebraciones acudiendo a sus orígenes...


El director y los cantores tienen una gran responsabilidad: ellos son como la levadura en la masa sonora de la comunidad.


En las parroquias de Arratia han gran cantidad de coros. Algunos acompañan todos los domingos y funerales, incluidas las fiestas solemnes. El día delña iglesia de Arratia de 2012, celebrado en Arantzazu, cantaron juntos miembros  integrantes de todos los coros de Arratia. 
 
Hacen un gran esfuerzo en aprender nuevos cantos y renovar el repertorio de las celebraciones. Así y todo, necesitarían más acompañamiento.Hoy en día hay coros parroquiales en:

Bediako korua
Lemoako korua
Lemoako famili korua
Dimako korua
Igorreko korua
Zeanuriko korua.

No hay comentarios: