Welcome to Gernikaldea 2023/24

lunes, 28 de agosto de 2023

Gurutzea beste gauza bat da La cruz es otra cosa Jose Antonio Pagola

 

Zail da nahasmendurik eta ondoezik ez sentitzea Jesusen hitzak beste behin entzutean: «Nirekin etorri nahi duenak, uko egin biezaio bere buruari, leporatu beza bere gurutzea eta jarrai biezat». Oso ondo ulertzen dugu Pedroren erreakzioa, Jesusi ukapenaz eta sufrimenduaz hitz egiten entzun dionean, «Jesus aparte harturik, gogor egiten hasi zitzaion». Dietrich Bonhoeffer teologoak dio, Pedroren erreakzio honek «frogatzen du hasieratik beretik eskandalizatu dela Eliza Kristo sufrimenduzkoaz. Ez du nahi Jaunak sufrimenduaren legea ezar diezaion».

Eskandalu hau jasanezineko bihur dakiguke Leszek Kolakowsky-k «analgesikoen kultura» deitu duen horretan bizi garenoi, mota guztietako drogaz, narkotikoz eta ihesbidez sufrimendua eta ondoeza nola desegingo obsesioz bizi den gizartean, alegia.

Kristau-jarrera zein izan daitekeen argitu nahi badugu, ondo ulertu behar dugu gurutzea kristau batentzat zertan datzan; izan ere, guk ipin dezakegu Jesusek sekula ipini ez zuen zerbaitetan.

Guk erraz deitzen diogu «gurutzea» sufriarazten gaituen orori, baita geure bekatua dela medio edota bizitzeko geure era erratua dela bide gure bizitzan sortzen denari ere. Baina ez dugu nahastu behar gurutzea bizitzan sor litekeen edozein ezbehar, kontrakotasun edo ondoezekin.

Gurutzea beste gauza bat da. Jesusek bere ikasleei eskatzen die leial jarrai diezaiotela eta jar daitezela mundu gizatiarrago baten zerbitzura: Jainkoaren erreinuaren zerbitzura. Hau da lehenengo gauza. Gurutzea ez da jarraipen horren ondorioa baizik; Kristorekin partekatu beharko dugun zori oinazezkoa da, baldin eta beraren urratsei egiaz jarraitzen badiegu. Horregatik ez dugu nahastu behar «gurutzea jasatea» postura masokistekin, sasi-mortifikazio batekin edota P. Evdokimov-ek «aszetismo merkea» eta indibidualista deitzen duenarekin.

Bestalde, zuzen ulertu behar dugu «nork bere buruari uko egitea», Jesusek gurutzea leporatu eta berari jarraitzeko eskatzen digun hori. «Nork bere buruari uko egiteak» ez du esan nahi nork bere burua edozein eratan mortifikatzea, nork bere burua zigortzea eta, askoz gutxiago, nork bere burua desegitea edo suntsitzea. «Nork bere buruari uko egitea» nork bere burua zilbor hestetzat ez hartzea esan nahi du, nor bere «egoaz» ahaztea, bizitza Jesu Kristogan eraikitzeko. Geure buruaz liberatzea esan nahi du, Jesusi errotik atxikitzeko. Beste era batean esanda, «gurutzea jasateak» Jesusi jarraitzea esan nahi du, prest biziz onartzeko Gurutziltzatuak berak jasan behar izan zuen segurtasun-eza, gatazka-bidea, ukapena edota pertsekuzioa.

Alabaina, fededunok ez dugu bizi gurutzea porrot eginak bagina bezala, baizik eta azken esperantza baten eroale bezala. Bere bizitza Jesu Kristogatik galduko duen orok, aurkitu egingo du. Jesus berpiztu zuen Jainkoak berpiztuko gaitu geu ere bizitza bete-bete batera.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

Urteko 22. igandea – A (Mateo 16,21-27)

LA CRUZ ES OTRA COSA

Es difícil no sentir desconcierto y malestar al escuchar una vez más las palabras de Jesús: «El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga». Entendemos muy bien la reacción de Pedro, que, al oír a Jesús hablar de rechazo y sufrimiento, «se lo lleva aparte y se pone a increparlo». Dice el teólogo mártir Dietrich Bonhoeffer que esta reacción de Pedro «prueba que, desde el principio, la Iglesia se ha escandalizado del Cristo sufriente. No quiere que su Señor le imponga la ley del sufrimiento».

Este escándalo puede hacerse hoy insoportable para los que vivimos en lo que Leszek Kolakowsky llama «la cultura de analgésicos», esa sociedad obsesionada por eliminar el sufrimiento y malestar por medio de toda clase de drogas, narcóticos y evasiones.

Si queremos clarificar cuál ha de ser la actitud cristiana, hemos de comprender bien en qué consiste la cruz para el cristiano, pues puede suceder que nosotros la pongamos donde Jesús nunca la puso.

Nosotros llamamos fácilmente «cruz» a todo aquello que nos hace sufrir, incluso a ese sufrimiento que aparece en nuestra vida generado por nuestro propio pecado o nuestra manera equivocada de vivir. Pero no hemos de confundir la cruz con cualquier desgracia, contrariedad o malestar que se produce en la vida.

La cruz es otra cosa. Jesús llama a sus discípulos a que le sigan fielmente y se pongan al servicio de un mundo más humano: el reino de Dios. Esto es lo primero. La cruz no es sino el sufrimiento que nos llegará como consecuencia de ese seguimiento; el destino doloroso que habremos de compartir con Cristo si seguimos realmente sus pasos. Por eso no hemos de confundir el «llevar la cruz» con posturas masoquistas, una falsa mortificación o lo que P. Evdokimov llama «ascetismo barato» e individualista.

Por otra parte, hemos de entender correctamente el «negarse a sí mismo» que pide Jesús para cargar con la cruz y seguirle. «Negarse a sí mismo» no significa mortificarse de cualquier manera, castigarse a sí mismo y, menos aún, anularse o autodestruirse. «Negarse a sí mismo» es no vivir pendiente de uno mismo, olvidarse del propio «ego», para construir la existencia sobre Jesucristo. Liberarnos de nosotros mismos para adherirnos radicalmente a él. Dicho de otra manera, «llevar la cruz» significa seguir a Jesús dispuestos a asumir la inseguridad, la conflictividad, el rechazo o la persecución que hubo de padecer el mismo Crucificado.

Pero los creyentes no vivimos la cruz como derrotados, sino como portadores de una esperanza final. Todo el que pierda su vida por Jesucristo la encontrará. El Dios que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros a una vida plena.

José Antonio Pagola

22 Tiempo ordinario – A (Mateo 16,21-27)

No hay comentarios: