Jesusen hitza

lunes, 9 de enero de 2023

Jesusen Espirituak batai gaitzan utzi Dejarnos bautizar por el Espíritu de Jesús Jose Antonio Pagola

 


Ebanjelariak sakon saiatu dira Jesusen bataioa eta Joan Bataiatzailearena desberdintzen. Ez dira nahastu behar: Jesusen bataioa ez datza beraren jarraitzaileak ibai bateko urean murgiltzean. Jesusek Espiritu Santuagan murgiltzen ditu bereak. Joanen ebanjelioak argiro dio. Jesusek bete-betean du berekin Jainkoaren Espiritua; horregatik, bete-betean ematen ahal die bereei Espiritu hori. Jesusen berritasun handia honetan datza: Jesus «Jainkoaren Semea» dela, «Espiritu Santuaz bataia» dezakeena dela.

Jesusen bataio hau ez da azaleko bainu bat, batzuek agian Jordango urean ezagutu dutenaren antzeko bat. «Barneko bainua» da. Metaforak iradokitzen du ezen Jesusek bere Espiritua komunikatu, pertsonaren bihotzean sartzeko, blaitzeko eta eraldatzeko komunikatzen duela.

Espiritu Santu hau «bizi-espiritutzat» hartu dute ebanjelariek. Horregatik, Jesusek bataia gaitzan uzteak beraren Espiritua onartzea esan nahi du, bizi berriaren sorburu bezala. Jesusen Espirituak berarekiko erlazio biziagoa ahalbidetu dezake gugan. Kristau-bizitzaren maila berri batera eraman gaitzake, Jesusekiko leialagoa den kristautasun-etapa berri batera.

Jesusen Espiritua «egiaren Espiritua» da. Berak bataia gaitzan uztea gure kristautasunean egia jartzea da. Ez uztea sasi-segurtasunek engaina gaitzaten. Behin eta berriz berreskuratzea Jesusen jarraitzaile bezala dugun geure nortasun ukaezina. Alde batera uztea ebanjeliotik urruntzen gaituzten bideak.

Jesusen Espiritua «maitasunaren Espiritua» da, libera gaitzakeena gogoan geure probetxua eta geure onginahia bakarrik izanez bizitzeak esan nahi duen koldarkeriatik eta egoismotik. Berak bataia gaitzan uztea geure bihotza irekitzea da maitasun solidario, doako eta gupidatsuari.

Jesusen Espiritua Jainkoaren arabera «bihotz-berritzen gaituen» Espiritua da. Berak bataia gaitzan uzteak, berak astiro eralda gaitzan uztea esan nahi du. Beraren irizpideen harira bizitzea, beraren jarreren, beraren bihotzaren eta sufritzen ari direnekiko berak duen sentiberatasunaren harira bizitzea.

Jesusen Espiritua «eraberritzearen Espiritua» da. Berak bataia gaitzan uztea beraren berritasun kreatzaileak erakar gaitzan uztea da. Berak iratzar dezake Elizan denik eta alderik hoberena, eta berak eman diezaioke «bihotz berri» bat, ebanjelioari leial izateko ahaltasun handiagoa duena.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

Urteko 2. igandea –A (Joan 1, 29-34

DEJARNOS BAUTIZAR POR EL ESPÍRITU DE JESÚS

Los evangelistas se esfuerzan por diferenciar bien el bautismo de Jesús del bautismo de Juan. No hay que confundirlos. El bautismo de Jesús no consiste en sumergir a sus seguidores en las aguas de un río. Jesús sumerge a los suyos en el Espíritu Santo. El evangelio de Juan lo dice de manera clara. Jesús posee la plenitud del Espíritu de Dios, y por eso puede comunicar a los suyos esa plenitud. La gran novedad de Jesús consiste en que Jesús es «el Hijo de Dios» que puede «bautizar con Espíritu Santo».

Este bautismo de Jesús no es un baño externo, parecido al que algunos han podido conocer tal vez en las aguas del Jordán. Es un «baño interior». La metáfora sugiere que Jesús comunica su Espíritu para penetrar, empapar y transformar el corazón de la persona.

Este Espíritu Santo es considerado por los evangelistas como «Espíritu de vida». Por eso, dejarnos bautizar por Jesús significa acoger su Espíritu como fuente de vida nueva. Su Espíritu puede potenciar en nosotros una relación más vital con él. Nos puede llevar a un nuevo nivel de existencia cristiana, a una nueva etapa de cristianismo más fiel a Jesús.

El Espíritu de Jesús es «Espíritu de verdad». Dejarnos bautizar por él es poner verdad en nuestro cristianismo. No dejarnos engañar por falsas seguridades. Recuperar una y otra vez nuestra identidad irrenunciable de seguidores de Jesús. Abandonar caminos que nos desvían del evangelio.

El Espíritu de Jesús es «Espíritu de amor», capaz de liberarnos de la cobardía y del egoísmo de vivir pensando solo en nuestros intereses y nuestro bienestar. Dejarnos bautizar por él es abrirnos al amor solidario, gratuito y compasivo.

El Espíritu de Jesús es «Espíritu de conversión» a Dios. Dejarnos bautizar por él significa dejarnos transformar lentamente por él. Aprender a vivir con sus criterios, sus actitudes, su corazón y su sensibilidad hacia quienes viven sufriendo.

El Espíritu de Jesús es «Espíritu de renovación». Dejarnos bautizar por él es dejarnos atraer por su novedad creadora. Él puede despertar lo mejor que hay en la Iglesia y darle un «corazón nuevo», con mayor capacidad de ser fiel al evangelio.

José Antonio Pagola

2 Tiempo ordinario – A (Juan 1,29-34)

No hay comentarios: