Welcome to Gernikaldea 2023/24

miércoles, 28 de febrero de 2018

`Testamentu Barria´ bizkaierazko bertsino gaurkotuan argitaratu dau Eleizbarrutiak

Bilboko Eleizbarrutiak `Testamentu Barria´ argitaratu dau bizkaieraz eta grafia barriaz; hau da, Euskaltzaindiak aintzat hartzen dituan grafiak aintzat hartuz. Lehenengoz egiten da hori bizkaieraz Testamentu Barria eta Ebanjelioaren kasuan. Testamentu barriko 27 liburuen bildumea da. Lehen argitaratutako Ebanjelioak goitik-behera zehatz aztertu dabez Lontzo Zugazaga, Eleizbarrutiko Euskera Zerbitzuko Zuzendariak eta Juan Luis Goikoetxea, Euskaltzain Urgazleak, irakurtzen dogu bizkeliza.org-en. Laster Jakinbide liburutegian egongo da salgai 20 eurotan.Lehenengoz bizkaierazko grafia gaurkotuaz eta berezitasun bategaz, ezta?
Bai, liburu guztiek sarrerak daukez eta horreetan adierazten da zein dan egilea eta zeintzuk diran mezuaren hari nagusiak. Hori beti da argigarria gero datorren testua ondo geureganatzeko.

Altxorra, beraz, orain arte ez dogu holangorik euki eta.
Nire ustez benetako altxorra da eta merezi dauela uste dot erabilia izan daiten danontzako lagungarri izango dalako eta beti izan dogun Testamentu Barriko mezua, gaurkotuta eta benetan jenteak ulertzeko eran adierazten dogulako.

Nortzuk egin dozue?
Juan Luis Goikoetxea Euskaltzain Urgazleak eta neuk egin dogu itzulpen osoa. Lehenengo Gotzainari eta Gotzain Kontseiluari eskatu eutsen abade batzuk eta eleiztarrak Testamentu Barria, gaurkotua behar genduala. Bizkaieraz baina gaurkotua idazkeran be. Hori kontutan hartuz, Euskal Baliabideak taldera egin euskuen eskaria. Eta talde horretan geuri esan euskuen horren ardurea hartzeko.

Prozesu luzea izan da?
Luzea eta astuna. Ordu asko eta asko dagoz hor sartuta. Lan zehatza da, Jaungoikoaren berbea da eta horrek jatorrizko testuagazko eta jasotzailearenganako fideltasuna eskatzen dau. Kontuz egin behar da lan horretarako. Hitza hitzaren truk ez da itzulpena. Beraz, barruko zentzuna da adierazpena benetan lagungarri izan daiten entzuten dauanarentzat. Horregaitik prozedura, baliokidetasun funtzionala edo dinamikoa erabilten dogu. Hau da, adierazpena adierazpenaren truk itzuli dogu.

Gustura egin dozu lana?
Bai, maitasun bik bultzatzen nabe beti. Batetik, Bibliaganako maitasun handia daukat Jaungoikoaren hitza dalako eta niretzat bizibide dalako eta bestetik, euskerea txikitatik maite izan dodan hizkuntza dalako, neure ama hizkuntza izanaz ganera.

La Diócesis publica la versión actualizada en vizcaíno del Nuevo Testamento

Lontzo Zugazaga, director del Servicio Diocesano de Euskera de la Diócesis de Bilbao y Juan Luis Goikoetxea, miembro Correspondiente de Euskaltzaindia son las dos personas que, con encomienda del obispo y el Consejo Episcopal han elaborado la traducción que comprende los 27 libros del Nuevo Testamento. La obra está escrita en euskera vizcaíno, siguiendo las normas actuales de Euskaltzaindia. Hasta ahora, en las Eucaristías se ha estado utilizando `Irakurgaiak´, publicado en 1988.

¿Podrías señalar algunas claves básicas de esta versión?
La clave fundamental es que hemos escogido la opción de lo que, en el mundo de la traducción, se denomina “equivalencia dinámica o funcional”; y hemos dejado de lado la así denominada “equivalencia formal”. Estamos convencidos de que la traducción “literal” no es la más correcta ni la más fiel. La opción de la equivalencia dinámica permite mayor libertad respecto a la formulación verbal original. Su preocupación principal es la de transmitir el significado o el mensaje de modo que el lector pueda comprenderlo. Así lo hicimos también en la traducción de la Biblia Interconfesional.

¿Cuáles han sido los textos de referencia básicos de esta versión?
En la base original de nuestra versión están la Biblia Interconfesional “Elizen arteko Biblia” (EaB) que publicamos el año 1994, y el año 2004 en su segunda edición. Y, por otra parte, la traducción, remodelada a partir de la EaB, que hemos realizado para la edición del Nuevo Misal Romano.

¿Qué cuestiones se deben tener en cuenta para proclamar la palabra en la Liturgia?
En la Liturgia, la Biblia (en nuestro caso el Nuevo Testamento) proclamada no es escritura, no es texto, sino que se convierte en texto hecho discurso. Eso exige que, con la simple escucha, se haya de captar y asimilar el mensaje. La traducción litúrgica se ha de caracterizar por su relativa facilidad. Debe ser fácil de leer y fácil de comprender. Por lo tanto, deberá evitar el vocabulario difícil o de nivel elevado, al igual que las frases largas y complejas que obstaculizan gravemente la comprensión, y la comprensión, además, inmediata.

¿Para quién es “Testamentu Barria”?
Para los presbíteros y religiosos; para los agentes del ministerio de la Palabra: celebrantes de las Asamblea Dominical en Ausencia de Presbítero (ADAP), Grupos de Liturgia, Lectores, Catequistas, Monitores; para los Profesores de Religión, Colaboradores de las Comunidades Parroquiales, y fieles todos, que son oyentes de la Palabra.
Nos gustaría que llegara también a aquellas personas inquietas que buscan el sentido de sus vidas.

No hay comentarios: