Welcome to Gernikaldea 2023/24

martes, 5 de enero de 2021

Jesusek irekitako bidea El camino abierto por Jesús: Jose Antonio Pagola


 Kristau betetzaile ez gutxik «betebehar» edo «obligazio» huts bezala hartzen du bere fedea. Badu onartu «beharreko» sineskizun-multzo bat, nahiz ez duen ezaguna beraien edukia eta ez dakien bere bizitzarako zer probetxu duten; badu bete «beharreko» lege-kode bat ere, nahiz ez duen ondo ulertzen Jainkoaren izenean emandako hainbat eskakizun; baditu, azkenik, «bete beharreko» jarduera erlijioso batzuk, ohikeriaz beteko baditu ere.

Fedea horrela ulertu eta horrela bizitzeak kristau-mota aspergarri bat sortzen du, Jainkoaren desiorik gabea eta sormenik gabea eta bere fedea kutsatzeko grinarik ez duena. Aski du «betetzea». Erlijio hau, jakina, ez da batere erakarle; jasateko zail den zama bihurtzen da; alergia eragiten dio ez jende gutxiri. Ez zebilen desbideraturik Simone Weil idatzi zuenean: «Jainkoarekin topo egiteko gogoa falta denean, han ez da fededunik, baizik eta Jainkoagana beldurrez edo probetxu bila jotzen duen jendearen karikatura pobre bat bakarrik».

Lehen kristau-elkarteetan beste modu batean bizi zuten sinesmena. Kristau-fedea ez zuten hartzen «sistema erlijioso» bat bezala. «Bide» deitzen zioten eta biderik egokientzat proposatzen zuten esperantzaz eta bizitzari zentzu bat emanez bizitzeko. Esaten da «bide berri eta bizi» bat dela, «Jesusek guretzat abian jarria», bide bat zeinetan barna «begiak harengan finko jarririk» (Hebrearrei 10,20; 12,2) ibiltzen baikara.

Oso garrantzizkoa da kontuan hartzea fedea ibilbide edo ibilaldi bat dela eta ez sistema erlijioso bat. Eta, jakina, ibilaldi batean denetik izaten da: ibilaldi gozagarria eta bilaketa-unea, gainditu beharreko probak eta atzeraldiak, hartu beharreko erabakiak, duda-mudak eta galdekizunak. Den-dena da bideko gorabehera: baita duda-mudak ere, askotan zirikagarriago izan daitezkeenak ohikeriaz eta lelo-lelo bizi izandako hainbat ziurtasun eta segurtasun baino.

Nork bere ibilaldia egin behar izaten du. Norbera izan ohi da bere bizitzako «abenturaren» erantzule. Nork bere erritmoa izaten du. Ez da ezer zertan behartu. Kristau-bidean etapak eta etapak izaten dira: jendeak une eta egoera desberdinak bizi ditzake. Inporta duena «bide egitea» da, gelditu gabe, entzutea denoi egiten zaigun deia: era duinagoan eta zoriontsuagoan bizitzekoa. Hau izan daiteke erarik hobena «Jaunaren bidea prestatzeko».

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

Jaunaren Bataioa – B (Markos 1,7-11)

EL CAMINO ABIERTO POR JESÚS

No pocos cristianos practicantes entienden su fe solo como una «obligación». Hay un conjunto de creencias que se «deben» aceptar, aunque uno no conozca su contenido ni sepa el interés que pueden tener para su vida; hay también un código de leyes que se «debe» observar, aunque uno no entienda bien tanta exigencia de Dios; hay, por último, unas prácticas religiosas que se «deben» cumplir, aunque sea de manera rutinaria.

Esta manera de entender y vivir la fe genera un tipo de cristiano aburrido, sin deseo de Dios y sin creatividad ni pasión alguna por contagiar su fe. Basta con «cumplir». Esta religión no tiene atractivo alguno; se convierte en un peso difícil de soportar; a no pocos les produce alergia. No andaba descaminada Simone Weil cuando escribía que «donde falta el deseo de encontrarse con Dios, allí no hay creyentes, sino pobres caricaturas de personas que se dirigen a Dios por miedo o por interés».

En las primeras comunidades cristianas se vivieron las cosas de otra manera. La fe cristiana no era entendida como un «sistema religioso». Lo llamaban «camino» y lo proponían como la vía más acertada para vivir con sentido y esperanza. Se dice que es un «camino nuevo y vivo» que «ha sido inaugurado por Jesús para nosotros», un camino que se recorre «con los ojos fijos en él» (Hebreos 10,20; 12,2).

Es de gran importancia tomar conciencia de que la fe es un recorrido y no un sistema religioso. Y en un recorrido hay de todo: marcha gozosa y momentos de búsqueda, pruebas que hay que superar y retrocesos, decisiones ineludibles, dudas e interrogantes. Todo es parte del camino: también las dudas, que pueden ser más estimulantes que no pocas certezas y seguridades poseídas de forma rutinaria y simplista.

Cada uno ha de hacer su propio recorrido. Cada uno es responsable de la «aventura» de su vida. Cada uno tiene su propio ritmo. No hay que forzar nada. En el camino cristiano hay etapas: las personas pueden vivir momentos y situaciones diferentes. Lo importante es «caminar», no detenerse, escuchar la llamada que a todos se nos hace de vivir de manera más digna y dichosa. Este puede ser el mejor modo de «preparar el camino del Señor».

José Antonio Pagola

Bautismo del Señor – B (Marcos 1,7-11)

 

No hay comentarios: