Jose Angel Agirre Camerundik

lunes, 14 de diciembre de 2020

Dima, Lemoa, Igorre, Artea, Bedia eta Zeanuri: abian da esperantzaren tranbia!


Dimara be heldu da Arratiako tranbia solidarioa. Abenduan ospatu dabe lehen familia ospakizuna baina bizkor eta arin igo dabe tranbiara eta hemendik aurrera ez dabe galdu gura euren martxa. Hona jaso dogun argazkia: ibiltariak  prest alkartasun bidaia hau egiteko abendualdian be!

También ha llegado a Dima el tranvía solidario de Arratia. En diciembre se ha celebrado la primera celebración familiar, pero han subido rápido y veloces al tranvía y a partir de ahora no quieren perderse su marcha. Esta es la foto que hemos recibido: viajeros para este viaje de solidaridad también en adviento...
 

 

 

 

 Lemoa

 

 Lemoako KTn be familia ospakizuna izan dabe domekean. Tranbia, Belen, umeak, familiak, poza eta ebanjelioaren esperantza.

El domingo celebraron la reunión familiar en Lemoa. El tranvía, Belén, niños y familias, y la esperanza del evangelio.Igorre

 

 Zapatu honetan Igorrera heldu da Arratiako Tranbia. Herriz herri Arratia osoa bisitatuko dau. Familia Ospakizunaren barruan izan da bisitea: Esperantzaren tranbia! Tranbian, bentanatan, hainbat pertsona esperantza edo itxaropen zabaltzaile ageri da: guraso, mediku, gaixozain, dendari, kale garbitzaile... Batzuk argazkitan eta besteak marrazkietan. Etxean egindako lanen ordez Tranbia barri baten irudia emon jake: Arratiako KTko Tranbia. Tranbia hori da, hain zuzen be, etxeko jaiotzan ipiniko doguna eta argazkia eginaz konpartituko doguna gabonetan. Bigarren argazkian ikusi daikenez, gura izan dabenek, aukera izan dabe tranbiagaz argazkia egiteko. Hurrengo geltokia: Arantzazu!


Este sábado ha llegado a Igorre el Tranvía de Arratia. Visitará toda Arratia de pueblo en pueblo. La visita ha tenido lugar dentro de la celebración familiar: ¡el tranvía de la esperanza! En el tranvía, en las ventanas, hay personas que muestran esperanza o contagian esperanza: padres, médicos, enfermeras, tenderos, barrenderas... Algunos en fotos y otros en dibujos. Y a cambio de los trabajos realizados en casa se ha repartido la imagen de un nuevo Tranvía: el Tranvía de la KT de Arratia. Ese tranvía es el que vamos a poner en el nacimiento de la casa y que vamos a compartir en foto en la Navidad. En la segunda fotografía se puede ver como, los que han querido, han tenido la oportunidad de fotografiarse con el tranvía. Próxima parada: Arantzazu! 

Zeanuri

 

 Zeanuritik be etorri jaku argazki parea gaurko Familia Ospakizuna dala-eta: Esperantzaren tranbia! Tranbian, bentanatan, hainbat pertsona esperantza edo itxaropen zabaltzaile ageri da: guraso, mediku, gaixozain, dendari, kale garbitzaile... Batzuk argazkitan eta besteak marrazkietan. Etxean egindako lanen ordez Tranbia barri baten irudia emon jake: Arratiako KTko Tranbia. Tranbia hori da, hain zuzen be, etxeko jaiotzan ipiniko doguna eta argazkia eginaz konpartituko doguna gabonetan. Bigarren argazkian ikusi daikenez, Munduko IV. Pobreen Eguna gogoratuz, egun horretako lema osatu dabe kartulinatan ume eta gaztetxoak: Luzatu eskua pobreari!

 

De Zeanuri también han venido un par de fotos con motivo de la celebración familiar de hoy: ¡el tranvía de la esperanza! En el tranvía, en las ventanas, hay personas que muestran esperanza o contagian esperanza: padres, médicos, enfermeras, tenderos, barrenderas... Algunos en fotos y otros en dibujos. Y a cambio de los trabajos realizados en casa se ha repartido la imagen de un nuevo Tranvía: el Tranvía de la KT de Arratia. Ese tranvía es el que vamos a poner en el nacimiento de la casa y que vamos a compartir en foto en la Navidad. Como se puede ver en la segunda fotografía, con motivo del IV Día Mundial de los Pobres, los niños y niñas han completado su lema en cartulinas: ¡extiende tu mano al pobre!

Artea
 

Abian da esperantzaren tranbia herriz herri. Domeka honetan Arteara be heldu da. Bere adarra jo eta jendeari batzeko deia eginaz. Esperantzaz bizi behar dogu etxean, familian, parrokian... Esperantzaren zabaltzaile izan behar dogu. Eta eskertu esperantza bizi bizi eukiten laguntzen deuskuen guztiei: guraso, mediku, gaixozain, dendari, kale garbitzaile... Jesus da gure esperantza! Eta adi argazkiari. Tranbiaren erraila bat jarrita dago eta Esperantza da bere izena!

El tranvía de la esperanza ya está en marcha. Este domingo también ha llegado a Artea. Sonando su sirena y llamando a la gente a unirse. Tenemos que vivir con esperanza en casa, en la familia, en la parroquia... Debemos ser generadores de esperanza. Y agradecer a todos los que nos ayudan a vivir una esperanza viva: padres, médicos, enfermeras, tenderas, barrenderos... ¡Jesús es nuestra esperanza! Y atención a la foto. Un carril del tranvía ya está colocado y se llama Esperanza.

 


 

 Bedia


Domeka honetan,  Bedian abiatu da Arratiako tranbia eta ikastaro barri honetako lehen meza familiarra ospatzen ibili gara. Ikastaro honetan, pobreziari buruz arituko gara. Arratiako Tranbia solidarioa da, eta Itxaropenaren eta Elkartasunaren erraien gainean doa “Luzatu eskua pobreari” goiburuagaz.

Uno de los railes del Travia de Arratia es la Esperanza, una Esperanza llena de alegría, de fe, de amor que con las manos abiertas vamos a ofrecer a los más necesitados.

Ospakizuean kide barri bat batu jaku gure ibilbidean, PEIO.  Jesus bere gurasoentzako oso garrantzitsua da. Jesus da argia eta beragaz beti aurkituko dogu biderik onena. Ondo etorri gure taldera!!! 


 

Eguzkiñe

No hay comentarios: