Jesusen hitza

lunes, 30 de agosto de 2021

Jesusi barnea ireki Abrirnos a Jesús Jose Antonio Pagola


Ezaguna da pasadizoa. Sorgor bat aurkeztu diote Jesusi; gorreria dela-eta doi-doi hitz egiten ahal du. Zoritxar handia du bere bizitza. Bere buruari bakarrik entzuten dio. Ezin entzun die bere familiartekoei eta auzokoei. Ezin hitz egin du bere adiskideekin. Ezin entzun ditu Jesusen parabolak ere, ezta ulertu ere beraren mezua. Bere bakardadean hesiturik bizi da.

Jesus sorgorra berekin hartu eta bere lan saneagarriri atxiki zaio. Bere hatzak sartu dizkio belarrietan eta inori entzuten uzten ez dion gogortasun hori garaitzen saiatu da. Bere txistuaz hezetu dio mihi paralizatu hura beraren hitza isurkor bihurtzeko. Ez da gauza erraza. Sorgorra ez da ageri batere lankide; azken ahalegin bat egin du Jesusek. Sakon arnasa hartu, eta hasperen indartsu bat egin du zerura begira Jainkoaren indar baten bila eta, ondoren, gaitxoari oihu egin dio: «Ireki zaitez!».

Irten da gizon hura bere isolamendutik eta, lehenengoz, ikusi du zer den gainerakoei entzunez eta guztiekin zabal-zabal hitz eginez bizitzea. Harriturik gelditu da jendea: Jesusek dena ondo egiten du, Kreatzaileak bezala, «sorgorrei entzutea ematen die eta mutuei hitz egitea».

Ez da menturazkoa ebanjelioek itsuen eta sorgorren hainbeste sendatze kontatu izana. Kontaera hauek Jesusi landu gaitzan uzteko gonbit dira, bera eta beraren hitza ikusteko eta entzuteko begiak eta belarriak ireki diezazkigun. Beraren mezuarekiko «sorgor» diren ikasleak «hitz-motel» bezalako izango dira ebanjelioa hots egitean.

Elizan mentalitate «irekiaz» edo «itxiaz» bizitzea buru-jarrera baten edo jarrera praktiko baten arazo izan daiteke, ia beti norberaren egitura psikologikoaren edo jasotako formazioaren fruitu izan ohi dena. Baina arazoa ebanjelioari «irekitzea» edo «ixtea» denean, kontua garrantzi erabakitzailekoa da.

Jesusen mezuari sorgor bizi bagara, beraren egitasmoa ulertzen ez badugu, atzematen ez badugu sufritzen ari direnekiko bizi duen maitasuna, geure problemen preso biziko gara eta ezin entzungo ditugu jendearen problemak. Orduan ez gara gai izango Jesusen Berri Ona hots egiteko. Desitxuratu egingo dugu beraren mezua. Askori zail gertatuko zaio gure «ebanjelioa» ulertzea. Ez al dugu sentitzen Jesusi ireki beharra, berari uzteko geure gorreria senda dezan?

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

Urteko 23. igandea – B (Markos 7,31-37)

ABRIRNOS A JESÚS

La escena es conocida. Le presentan a Jesús un sordo que, a consecuencia de su sordera, apenas puede hablar. Su vida es una desgracia. Solo se oye a sí mismo. No puede escuchar a sus familiares y vecinos. No puede conversar con sus amigos. Tampoco puede escuchar las parábolas de Jesús ni entender su mensaje. Vive encerrado en su propia soledad.

Jesús lo toma consigo y se concentra en su trabajo sanador. Introduce los dedos en sus oídos y trata de vencer esa resistencia que no le deja escuchar a nadie. Con su saliva humedece aquella lengua paralizada para dar fluidez a su palabra. No es fácil. El sordomudo no colabora, y Jesús hace un último esfuerzo. Respira profundamente, lanza un fuerte suspiro mirando al cielo en busca de la fuerza de Dios y, luego, grita al enfermo: «¡Ábrete!».

Aquel hombre sale de su aislamiento y, por vez primera, descubre lo que es vivir escuchando a los demás y conversando abiertamente con todos. La gente queda admirada: Jesús lo hace todo bien, como el Creador, «hace oír a los sordos y hablar a los mudos».

No es casual que los evangelios narren tantas curaciones de ciegos y sordos. Estos relatos son una invitación a dejarse trabajar por Jesús para abrir bien los ojos y los oídos a su persona y su palabra. Unos discípulos «sordos» a su mensaje serán como «tartamudos» al anunciar el evangelio.

Vivir dentro de la Iglesia con mentalidad «abierta» o «cerrada» puede ser una cuestión de actitud mental o de posición práctica, fruto casi siempre de la propia estructura psicológica o de la formación recibida. Pero, cuando se trata de «abrirse» o «cerrarse» al evangelio, el asunto es de importancia decisiva.

Si vivimos sordos al mensaje de Jesús, si no entendemos su proyecto, si no captamos su amor a los que sufren, nos encerraremos en nuestros problemas y no escucharemos los de la gente. Pero entonces no sabremos anunciar la Buena Noticia de Jesús. Deformaremos su mensaje. A muchos se les hará difícil entender nuestro «evangelio». ¿No necesitamos abrirnos a Jesús para dejarnos curar de nuestra sordera?

José Antonio Pagola

23 Tiempo ordinario – B (Marcos 7,31-37)

 

 

No hay comentarios: