Abenduko arbolea: koplak

lunes, 5 de julio de 2021

Gauza gutxirekin Con pocas cosas: Jose Antonio Pagola

 Zer gertatu ote da gu hainbeste urruntzeko Jesusen hasierako egitasmo hartatik? Zertan da Maisuaren gomendio hura? Nork jarraitzen du gaur egun beraren gomendioak entzuten?

Ebanjelioko kontaera gutxik azaltzen digute Jesusen jatorrizko asmoa gaurko pasarte honek baino hobeto: Jesus ikasleak bidaliz aurkezten digu, binaka eta bide-zorrorik gabe, dirurik eta aldatzeko tunikarik gabe.

Aski dira adiskide bat, makila bat eta sandalia-pare bat biziaren bideari ekiteko, guztiei hots eginez aldaketa hori, beharrezkoa duguna bizitzaren azken sekretua eta egiazko liberaziorako bidea aurkitzeko.

Ez dezagun urardotu, arin bada ere, Jesusen gomendioa. Ez dezagun uste izan utopia gesal bat denik, jadanik gainditua den gizarte erdi-nomada bati dagokiona, baina ezinezkoa gaurko gure hau bezalako mundu batean.

Bada hemen bazter utzi ezin dugun zerbait. Ebanjelioa hots egin, xume bizitzen dakiten haiek hots egiten dute. Gizon-emakume librek, pozik bide egiten dakitenek, beren burua gauzen esklabo sentitu gabe. Ez dira boteretsuak, finantzarioak, teknokratak, politikako estratega handiak mundu gizatiarrago bat lortuko dutenak.

Gure gizarte honek jabetu beharra du, bizitza xumeago eta soilago batera itzuli beharra dugula. Ez da aski ekoizpena handitzea eta bizi-maila goragoko bat lortzea. Ez da aski beti gehiago irabaztea, gauzak erosi eta erosi jardutea, ongizate handiago batez gozatzea.

Gure gizarte honek beharrezkoa du, inoiz baino gehiago, gauza gutxirekin bizitzen dakiten gizon-emakumeek eragindako zirrara. Agerian jartzeko gai diren fededunak ezen zoriona ez datzala ondasunak metatzean. Gogoraziko diguten Jesusen jarraitzaileak ezen ez garela aberats gauza askoren jabe garenean, baizik eta haietaz xume-xume gozatzen eta eskuzabal partekatzen dakigunean. Bizitza xumea eta solidaritate eskuzabala bizi dutenak dira gaur egun hobekien predikatzen dutenak gure gizarte honek gehienik behar duen konbertsioa.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

CON POCAS COSAS

¿Qué ha podido pasar para distanciarnos tanto de aquel proyecto inicial de Jesús? ¿Dónde ha quedado el encargo del Maestro? ¿Quién sigue escuchando hoy sus recomendaciones?

Pocos relatos evangélicos nos descubren mejor la intención original de Jesús que este que nos presenta a Jesús enviando a sus discípulos de dos en dos, sin alforjas, dinero ni túnica de repuesto.

Basta un amigo, un bastón y unas sandalias para adentrarse por los caminos de la vida, anunciando a todos ese cambio que necesitamos para descubrir el secreto último de la vida y el camino hacia la verdadera liberación.

No desvirtuemos ligeramente el encargo de Jesús. No pensemos que se trata de una utopía ingenua, propia quizá de una sociedad seminómada ya superada, pero imposible en un mundo como el nuestro.

Aquí hay algo que no podemos eludir. El evangelio es anunciado por aquellos que saben vivir con sencillez. Hombres y mujeres libres que conocen el gozo de caminar por la vida sin sentirse esclavos de las cosas. No son los poderosos, los financieros, los tecnócratas, los grandes estrategas de la política los que van a construir un mundo más humano.

Esta sociedad necesita descubrir que hay que volver a una vida sencilla y sobria. No basta con aumentar la producción y alcanzar un mayor nivel de vida. No es suficiente ganar siempre más, comprar más y más cosas, disfrutar de mayor bienestar.

Esta sociedad necesita como nunca el impacto de hombres y mujeres que sepan vivir con pocas cosas. Creyentes capaces de mostrar que la felicidad no está en acumular bienes. Seguidores de Jesús que nos recuerden que no somos ricos cuando poseemos muchas cosas, sino cuando sabemos disfrutarlas con sencillez y compartirlas con generosidad. Quienes viven una vida sencilla y una solidaridad generosa son los que mejor predican hoy la conversión que más necesita nuestra sociedad.

José Antonio Pagola


15 Tiempo ordinario – B (Marcos 6,7-13)

No hay comentarios: