Jose Angel Agirre Camerundik

viernes, 30 de julio de 2021

Juantxo Ozerinjauregi hil da: goian bego!


Gaur, Uztailaren 30an, barikua, arrastiko 7etan izango da bere aldeko hileta ospakizuna Zeanuriko Andra Mari Eleizean. Olata mezea, domekan, parrokia berean, goizeko 11:30etan. Otoitz bere alde!

 

Juan Mari Lekuona abade eta poetari behin itaundu etsoen, bere ustez, zein zan euskal poesiaren egoerea Euskal Herrian. Berak erantzun ei eban, poeta onak eta txarrak egozala, eta onak, oso onak eta... Bitoriano Gandiaga! Honegaz zer esan gura eban? Gandiaga egoala beste poeta on guztien gainetik.

Zeanurin be itaun hau egingo bagendu, zelakoa da Zeanuriko jendea? Antzeko zeozer esan geinke. Txarrak eta onak. Eta onen artean, onak, oso onak eta... Juantxo.

Bat batean joan jaku. Susto galanta emon deusku. Bera zan legez joan jaku. Isilik eta diskrezino guztiaz. Hamaika zeanuritarrari mesedeak egindako gizon apala, solidarioa. Mendi zalea, aktiboa, beti martxan eta beti prest! Parrokian zein herrian. Los Rios euskal misioetako aldizkaria be zabaltzen eban etxez etxe.

Bere heriotzaren barri jakiterakoan, pertsona batek hauxe esan deust: otoitzean egitea bakarrik egin geinke. Egia da, otoitz bere alde eta, batez ere, eskerrak emoteko berak egindako mesede guztiengaitik. Baina ez hori bakarrik. Bere ereduari be jarraitu geunskio, beti prest alkarri laguntzeko, fedean zintzo, eskua eta bihotza zabal.

Maite ditut gaillurrak

argiak ez beste...

Ai, egaztia banintz

gaiñik-gain nenbilke!

 

           * * *

 

Oi, udaberri-goizez

mendiaren gaillurra!...

Oi, aren ametsezko

zorakortasuna!.

Zein ezkutuzko indarrez,

zein atseden-egarriz,

zein gorago-yoranez

narakark igana?...

 

(...)

 

Nik amestan bezela

ote-aiz, mendi-gaiña?

Goi-yauregiko mailla?

Gotzonen urbilgo?...

Egiz, Yaungoikoaren

esku ta aunditasuna

ote-dituk or goitik

sumatzen bertago?...

 

Ire goi urdiñaren

urre lanotsupean

beeko txikerkerion

azkaia balegok,

arren, adiskide urruna,

otoi, mendi maitea,

negar-aran beltz oni

kendu nazakiok!

 

           * * *

 

Maite ditut gaillurrak

argiak ez beste...

Ai, egaztia banintz

gaiñik-gain nenbilke!

       Xabier LizardiNo hay comentarios: