Jesusen hitza

lunes, 12 de julio de 2021

Elkarrekin otoitz eta denok batera barre Rezar juntos y reír en común: Jose Antonio Pagola


Samurtasunak edo txerak kutsatua dago eszena. Ikasleak nekaturik iritsi dira egindako lanarengatik. Jarduera han bizia da «jadanik ez baitute astirik otordurako». Orduan Jesusek gonbit hau egin die: «Zatozte leku lasai batera atsedetera».

Kristauek ahaztu egiten dugu gaur egun, sarriegi, Jesusen jarraitzaile-talde bat ez dela otoitz, gogoeta eta lan-elkarte bat bakarrik, baizik eta atseden eta gozamen-elkarte ere bai.

Ez da izan beti horrela. Jarraian datorren testua ez da inongo teologo progresista batena. Aspaldi, IV. mende hartan, idatzia da; arinkeria-susmo gutxiko Agustin Hiponako gotzain handiak idatzi zuen.

«Kristau-talde bat elkarrekin otoitz egiten duten pertsonen taldea da, bai, baina baita elkarrekin solasean ari ohi direnena ere. Batera barre egiten dute eta mesedeak trukatzen. Elkarrekin ari ohi dira txantxetan eta elkarrekin jardun ohi dute serio. Batzuetan ez dira ados egoten, baina zorrozkeriarik gabe, batzuetan nor bere buruarekin egon ohi den bezala, eta desadostasun horretaz baliatzen dira ohiko akordioa sendotzeko.
Beti ikasten dute batak besteagandik edota batak besteari irakasten diote. Faltan izaten dituzte, penaz, bertaratu ez direnak. Pozik onartzen dituzte etortzen direnak. Mota bateko edo bestelako azalpenak egiten dituzte: elkar maite dutenen arteko ateraldiak, aurpegian, begietan, txerazko milaka keinutan adieraziak».

Testu honetan gaur egun, agian, gehienik harritzen gaituena, otoitz egiten dakiten, baina barre egiten ere dakiten kristauen alderdi hori da. Badakite serio egoten eta badakite txantxetan aritzen. Eliza modernoa, aitzitik, ia beti serio eta arranditsu agertu ohi da. Esango litzateke, beldurra diogula barre egiteari, barrea azalkeriaren edo erantzukizun-faltaren zeinu bailitzan.

Bada, alabaina, umore edo aldarte bat eta barre egiten jakite bat, heldutasunaren eta jakinduriaren zeinu dena. Erlatibo dena erlatibizatzen dakien sinestedunaren barrea da, problemak beharrik gabe dramatizatzera jo gabe.

Azken konfiantza guztioi pietatez eta txeraz begiratzen digun Jainkoagan jarri duenaren barrea da: Barre bat, bereizten dakiena, liberatzen eta bide egiten jarraitzeko indarra ematen duena. Barre hau bateragarri da. Elkarrekin barre egiten dutenek ez diote erasorik egiten batak besteari, ez diote kalterik egiten elkarri; izan ere, egiaz gizatar den barrea ulertzen eta maitatzen dakien bihotzari dariona da.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

 

Urteko 16. igandea – B (Markos 6,30-34)

 

REZAR JUNTOS Y REÍR EN COMÚN

La escena está cargada de ternura. Llegan los discípulos cansados del trabajo realizado. La actividad es tan intensa que ya «no encontraban tiempo para comer». Y entonces Jesús les hace esta invitación: «Venid a un sitio tranquilo a descansar».

Los cristianos olvidamos hoy con demasiada frecuencia que un grupo de seguidores de Jesús no es solo una comunidad de oración, reflexión y trabajo, sino también una comunidad de descanso y disfrute.

No siempre ha sido así. El texto que sigue no es de ningún teólogo progresista. Está redactado allá por el siglo IV por aquel gran obispo poco sospechoso de frivolidades que fue Agustín de Hipona.

«Un grupo de cristianos es un grupo de personas que rezan juntas, pero también conversan juntas. Ríen en común y se intercambian favores. Están bromeando juntas, y juntas están en serio. Están a veces en desacuerdo, pero sin animosidad, como se está a veces con uno mismo, utilizando ese desacuerdo para reforzar siempre el acuerdo habitual.
Aprenden algo unos de otros o lo enseñan unos a otros. Echan de menos, con pena, a los ausentes. Acogen con alegría a los que llegan. Hacen manifestaciones de este u otro tipo: chispas del corazón de los que se aman, expresadas en el rostro, en la lengua, en los ojos, en mil gestos de ternura».

Tal vez lo que más nos sorprende hoy en este texto es esa faceta de unos cristianos que saben rezar, pero saben también reír. Saben estar serios y saben bromear. La Iglesia actual aparece casi siempre grave y solemne. Parece como que los cristianos le tenemos miedo a la risa, como si la risa fuera signo de frivolidad o de irresponsabilidad.

Hay, sin embargo, un humor y un saber reír que es signo más bien de madurez y sabiduría. Es la risa del creyente que sabe relativizar lo que es relativo, sin dramatizar sin necesidad los problemas.

Es una risa que nace de la confianza última en ese Dios que nos mira a todos con piedad y ternura. Una risa que distiende, libera y da fuerzas para seguir caminando. Esta risa une. Los que ríen juntos no se atacan ni se hacen daño, porque la risa verdaderamente humana nace de un corazón que sabe comprender y amar.

José Antonio Pagola

16 Tiempo ordinario – B (Marcos 6,30-34)

 

No hay comentarios: