Espiritu Santua Mendekoste Jaia

lunes, 26 de julio de 2021

Nola sinetsi Jesusengan Cómo creer en Jesús: Jose Antonio Pagola


Joan ebanjelariaren arabera, Jesus hizketan ari da jendearekin Galileako aintzira-ertzean. Jesusek esaten die ez dezatela lan egin edozer gauzagatik, ez dezatela izan buruan «janari galkorra» bakarrik. Inporta duena, horizontetzat «betiko bizia» izanik lan egitea da.

Horrela da dudarik gabe. Arrazoi du Jesusek. Baina zein da Jainkoak gura duen lana? Hona jendearen galdera: nola ari gintezke Jainkoak gura dituen lanetan? Jesusen erantzunak nahasgarri izaten jarraitzen du. Hau da Jainkoak gura duen lan bakarra: «Sinets dezazuela berak bidali dizuenagan». Zer esan nahi du honek?

«Jesusengan sinestea» ez da esperientzia teoriko bat, ariketa mental bat. Ez datza, soilik, atxikimendu erlijioso batean. «Lan» bat da, zeinetan jardun behar baitute beraren jarraitzaileek beren bizitzan barna. Jesusengan sinestea, egunez egun zaindu eta landu beharreko zerbait da.

«Jesusengan sinestea» norberaren bizitza Jesusen beraren baitatik moldatzea da, konbentziturik beraren bizitza egiazkoa izan zela: betiko bizira daraman bizitza izan zela. Beraren bizitzeko modua, Jainkoa Aitatzat hartuz, beti errukitsu erantzuteko beraren modua, beraren eginahalak beti esperantza sustatzeko: gizakiak egiten ahal duen gauzarik hobena da.

«Jesusengan sinestea» bizitzea eta lan egitea da azkena eta behin betikoa den zerbaitegatik: ahalegindu zaitezte mundu gizatiarrago eta zuzenago baten alde; egizue errealago eta sinesgarriago Jainkoaren aitatasuna; ez zaitezte ahaztu zuek beste guztiek, erlijioek berek ere, ahazturik uzteko arriskua bizi dutenez. Eta egizue hau guztia, jakinik, gure konpromiso txiki hau, beti pobrea eta mugatua, dela burutzen ahal dugu lanik gizatiarrena.

Horregatik, gainerakoen bizitzaz ardurarik ez izatea, guztiaren aurrean axolagabe izatea, soilik geure probetxuari begira hesiturik bizitzea, geure bidean aurkitzen dugun jendearen sufrimenduari ez ikusiarena egitea… jarrerak dira, adierazten dutenak ezen ez garela ari «Jesusengan sinestea» lantzen.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

Urteko 18. igandea – B (Joan 6,24-35)

 

CÓMO CREER EN JESÚS

Según el evangelista Juan, Jesús está conversando con la gente a orillas del lago de Galilea. Jesús les dice que no trabajen por cualquier cosa, que no piensen solo en un «alimento perecedero». Lo importante es trabajar teniendo como horizonte «la vida eterna».

Sin duda es así. Jesús tiene razón. Pero ¿cuál es el trabajo que quiere Dios? Esta es la pregunta de la gente: ¿cómo podemos ocuparnos en los trabajos que Dios quiere? La respuesta de Jesús no deja de ser desconcertante. El único trabajo que Dios quiere es este: «Que creáis en el que Dios os ha enviado». ¿Qué significa esto?

«Creer en Jesús» no es una experiencia teórica, un ejercicio mental. No consiste simplemente en una adhesión religiosa. Es un «trabajo» en el que sus seguidores han de ocuparse a lo largo de su vida. Creer en Jesús es algo que hay que cuidar y trabajar día a día.

«Creer en Jesús» es configurar la vida desde él, convencidos de que su vida fue verdadera: una vida que conduce a la vida eterna. Su manera de vivir a Dios como Padre, su forma de reaccionar siempre con misericordia, su empeño en despertar esperanza es lo mejor que puede hacer el ser humano.

«Creer en Jesús» es vivir y trabajar por algo último y decisivo: esforzarse por un mundo más humano y justo; hacer más real y más creíble la paternidad de Dios; no olvidar a quienes corren el riesgo de quedar olvidados por todos, incluso por las religiones. Y hacer todo esto sabiendo que nuestro pequeño compromiso, siempre pobre y limitado, es el trabajo más humano que podemos hacer.

Por eso, desentendernos de la vida de los demás, vivirlo todo con indiferencia, encerrarnos solo en nuestros intereses, ignorar el sufrimiento de la gente que encontramos en nuestro camino… son actitudes que indican que no estamos «trabajando» nuestra fe en Jesús.

José Antonio Pagola

18 Tiempo ordinario – B (Juan 6,24-35)

 

No hay comentarios: