Jose Angel Agirre Camerundik

lunes, 8 de junio de 2020

Igandero Cada domingo: Jose Antonio Pagola

Igandeko Eukaristia ospatzeko, ez da aski agindutako arauak betetzea edota beharrezko hitzak jaulkitzea. Ez da aski abestea edo Aitaren egitea edo elkarri bakea ematea dagokion unean. Aski erraz gerta daiteke Mezara joan eta bihotzean ezer ez ospatzea; dagozkion irakurgaiak entzun eta Jainkoaren ahotsa ez aditzea; debozioz jaunartzea Kristorekin bat egin gabe; batak besteari bakea ematea inorekin adiskidetu gabe. Nola bizi igandeko Meza geure fedea berritu eta indartuko duen esperientzia gisa?


Hasteko, arretaz eta pozik aditu behar dugu Jainkoaren Hitza; zehazki, Jesusen ebanjelioa. Astean barna ikusi dugu telebista, entzun dugu irratia eta irakurri prentsa. Nahasturik bezala bizi gara mota guztietako mezu, ahots, albiste, informazio eta publizitatearekin. Beste ahots bat, desberdina, entzun beharra dugu, barnetik sendatuko gaituena.

Hatsaldi bat, arnasaldi bat da Jesusen zuzeneko hitz xumeak entzutea. Egia ekarri ohi digute geure bizitzara. Liberatu egiten gaituzte kalte egiten diguten engainutik, beldurretik eta egoismotik. Irakaspen ditugu era xumeago eta duinagoan bizi ahal izateko, zentzu eta esperantza handiagoz. Zorte handia da bizitzaren ibilbidea ebanjelioaren argiak, igandero, gidaturik egitea.

Eukaristia-otoitza da erdigunea. Ezin zabartu gara. «Bihotza goratzen dugu» Jainkoari eskerrak emateko. On da, zuzen eta beharrezko Jainkoari eskerrak ematea bizitzagatik, kreazio osoagatik eta erregalu dugun Jesu Kristogatik. Bizitza ez da lan egitea soilik, ez da ahalegin eta zalaparta bakarrik. Orobat da Jainkoa ospatzea, eskerrak ematea eta gorestea. On da igandero elkartzea, bizitza erregalu dela sentitzeko, Kreatzaileari eskerrak emateko.

Jaunartzea, Kristo hartzea da gauza erabakitzailea. Jesus geure bizitzan onartzeko unea da, geure baitan bera esperimentatzeko, berarekin bat egiteko eta beraren Espirituak landu, kontsolatu eta adoretu gaitzan uzteko. Hau guztia ez dugu bizi ohi geure mundutxoan triku bihurturik. Elkarrekin abesten dugu Geure Aita, gizon-emakume guztien anai-arreba garela sentiturik. Eskatzen diogu, ez dakiola inori falta, ez ogia, ez barkazioa. Bakea ematen diogu elkarri eta guztientzat saiatzen gara bakea bilatzen.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

Kristoren gorputz-odolak ─ A (Joan 6,51-58)CADA DOMINGO

Para celebrar la eucaristía dominical no basta con seguir las normas prescritas o pronunciar las palabras obligadas. No basta tampoco cantar, santiguarnos o darnos la paz en el momento adecuado. Es muy fácil asistir a misa y no celebrar nada en el corazón; oír las lecturas correspondientes y no escuchar la voz de Dios; comulgar piadosamente sin comulgar con Cristo; darnos la paz sin reconciliarnos con nadie. ¿Cómo vivir la misa del domingo como una experiencia que renueve y fortalezca nuestra fe?

Para empezar, hemos de escuchar con atención y alegría la Palabra de Dios, y en concreto el evangelio de Jesús. Durante la semana hemos visto la televisión, hemos escuchado la radio y hemos leído la prensa. Vivimos aturdidos por toda clase de mensajes, voces, noticias, información y publicidad. Necesitamos escuchar otra voz diferente que nos cure por dentro.

Es un respiro escuchar las palabras directas y sencillas de Jesús. Traen verdad a nuestra vida. Nos liberan de engaños, miedos y egoísmos que nos hacen daño. Nos enseñan a vivir con más sencillez y dignidad, con más sentido y esperanza. Es una suerte hacer el recorrido de la vida guiados cada domingo por la luz del evangelio.

La plegaria eucarística constituye el momento central. No nos podemos distraer. «Levantamos el corazón» para dar gracias a Dios. Es bueno, es justo y necesario agradecer a Dios por la vida, por la creación entera y por el regalo que es Jesucristo. La vida no es solo trabajo, esfuerzo y agitación. Es también celebración, acción de gracias y alabanza a Dios. Es bueno reunirnos cada domingo para sentir la vida como regalo y dar gracias al Creador.

La comunión con Cristo es decisiva. Es el momento de acoger a Jesús en nuestra vida para experimentarlo en nosotros, identificarnos con él y dejarnos trabajar, consolar y fortalecer por su Espíritu. Todo esto no lo vivimos encerrados en nuestro pequeño mundo. Cantamos juntos el Padrenuestro sintiéndonos hermanos de todos. Le pedimos que a nadie le falte el pan ni el perdón. Nos damos la paz y la buscamos para todos.

José Antonio Pagola

Cuerpo y Sangre de Cristo – A (Juan 6,51-58)No hay comentarios: