Jose Angel Agirre Camerundik

lunes, 8 de mayo de 2023

Badugu defendatzaile bat Tenemos un defensor Jose Antonio Pagola

 

Egia esateko, gizakiok aski jende korapilatsua gara. Gizabanako bakoitza da mundu bat, desiren eta frustrazioen, handinahien eta beldurren, duda-muden eta galderen mundu bat. Sarritan ez dugu jakiten nor eta zer garen, ezta zer gura dugun ere. Ez dakigu norantz mugitzen den gure bizitza. Zeinek irakasten ahal digu era komenigarrian bizitzen?

Honetan ez dute balio ez planteamendu abstraktuek, ez teorikoek. Ez da nahikoa gauzak era arrazionalean argitzea. Ez da aski geure begi aurrean arau eta jarraibide zuzenak izatea. Gauza erabakitzailea jarduteko artea da, egunez egun, modu baikor, santu eta sortzailean.

Kristau batentzat, Jesus da beti bizitzako bere maisu handia, baina jadanik ez dugu bera geure alboan. Horregatik dute halako garrantzia ebanjelioko hitz hauek: «Neuk eskatuko diot Aitari beste Defendatzaile bat eman diezazuen, beti zeuekin izango duzuena, egiaren Espiritua».

Beharrezkoa dugu norbaitek Jesusen egia gogoraraztea. Ahazten badugu, ez dugu jakingo, ez nor garen, eta zer izatera deituak garen. Behin eta berriz aldentzen, urruntzen, gara ebanjeliotik. Arazoak eta interesak babestuko ditugu, bai, beraren izenean, baina berarekin zerikusi gutxi dutenak. Egiaren jabe garela uste izango dugu, aldi berean egia hori desitxuratzen ari garenean.

Beharrezkoa dugu Espiritu Santuak biziaraz dezan gugan Jesusen oroitzapena, beraren presentzia bizia, beraren irudimen sortzailea. Arazoa ez da iraganeko oroitzapen bat iratzartzea: bikaina, hunkigarria, bihozkoia, baina azken batean oroitzapen hutsa. Berpiztuaren Espirituak gurekin egiten duena gure bihotza irekitzea da, Jesusekin, bizi den norbaitekin, topo pertsonala egiteko. Jesusekin izandako harreman afektibo eta bihozkoi hau bakarrik da gu eraldatzeko gai, izateko eta bizitzeko era berri bat gugan sortzeko.

Espirituari, laugarren ebanjelioan, «defendatzaile» edo «paraklito» deitzen zaio, suntsitzen ahal gaituen orotatik defendatzen gaituelako. Gauza asko dira bizitzan zeinen aurka ez baitakigu defendatzen geure ahalez bakarrik. Beharrezkoa dugu argia, adorea, arnasa sostengatua. Horregatik dei egiten diogu Espirituari. Hori da erarik hobena Jesusekin harremanetan jarri eta beragandik aldendu gaitzakeen guztitik babesturik bizitzeko.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

Pazkoaldiko 6. igandea – A (Joan 14,15-21)


TENEMOS UN DEFENSOR

La verdad es que los seres humanos somos bastante complejos. Cada individuo es un mundo de deseos y frustraciones, ambiciones y miedos, dudas e interrogantes. Con frecuencia no sabemos quiénes somos ni qué queremos. Desconocemos hacia dónde se está moviendo nuestra vida. ¿Quién nos puede enseñar a vivir de manera acertada?

Aquí no sirven los planteamientos abstractos ni las teorías. No basta aclarar las cosas de manera racional. Es insuficiente tener ante nuestros ojos normas y directrices correctas. Lo decisivo es el arte de actuar día a día de manera positiva, sana y creadora.

Para un cristiano, Jesús es siempre su gran maestro de vida, pero ya no le tenemos a nuestro lado. Por eso cobran tanta importancia estas palabras del evangelio: «Yo le pediré al Padre que os dé otro Defensor que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad».

Necesitamos que alguien nos recuerde la verdad de Jesús. Si la olvidamos, no sabremos quiénes somos ni qué estamos llamados a ser. Nos desviaremos del evangelio una y otra vez. Defenderemos en su nombre causas e intereses que tienen poco que ver con él. Nos creeremos en posesión de la verdad al mismo tiempo que la vamos desfigurando.

Necesitamos que el Espíritu Santo active en nosotros la memoria de Jesús, su presencia viva, su imaginación creadora. No se trata de despertar un recuerdo del pasado: sublime, conmovedor, entrañable, pero recuerdo. Lo que el Espíritu del Resucitado hace con nosotros es abrir nuestro corazón al encuentro personal con Jesús como alguien vivo. Solo esta relación afectiva y cordial con Jesucristo es capaz de transformarnos y generar en nosotros una manera nueva de ser y de vivir.

Al Espíritu se le llama en el cuarto evangelio «defensor» o «paráclito», porque nos defiende de lo que nos puede destruir. Hay muchas cosas en la vida de las que no sabemos defendernos por nosotros mismos. Necesitamos luz, fortaleza, aliento sostenido. Por eso invocamos al Espíritu. Es la mejor manera de ponernos en contacto con Jesús y vivir defendidos de cuanto nos puede desviar de él.

José Antonio Pagola

6 Pascua – A (Juan 14,15-21)


No hay comentarios: