Welcome to Gernikaldea 2023/24

miércoles, 31 de mayo de 2023

Gernika. Beti gauza barriak Joskintza tailerrean Siempre cosas nuevas en el Taller de costura


Joskintza tailerra lagunak egiteko aukera baino gehiago da. Joskintzaren lehen pausuak emoan, gauza praktikoak egiten dabez partaideak: Hona artaziak gordetzeko zorrotxoak, partaideak eurak eginda.
 
El taller de costura es más que una oportunidad para hacer amigas y socializar. Con los primeros pasos de la costura, las participantes hacen cosas prácticas: Aquí están los saquitos para guardar las tijeras, elaboradas hoy por las propias participantes.


Alkarregaz astia eta jakituria alkarbanatzeko aukera bat. Josteaz gain, norberaren materiala ondo erabili eta egoki gordetzen jakin behar. Horretarako, hona asteon egindako orratzak gordeteko tresnak.

Una oportunidad para compartir tiempo y sabiduría. Además de coser, hay que manejar bien el material personal y saber guardarlo adecuadamente. Para ello, te presentamos los alfileteros para guardar las agujas realizados esta semana.


Martitzenean hasten da Joskintza tailerra Taller de costura comienza el martes


Martitzenetan, 10etatik 12etara Gernikan, Andra Mari lokaletan. 

Los martes de 10 a 12 en Gernika, en los locales de Andra Mari

Informazinoa eta izen emotea: Información e inscripción:

                688783637

Hasiera: Inicio:

                    Maiatzak 2 Mayo

Antolatzailea: Organiza: Caritas GernikaldeaNo hay comentarios: