Berrogei egun

lunes, 6 de febrero de 2023

Ez gerlari gure artean No a la guerra entre nosotros Jose Antonio Pagola


 

Juduak harro mintzo ohi ziren Moisesen Legeaz. Tradizioaren arabera, Jainkoak berak erregalatu zion bere herriari. Harengandik hartu zuten gauzarik hobena zen. Lege horretan dator egiazko Jainko bakarraren gogoa. Hor aurki dezakete Jainkoari leial izateko behar duten guztia.

Jesusentzat ere garrantzizkoa da Legea, baina ez dio ematen jadanik erdigunea. Berak beste esperientzia bat bizi eta komunikatu du: iristear da Jainkoaren erreinua; Aita gure artean bidea urratu nahian dabil, mundu gizatiarrago bat egiteko. Ez da aski Moisesen Legea betetzea. Beharrezkoa dugu Aitari bihotza irekitzea eta beraren lankide izatea bizitza zuzenago eta haurrideago (anai-arreba artekoago) bihurtzeko.

Horregatik, Jesusen arabera, ez da aski Legea betetzea, «ez erail» agintzen duena. Beharrezkoa da, horrez gain, gure bizitzatik erauztea oldarkortasuna, inor mespretxatzea, irainak edo mendekua. Erailtzen ez duenak Legea betetzen du, baina, indarkeriatik liberatzen ez bada, ez du bere bihotzean artean Jainko hori, gurekin batean bizitza gizatiarrago bat eraiki nahi duen hori.

Behatzaile batzuen arabera, zabaltzen ari da egungo gizartean hizkuntza bat, oldarkortasuna hazten dela islatzen duena. Gero eta ugariago dira laido iraingarriak, soilik umiliatzeko, mespretxatzeko eta zauritzeko botatzen direnak. Ukapen, erresumin, gorroto edo mendekutik jaiotako hitzak izaten dira.

Bestetik, elkarrizketak hitz zuzengabez ehuntzen dira sarritan, gaitzespena eta errezeloa ereinez. Maitasunik eta begirunerik gabe esandako hitzak, bizikidetasuna pozoitzen eta kalte egiten dutenak. Hitzak, ia beti, haserretik, txikikeriatik edo doilorkeriatik jaioak.

Ez da hau guztia gizarte-bizikidetzan bakarrik gertatzen. Problema larria da Elizaren barnean ere. Frantzisko aita santuak sufritu egiten du banaketa, gatazka eta aurkaritza ikustean: «kristauak gerlan beste kristau batzuen aurka». Ebanjelioaren hain kontrako egoera da, non guztioi premiazko deia zuzendu beharra sentitu baitu: «Ez gerlarik gure artean».

Honela mintzo da Aita Santua: «Min ematen dit egiaztatzeak nola kristau-elkarte batzuetan, eta baita pertsona sagaratuen artean ere, lekurik ematen diegun askotariko gorroto, kalumnia, difamazio, mendeku, zelo, edozein gauzaren bizkar norberaren ideiak ezarri nahiari, eta baita pertsekuzioei ere, sorgin-ehiza gupidagabeko ematen dutenei. Nor ebanjelizatu nahi dugu portaera horrekin?» Aita Santuak Eliza honen alde lan egin nahi du: zeinetan «guztiek miretsi ahal dezaten nola zaintzen duzuen batak bestea, nola jaten ematen diozuen batak besteari, eta nola lagun egiten diozuen batak besteari».

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

Urteko 6. igandea – A (Mateo 5,17-37)


NO A LA GUERRA ENTRE NOSOTROS

Los judíos hablaban con orgullo de la Ley de Moisés. Según la tradición, Dios mismo la había regalado a su pueblo. Era lo mejor que habían recibido de él. En esa Ley se encierra la voluntad del único Dios verdadero. Ahí pueden encontrar todo lo que necesitan para ser fieles a Dios.

También para Jesús la Ley es importante, pero ya no ocupa el lugar central. Él vive y comunica otra experiencia: está llegando el reino de Dios; el Padre está buscando abrirse camino entre nosotros para hacer un mundo más humano. No basta quedarnos con cumplir la Ley de Moisés. Es necesario abrirnos al Padre y colaborar con él para hacer la vida más justa y fraterna.

Por eso, según Jesús, no basta cumplir la Ley, que ordena «no matarás». Es necesario, además, arrancar de nuestra vida la agresividad, el desprecio al otro, los insultos o las venganzas. Aquel que no mata cumple la Ley, pero, si no se libera de la violencia, en su corazón no reina todavía ese Dios que busca construir con nosotros una vida más humana.

Según algunos observadores, se está extendiendo en la sociedad actual un lenguaje que refleja el crecimiento de la agresividad. Cada vez son más frecuentes los insultos ofensivos, proferidos solo para humillar, despreciar y herir. Palabras nacidas del rechazo, el resentimiento, el odio o la venganza.

Por otra parte, las conversaciones están a menudo tejidas de palabras injustas que reparten condenas y siembran sospechas. Palabras dichas sin amor y sin respeto que envenenan la convivencia y hacen daño. Palabras nacidas casi siempre de la irritación, la mezquindad o la bajeza.

No es este un hecho que se dé solo en la convivencia social. Es también un grave problema en el interior de la Iglesia. El papa Francisco sufre al ver divisiones, conflictos y enfrentamientos de «cristianos en guerra contra otros cristianos». Es un estado de cosas tan contrario al Evangelio que ha sentido la necesidad de dirigirnos una llamada urgente: «No a la guerra entre nosotros».

Así habla el Papa: «Me duele comprobar cómo en algunas comunidades cristianas, y aun entre personas consagradas, consentimos diversas formas de odios, calumnias, difamaciones, venganzas, celos, deseos de imponer las propias ideas a costa de cualquier cosa, y hasta persecuciones que parecen una implacable caza de brujas. ¿A quién vamos a evangelizar con esos comportamientos?». El Papa quiere trabajar por una Iglesia en la que «todos puedan admirar cómo os cuidáis unos a otros, cómo os dais aliento mutuamente y cómo os acompañáis».

José Antonio Pagola

6 Tiempo ordinario – A (Mateo 5,17-37)

No hay comentarios: