Jesusen hitza

lunes, 10 de octubre de 2022

Jainkoa ez da inpartziala Dios no es imparcial Jose Antonio Pagola

 


Jesusek parabola honetan bere garaiko Galilean aski ohikoa den egoera islatzen du. Epaile ustel batek, harro, mespretxatu egiten du zuzenbidea egiteko eskatzen dion emakume alargun behartsu bat. Emakumearen egoerak etsigarria dela ematen du, ez du-eta defendatuko duen gizonezkorik. Berak, halere, amore eman gabe garrasika jarraitzen du bere eskubidea eskatuz. Halako batean, hartarainoko lehiaz gogaiturik, emakumeari entzutera jo du epaileak.

Lukasek kontaera hau otoitz egiteko abertimendu gisa aurkeztu du: «aspertu gabe» otoitz egitera; parabolak, ordea, badu aldez aurretik beste mezu bat, Jesusen oso gustukoa. Epaile hau «Jainkoaren antimetafora» da, zeinek bere zuzentasuna, hain justu, behartsurik zaurigarrienei entzutea baitu.

Zuzentasunaren sinboloa mundu greko-erromatarrean emakume bat da, begiak bendaturik, itxuraz «inpartziala» den epaia ematen duena. Jesusen arabera, Jainkoa ez da epaile-mota inpartzial hau bezalakoa. Ez ditu bendatuak begiak. Oso ondo ezagutzen ditu jende ahularen aurka egiten diren zuzengabekeriak, eta bere errukiak halakoen alde makurtzera eragiten dio.

Jende ahularen aldeko Jainkoaren zuzentasunaren «partzialtasun» hau eskandalua da gure belarri burgesentzat; halere, komeni da bera gogora ekartzea, zeren eta gure gizarte moderno honetan beste «partzialtasun» bat, kontrako zeinukoa, baita jaun eta jabe: zuzenbideak gehiago faboratzen du jende boteretsua ahula baino. Nolatan ez da irtengo, bada, Jainkoa defendatu ezin direnen alde?

Aurrerakoi garela uste dugu, teorikoki baieztatuz «gizaki guztiak jaiotzen direla, era berean, aske eta duintasunez eta eskubidez pareko»; baina guztiok dakigu gezurra dela hori. Eskubide egiazkoz eta eraginkorrez gozatu ahal izateko, garrantzizkoagoa da lurralde boteretsu eta aberats batean jaiotzea lurralde behartsu bateko pertsona izatea baino.

Demokrazia modernoak behartsuez kezkatzen dira, bai, baina beren arreta-gunea ez dute jende babesgabea, baizik eta hiritarra oro har. Elizan ahaleginak egiten dira behartsuen zoria arintzeko, baina gure kezka-gunea ez da azkenak direnen sufrimendua, baizik eta kristauen biziera morala eta erlijiosoa. Mesedegarri izango dugu Jesusek gogorarazi diezagun ezen jende babesgabea dela Jainkoaren bihotza betetzen duena.

Inoiz ez duzu ikusiko beraren izena egunkarietan. Inork ez dio pasatzen uzten inon ere. Ez dute, ez titulurik, ez kontu korronte inbidiagarririk, baina handi dira. Ez dute aberastasun handirik, baina badute diruz ezin erosi den zerbait: onberatasuna, harrera-gaitasuna, txera eta gupida premian denarentzat.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

Urteko 29. igandea – C (Lukas 18,1-8)

DIOS NO ES IMPARCIAL

La parábola de Jesús refleja una situación bastante habitual en la Galilea de su tiempo. Un juez corrupto desprecia arrogante a una pobre viuda que pide justicia. El caso de la mujer parece desesperado, pues no tiene a ningún varón que la defienda. Ella, sin embargo, lejos de resignarse, sigue gritando sus derechos. Solo al final, molesto por tanta insistencia, el juez termina por escucharla.

Lucas presenta el relato como una exhortación a orar sin «desanimarnos», pero la parábola encierra un mensaje previo, muy querido por Jesús. Este juez es la «antimetáfora» de Dios, cuya justicia consiste precisamente en escuchar a los pobres más vulnerables.

El símbolo de la justicia en el mundo grecorromano era una mujer que, con los ojos vendados, imparte un veredicto supuestamente «imparcial». Según Jesús, Dios no es este tipo de juez imparcial. No tiene los ojos vendados. Conoce muy bien las injusticias que se cometen con los débiles y su misericordia hace que se incline a favor de ellos.

Esta «parcialidad» de la justicia de Dios hacia los débiles es un escándalo para nuestros oídos burgueses, pero conviene recordarla, pues en la sociedad moderna funciona otra «parcialidad» de signo contrario: la justicia favorece más al poderoso que al débil. ¿Cómo no va a estar Dios de parte de los que no pueden defenderse?

Nos creemos progresistas defendiendo teóricamente que «todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos», pero todos sabemos que es falso. Para disfrutar de derechos reales y efectivos es más importante nacer en un país poderoso y rico que ser persona en un país pobre.

Las democracias modernas se preocupan de los pobres, pero el centro de su atención no es el indefenso, sino el ciudadano en general. En la Iglesia se hacen esfuerzos por aliviar la suerte de los indigentes, pero el centro de nuestras preocupaciones no es el sufrimiento de los últimos, sino la vida moral y religiosa de los cristianos. Es bueno que Jesús nos recuerde que son los seres más desvalidos quienes ocupan el corazón de Dios.

Nunca viene su nombre en los periódicos. Nadie les cede el paso en lugar alguno. No tienen títulos ni cuentas corrientes envidiables, pero son grandes. No poseen muchas riquezas, pero tienen algo que no se puede comprar con dinero: bondad, capacidad de acogida, ternura y compasión hacia el necesitado.

José Antonio Pagola


29 Tiempo ordinario – C (Lucas 18,1-8)

No hay comentarios: