Welcome to Gernikaldea 2023/24

lunes, 17 de octubre de 2022

Harrigarria Desconcertante Jose Antonio Pagola

 Jesusen parabola hau harrigarrienetakoa izan zen. Fariseu otoizlari bat eta zerga-biltzaile bat tenplura igo dira, otoitz egitera. Zein erreakzio izango du Jainkoak biziera hain kontrako eta desberdineko diren pertsona bi hauen aurrean?

Fariseua zutik ari da otoitzean, seguru eta inongo beldurrik gabe. Kontzientziak ez dio ezer leporatzen. Ez da hipokrita. Dioena egia da. Leial betetzen du Legea, eta, are, gainditu egiten du. Ez dio bere buruari merezimendurik aitortzen, baizik eta Jainkoari eskertzen dio den-dena: «Ene Jainko, eskerrak demazkizut». Gizon hau santu ez bada, zein izan daiteke? Seguru da izango duela Jainkoaren bedeinkazioa.

Zerga-biltzailea, aitzitik, txoko batean ari da. Ez dago eroso leku santu horretan. Ez du bere lekua. Ez da ausartzen begiak lurretik jasotzera ere. Bularra jo eta jo, eta bere bekatua aitortzen du. Ez du ezer promes egiten. Ezin utzi du bere lanbidea, ezta itzuli ere lapurtu duena. Ezin aldatu du bizieraz. Ez du ikusten bere burua Jainkoaren errukian uztea beste biderik: «Ene Jainko, izan ezazu erruki nitaz, bekatari naiz eta». Inork ez luke egon nahi haren larruan. Jainkoak ezin onetsi du haren jokabidea.

Bat-batean, baieztapen harrigarri eta nahasgarri batez konkluditu du Jesusek parabola: «Nik diotsuet, zerga-biltzaile hau zuzenetsirik itzuli zela etxera, eta fariseua ez». Entzuleei huts egin diete beren eskema guztiek. Nolatan esan dezake Jesusek Jainkoak ez duela onartu gizon otoizlaria eta, aitzitik, bere onginahia eskaini diola bekatariari? Ez al da ari Jesus suarekin jostatzen? Egia ote da, gauza erabakitzailea, azkenean, ez dela norberaren biziera erlijiosoa, baizik eta Jainkoaren erruki ezin atzemana?

Egia bada Jesusek dioena, Jainkoaren aurrean ez dago segurtasunik inorentzat, santurik santuena dela uste izanik ere. Guztiok dugu Jainkoaren errukira jo beharra. Norbait bere buruarekin onik sentitzen denean, bere bizitzari egozten dio den-dena eta ez du sumatzen beste ezeren beharrik. Norbaitek bere kontzientziak akusatzen duela eta aldatzeko gaitasunik ez duela sentitzean, Jainkoaren gupidara jo beharra bakarrik sentitzen du, eta gupidara bakarrik.

Bada Jesusengan zerbait zoragarririk. Hain liluragarria da Jainkoaren errukian duen fedea, non ez baita gauza erraza berari, Jesusi, sinestea. Segur aski, hobekienik ulertzen ahal diotenak, beren biziera ez-moraletik irteteko kemenik ez dutenak dira.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

Urteko 30. igandea – C (Lukas 18,9-14)

DESCONCERTANTE

Fue una de las parábolas más desconcertantes de Jesús. Un piadoso fariseo y un recaudador de impuestos suben al templo a orar. ¿Cómo reaccionará Dios ante dos personas de vida moral y religiosa tan diferente y opuesta?

El fariseo ora de pie, seguro y sin temor alguno. Su conciencia no le acusa de nada. No es hipócrita. Lo que dice es verdad. Cumple fielmente la Ley, e incluso la sobrepasa. No se atribuye a sí mismo mérito alguno, sino que todo lo agradece a Dios: «¡Oh, Dios!, te doy gracias». Si este hombre no es santo, ¿quién lo va a ser? Seguro que puede contar con la bendición de Dios.

El recaudador, por el contrario, se retira a un rincón. No se siente cómodo en aquel lugar santo. No es su sitio. Ni siquiera se atreve a levantar sus ojos del suelo. Se golpea el pecho y reconoce su pecado. No promete nada. No puede dejar su trabajo ni devolver lo que ha robado. No puede cambiar de vida. Solo le queda abandonarse a la misericordia de Dios: «¡Oh Dios!, ten compasión de mí, que soy pecador». Nadie querría estar en su lugar. Dios no puede aprobar su conducta.

De pronto, Jesús concluye su parábola con una afirmación desconcertante: «Yo os digo que este recaudador bajó a su casa justificado, y aquel fariseo no». A los oyentes se les rompen todos sus esquemas. ¿Cómo puede decir que Dios no reconoce al piadoso y, por el contrario, concede su gracia al pecador? ¿No está Jesús jugando con fuego? ¿Será verdad que, al final, lo decisivo no es la vida religiosa de uno, sino la misericordia insondable de Dios?

Si es verdad lo que dice Jesús, ante Dios no hay seguridad para nadie, por muy santo que se crea. Todos hemos de recurrir a su misericordia. Cuando uno se siente bien consigo mismo, apela a su propia vida y no siente necesidad de más. Cuando uno se ve acusado por su conciencia y sin capacidad para cambiar, solo siente necesidad de acogerse a la compasión de Dios, y solo a la compasión.

Hay algo fascinante en Jesús. Es tan desconcertante su fe en la misericordia de Dios que no es fácil creer en él. Probablemente los que mejor le pueden entender son quienes no tienen fuerzas para salir de su vida inmoral.

José Antonio Pagola

30 Tiempo ordinario – C (Lucas 18,9-14)

No hay comentarios: