Abenduko arbolea: koplak

lunes, 26 de septiembre de 2022

Duda mudatik otoitz egin Rezar desde la duda Jose Antonio Pagola

 

Fededunari sortzen ahal zaizkio duda-mudak kristau-mezuaren punturen batez edo gehiagoz. Jakin nahi du nola ulertu behar duen Bibliako baieztapen jakin bat edota kristau-dogmaren alderdi zehatz bat. Argitzapen gehiago eskatzen duten arazoak dira.

Baina bada orori dagokion duda errotikoagorik esperimentatzen duenik ere. Alde batetik, uste dute ezin dutela edota ez dutela utzi behar erlijioa bertan behera; bestetik, ez dira gai fedeak eskatzen duen «bai» orokor bat egiaz esateko.

Bere burua horrela ikusten duenak barne ondoez bat sentitzen du eskuarki, egoerari baketsu eta bare erantzutea eragozten diona. Errudun ere sentitzen ahal da. Zer gertatu bide zait honetara iristeko? Zer egin dezaket une hauetan? Agian, lehenengo gauza egoera honi Jainkoaren aurrean era baikorrean erantzutea dateke.

Dudak esperimentarazten digu, ez garela gai egiaren «jabe» izateko. Inork ere ez «du» Jainkoaren azken egia. Kasu honetan ez dute balio bizitzako beste arlo batzuetan maneiatzen ditugun ziurtasunek. Bizitzaren azken misterioaren aurrean apal eta egiati behar dugu bide egin.

Dudak, bestalde, proban ipintzen du nire askatasuna. Ezin erantzun du inork ere nire izenean. Ni neu naiz neure askatasunarekin aurrez aurre dagoena eta «bai» ala «ez» esan behar duena.

Horregatik, duda izan daiteke gauzarik bultzagarriena fede infantil batetik esnarazteko eta kristautasun konbentzional bat gainditzeko. Lehenengo gauza ez da nire galdera zehatzei erantzunak aurkitzea, baizik eta neure buruari galdetzea zein norabide eman nahi diodan neure bizitzari. Benetan nahi al dut egia aurkitu? Prest al nago uzteko Ebanjelioaren egiak interpela nazan? Nahiago al dut inolako egiaren bila ibili gabe bizi?

Jainkoari entzuteko geldialdi bat egiten duen bihotz egiatitik sortu ohi da fedea. E. Vilanova teologo katalanak dioen bezala, «fedea ez dago gure baieztapenetan edo geure duda-mudetan. Harago dago: bihotzean… Jainkoak ez beste inork ezagutzen ez duen hartan».

Inporta duena, aztertzea da ea gure bihotza Jainkoaren bila dabilen ala, aitzitik, ezikusia egiten dion. Galdera eta ziurgabetasun guztiak eta guzti, benetan bagabiltza Jainkoaren bila, beti esan ahalko dugu bihotz barnetik ikasleen otoitz hau: «Jauna, handitu nire fedea». Horrela otoitz egiten duena fededun da jadanik.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

Urteko 27. igandea – C (Lukas 17,5-10)

ORAR DESDE LA DUDA

En el creyente pueden surgir dudas sobre un punto u otro del mensaje cristiano. La persona se pregunta cómo ha de entender una determinada afirmación bíblica o un aspecto concreto del dogma cristiano. Son cuestiones que están pidiendo una mayor clarificación.

Pero hay personas que experimentan una duda más radical, que afecta a la totalidad. Por una parte sienten que no pueden o no deben abandonar su religión, pero por otra no son capaces de pronunciar con sinceridad ese «sí» total que implica la fe.

El que se encuentra así suele experimentar, por lo general, un malestar interior que le impide abordar con paz y serenidad su situación. Puede sentirse también culpable. ¿Qué me ha podido pasar para llegar a esto? ¿Qué puedo hacer en estos momentos? Tal vez lo primero es abordar positivamente esta situación ante Dios.

La duda nos hace experimentar que no somos capaces de «poseer» la verdad. Ningún ser humano «posee» la verdad última de Dios. Aquí no sirven las certezas que manejamos en otros órdenes de la vida. Ante el misterio último de la existencia hemos de caminar con humildad y sinceridad.

La duda, por otra parte, pone a prueba mi libertad. Nadie puede responder en mi lugar. Soy yo el que me encuentro enfrentado a mi propia libertad y el que tengo que pronunciar un «sí» o un «no».

Por eso, la duda puede ser el mejor revulsivo para despertar de una fe infantil y superar un cristianismo convencional. Lo primero no es encontrar respuestas a mis interrogantes concretos, sino preguntarme qué orientación quiero dar a mi vida. ¿Deseo realmente encontrar la verdad? ¿Estoy dispuesto a dejarme interpelar por la verdad del Evangelio? ¿Prefiero vivir sin buscar verdad alguna?

La fe brota del corazón sincero que se detiene a escuchar a Dios. Como dice el teólogo catalán E. Vilanova, «la fe no está en nuestras afirmaciones o en nuestras dudas. Está más allá: en el corazón… que nadie, excepto Dios, conoce».

Lo importante es ver si nuestro corazón busca a Dios o más bien lo rehúye. A pesar de toda clase de interrogantes e incertidumbres, si de verdad buscamos a Dios, siempre podemos decir desde el fondo de nuestro corazón esa oración de los discípulos: «Señor, auméntanos la fe». El que ora así es ya creyente.

José Antonio Pagola

No hay comentarios: