Welcome to Gernikaldea 2023/24

lunes, 12 de septiembre de 2022

Ezinezko konpromisoa Compromiso imposible: Jose Antonio Pagola

 


Jesusen mezuak bizitza goitik behera birplanteatzera behartzen gaitu; Ebanjelioa entzuten duenak sumatzen du, gonbita dela ororen azken zentzua eta jokamoldearen norabide erabakitzailea beste era berri batean ulertzeko, errotik bestelako era batean.

Zail da Jesusen hitzen aurrean axolagabe gelditzea, gutxienez egunetik egunera gizatiarrago izatea posible dela sinesten baduzu. Zail da kezkarik eta hein batean ondoezik ez sentitzea gaurko ebanjelioak gogorazten dizkigun bezalako hitzak entzutean: «Ezin izan zarete Jainkoaren eta Diruaren morroi / neskame».

Ezinezkoa da guztion Aita den Jainkoari leial izatea eta aldi berean diruaren eta norberaren probetxuaren esklabo. Jainkoaren «seme/alaba» bezala bizitzeko modu bat dago bakarrik: «gainerakoen senide bezala» bizitzea. Bere diruaren eta probetxuaren zerbitzura bakarrik bizi dena, ezin arduratzen ahal da bere senideez, eta, ondorioz, ezin izan da Jainkoaren seme/alaba leial.

Jesus benetan aintzat hartzen duenak badaki ezin antola dezakeela bere bizitza beti gehiago eta gehiago edukitzearen egitasmo egoistaz. Probetxu ekonomikoak dominaturik bizi denari, bizitza otoizlari eta zuzena bizi badu ere, kristau izateko zerbait funtsezko falta zaio: behartsuen premiak entzuteko eta halakoei hobeto erantzuteko askatasuna kentzen dion «edukitzearen» esklabotza etetea falta zaio.

Ez du beste hautabiderik. Eta ezin engainatu du bere burua, bihotz-barnean «espirituz pobre» dela uste izanik; izan ere, pobre baten arima duenak ez du jarraitzen bere ondasunez lasai gozatzen, bere ondoan oinarrizkoena ere falta zaion jendea ikusiz.

Halaber, ezin engainatu dugu geure burua, pentsatuz «aberatsak» beti besteak direla. Krisialdi ekonomikoak, hainbat eta hainbat gizon-emakume langabe uzten ari denak, geure aurrekontuak berrikustera behartzen gaitu, ikusteko ea ez ote ditugun murriztu behar lanik gabe gelditu direnei laguntzeko. Test egoki bat izango litzateke jabetzeko zeinen zerbitzari garen: Jainkoaren ala geure diruaren zerbitzari.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

Urteko 25. igandea – C (Lukas 16,1-13)

COMPROMISO IMPOSIBLE

El mensaje de Jesús obliga a un replanteamiento total de la vida; quien escucha el Evangelio intuye que se le invita a comprender, de manera radicalmente nueva, el sentido último de todo y la orientación decisiva de su conducta.

Es difícil permanecer indiferente ante la palabra de Jesús, al menos si uno sigue creyendo en la posibilidad de ser más humano cada día. Es difícil no sentir inquietud y hasta cierto malestar al escuchar palabras como las que hoy nos recuerda el texto evangélico: «No podéis servir a Dios y al Dinero».

Es imposible ser fiel a un Dios que es Padre de todos y vivir al mismo tiempo esclavo del dinero y del propio interés. Solo hay una manera de vivir como «hijo» de Dios, y es vivir como «hermano» de los demás. El que vive solo al servicio de sus dineros e intereses no puede ocuparse de sus hermanos, y no puede, por tanto, ser hijo fiel de Dios.

El que toma en serio a Jesús sabe que no puede organizar su vida desde el proyecto egoísta de poseer siempre más y más. A quien vive dominado por el interés económico, aunque viva una vida piadosa y recta, le falta algo esencial para ser cristiano: romper la servidumbre del «poseer» que le quita libertad para escuchar y responder mejor a las necesidades de los pobres.

No tiene otra alternativa. Y no puede engañarse, creyéndose «pobre de espíritu» en lo íntimo de su corazón, pues quien tiene alma de pobre no sigue disfrutando tranquilamente de sus bienes mientras junto a él hay necesitados hasta de lo más elemental.

Tampoco podemos engañarnos pensando que «los ricos» siempre son los otros. La crisis económica, que está dejando en paro a tantos hombres y mujeres, nos obliga a revisar nuestros presupuestos, para ver si no hemos de reducirlos para ayudar a quienes han quedado sin trabajo. Sería un buen test para descubrir si servimos a Dios o a nuestro dinero.

José Antonio Pagola


No hay comentarios: