Espiritu Santua Mendekoste Jaia

lunes, 4 de julio de 2022

Bide bazterreko zaurituak Los heridos de las cunetas: Jose Antonio Pagola


«Samariar onaren» parabola bihotzetik irten zitzaion Jesusi; izan ere, bide-bazterrean ikusten zituen eskale eta gaixoen arreta handiz ibili ohi zen Galilean barna. Guztiei irakatsi nahi zien bizitzan «gupidatsu» ibiltzen; batez ere, ordea, gidari erlijiosoak zituen gogoan.

Bide arriskutsu bateko bazterrean eraso eta lapurtu dioten bat utzi dute «erdi hilik». Zorionez, bidean barna apaiz bat iritsi da eta berehala lebitar bat. Biak dira tenpluko mundu ofizialeko kide. Pertsona erlijioso dira. Dudarik gabe, gupidatuko dira bide-bazterrekoaz.

Ez da, ordea, horrela gertatu. Zauritua ikustean, biek itxi dituzte begiak eta bihotza. Gizon hura inor ez bailitzan da bientzat: «Bira bat eman eta alde egin dute», gelditu gabe. Beren otoitz-zaletasunari eta Jainkoarekiko kultuari emanik, bidean aurrera joan dira. Beren kezka ez dituzte sufritzen ari direnak.

Zeruertzean hirugarren bidaiari bat ageri da. Ez da, ez apaiz, ez lebitar. Ez dator tenplutik; are gehiago, ez da herri hautatuko kide ere. «Samariar» mespretxagarri bat da. Okerrena espero daiteke harengandik.

Halaz guztiz, zauritua ikustean «barnea nahastu zitzaion». Ez du alde egin. Hurbildu zaio eta ahal duen guztia egin dio zaurituari: zauriak garbitu, sendatu eta bendatu. Ondoren, bere zamari gainean jarririk, ostatura eraman du. Berak zaindu du han eta zaindu dezaten eskatu die gero.

Zail da imajinatzea Jesusen dei xaxagarriagorik bere jarraitzaileei, eta era zuzenekoagoan gidari erlijiosoei. Ez da aski Elizan instituzioak, erakundeak eta sufritzen ari direnen ondoan pertsonak izatea. Eliza osoa da agerian agertu behar duena fisikoki eta moralki sufritzen ari direnekiko instituziorik sentiberen eta konprometituen bezala.

Elizari bide-bazterreko zaurituen aurrean barrua nahasten ez bazaio, egin eta esan dezakeena aski balio txikiko izango da. Gupidak bakarrik bihur dezake gaur egun Eliza gizatiarrago eta sinesgarriago.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

Urteko 15. igandea – C (Lukas 10,25-37)


LOS HERIDOS DE LAS CUNETAS

La parábola del «buen samaritano» le salió a Jesús del corazón, pues caminaba por Galilea muy atento a los mendigos y enfermos que veía en las cunetas de los caminos. Quería enseñar a todos a caminar por la vida con «compasión», pero pensaba sobre todo en los dirigentes religiosos.

En la cuneta de un camino peligroso un hombre asaltado y robado ha sido abandonado «medio muerto». Afortunadamente, por el camino llega un sacerdote y luego un levita. Ambos pertenecen al mundo oficial del templo. Son personas religiosas. Sin duda se apiadarán de él.

No es así. Al ver al herido, los dos cierran sus ojos y su corazón. Para ellos es como si aquel hombre no existiera: «Dan un rodeo y pasan de largo», sin detenerse. Ocupados en su piedad y su culto a Dios, siguen su camino. Su preocupación no son los que sufren.

En el horizonte aparece un tercer viajero. No es sacerdote ni levita. No viene del templo ni pertenece siquiera al pueblo elegido. Es un despreciable «samaritano». Se puede esperar de él lo peor.

Sin embargo, al ver al herido «se le conmueven las entrañas». No pasa de largo. Se acerca a él y hace todo lo que puede: desinfecta sus heridas, las cura y las venda. Luego lo lleva en su cabalgadura hasta una posada. Allí lo cuida personalmente y procura que lo sigan atendiendo.

Es difícil imaginar una llamada más provocativa de Jesús a sus seguidores, y de manera directa a los dirigentes religiosos. No basta que en la Iglesia haya instituciones, organismos y personas que están junto a los que sufren. Es toda la Iglesia la que ha de aparecer públicamente como la institución más sensible y comprometida con los que sufren física y moralmente.

Si a la Iglesia no se le conmueven las entrañas ante los heridos de las cunetas, lo que haga y lo que diga será bastante irrelevante. Solo la compasión puede hacer hoy a la Iglesia de Jesús más humana y creíble.

José Antonio Pagola

15 Tiempo ordinario – C (Lucas 10,25-37)

No hay comentarios: