Jesusen hitza

jueves, 25 de noviembre de 2021

Bortxatutako emakumeak. Mujeres violentadas: Jose Antonio PagolaHarrigarria da indarkeria eta zapalkuntza desberdinekiko hain sentibera dirudien gizarte bat ez ausartzea gizonek emakumeengan eragiten duten indarkeriari sakontasunez heltzera. Hala ere, indarkeria hori ez da irudipen bat, baizik eta, zoritxarrez, Gizaterian errotuen dagoen eta munduan sufrimendu gehien eragiten duen indarkerietako bat.

Ezkontza barruan edo kanpoan emakumea gaizki tratatzen, bortxatzen edo degradatzen duten gizonak benetako izakiak dira. Gizon «errespetagarriak», ahotsa altxatzen dakitenak askatasun handiagoa eta pertsonen eskubideekiko begirune gehiago eskatzeko.

Eraiki dugun gizartean emakumeak ezin du askatasunez mugitu gizonen beldurrik gabe. Estatu Batuetan egin berri diren ikerketen arabera, emakume guztiek % 46ko probabilitatea dute, bizitzako une jakin batean, bortxaketa baten biktima izateko edo saiakera bat jasateko. Oso urrun gaude maila hauetatik gure artean? Bortxatzaileak ez dira nahitaez izaki desorekatuak. Gizonak emakumea indarrez menderatzen jarraitzen duen oldarkortasun- eta indarkeria-giroaren emaitza dira.

Baina larriena da eskura dauden datu guztiek, gero eta ugariagoak, adierazten dutela senarrak bortxatutako emakumeak bi aldiz gehiago direla ezezagunek bortxatutakoak baino. Emazteak jasango dituen tratu txar fisiko eta psikologikoak, maite duela pentsatzen den horrek barru-barrutik bortxatu duela sentituz.

Baina badirudi inork ez duela interes handirik jokabide horiek salatzeko. Jarrera kontserbadoreko pertsonek, «kultura patriarkal» batek moldatuta, uko egiten diote «familiaren santutegian» gizarteak esku-hartzea babesteari, emazteak senarraren esanera egon behar baitu osotoro, nolabait, haren «jabetza» delako.

«Iraultza sexuala» pozik hartu duten jarrera liberaleko pertsonek ez dute aitortzen iraultza horrek, bikotearen samurtasuna, batak bestea hartzea eta bien arteko harremanak garatu gabe uztean sexua hutsaltzen duenez, emakumearen aurkako indarkeria are modu basati eta deshumanizatzaileagoan betikotzen duela.

Bitartean, badirudi Elizek ez dutela emakumearentzako mezu askatzailerik entzuten Jesu Kristorengan. Agian oraindik ez dugu aurkitu Lukasek bere ebanjelioan deskribatzen digun Jesus hori, sexuen artean bakea eta maitasuna jartzeaz arduratuta dagoena, emakumea hainbeste irain eta sufrimendutik askatzen duena eta bere ahoz beti hitz berberak esaten dituena: «Emakumea, ez negar egin». Jesus horrek, izan ere, emakumearen eta guztion aurrean, boterea ez du inoiz ere menderatzeko erabiltzen, alderantziz baizik, boterea beti sortzeko eta sufrimendutik askatzeko erabiltzen du.

Jose Antonio Pagola (1997-1998)


Mujeres Violentadas.

Mujer, no llores.

Es sorprendente que una sociedad que parece tan sensible a las diferentes violencias y opresiones, no se atreva a abordar en profundidad la violencia que los varones ejercen sobre la mujer. Sin embargo, esta violencia no es algo imaginario, sino, desgraciadamente, una de las violencias más arraigadas en la Humanidad y que más sufrimiento genera en el mundo.

Los varones que maltratan, violentan o degradan a la mujer dentro o fuera del matrimonio son seres reales. Hombres «respetables» que saben elevar su voz para pedir más libertad y respeto a los derechos de las personas.

Hemos construido una sociedad donde la mujer no puede moverse libremente sin temor a los varones. Recientes estudios realizados en Estados Unidos indican que toda mujer tiene un 46 % de probabilidades de ser víctima, en un determinado momento de su vida, de una violación consumada o intentada. ¿Estamos muy lejos de estos niveles entre nosotros? Los violadores no son necesariamente seres desequilibrados. Son fruto ellos mismos de un clima de agresividad y violencia donde se sigue perpetuando el dominio del varón sobre la mujer por la fuerza.

Pero lo más grave es que todos los datos disponibles, cada vez más abundantes, indican que las mujeres violentadas por sus maridos son el doble que las violadas por extraños. Vejaciones físicas y psicológicas que la esposa ha de sufrir sintiéndose íntimamente violada por aquel que se supone que la ama.

Pero nadie parece muy interesado en denunciar estos comportamientos. Las personas de talante conservador, modeladas por una «cultura patriarcal», se niegan a apoyar una intervención social en «el santuario de la familia» donde la esposa ha de estar a la total disponibilidad del marido ya que, de alguna manera, es su «propiedad».

Las personas de talante liberal que han acogido con gozo «la revolución sexual» se niegan a reconocer que esta revolución, al banalizar el sexo sin desarrollar la ternura, la mutua acogida y las relaciones personales de la pareja, está perpetuando la violencia contra la mujer de una manera todavía más brutal y deshumanizadora.

Mientras tanto, las Iglesias no parecen escuchar en Jesucristo un mensaje liberador para la mujer. Tal vez no hemos descubierto todavía a ese Jesús que nos describe Lucas en su evangelio, preocupado en poner paz y amor entre los sexos, dedicado a liberar a la mujer de tantas vejaciones y sufrimientos y de cuyos labios salen siempre las mismas palabras: «Mujer no llores.» Ese Jesús que, ante la mujer y ante todos, utiliza siempre el poder no para dominar, sino para crear y liberar del sufrimiento.

Jose Antonio Pagola (1997-1998)

No hay comentarios: