Espiritu Santua Mendekoste Jaia

lunes, 13 de abril de 2020

KTko jaunartzeak atzeratu ala ez?Zeanuri, Igorre eta Lemoako parrokien oharrak
Notas de las parroquias de Zeanuri, Igorre y Lemoa


Zeanuri


Zeanuriko Andra Mari Parrokiko Pastoral Batzordeak, gaur egun bizi dogun egoera larria noiz amaituko dan ez dakigula, eta Katekesiko gurasoen eritxia kontuan harturik, Katekesiko Jaunartzeen eguna atzeratzea ebatzi dau.
Katekesiko Jaunartzeak irailean ospatuko  litzatekez, 13an, domekea, goizeko 11:30etan.

Honegaz batera, gurasoei animatu egiten jakez katekesia etxean eta familian jarraitzeko, astero bialtzen jakezan gaiak egoki landuz eta liburua jarraituz.

Aldi berean, Arratian Jaunartze ospakizunerako hartu diran ebatziak gogoratzea eta zaintzea eskatzen jake.

Pazko astelehen honetan, otoitz txiki honegaz amaitu gura dogu ohartxo hau:

Jauna, berbiztu egin zarela sinisten dogu. Jauna, nire bizitzako egun guztietan laguntzen nozula sinisten dot. Jauna, nirekin zagozelala egun gatxetan eta egun zoriontsuetan sinisten dot. Jauna, zugan dot uste osoa.


Zeanurin, 2020-04-13, Pazko astelehena


La Junta Pastoral de la Parroquia de Santa María de Zeanuri, al no saber cuándo va a terminar la grave situación que vivimos hoy en día, y teniendo en cuenta la opinión de los padres de la Catequesis, ha resuelto aplazar el día de las comuniones de la Catequesis.

La comunión de catequesis se celebraría el 13 de septiembre a las 11:30 de la mañana.

Al mismo tiempo, animamos a los padres y madres a seguir la catequesis en casa y en la familia, trabajando los temas que se os hacen llegar semanalmente y siguiendo el libro de catequesis.

Al mismo tiempo, os solicitamos recordar y cuidar las resoluciones adoptadas para la celebración de la comunión en Arratia.

En este lunes de Pascua queremos terminar con esta pequeña oración:

Señor, creemos que has resucitado. Señor, creo que me acompañas todos los días de mi vida. Señor, creo que estás conmigo en los días difíciles y en los días felices. Señor, tengo confianza en ti.

En Zeanuri, 13-04-2020, lunes de PascuaIgorre
Igorreko Andra Mari Parrokiko Pastoral Batzordeak, gaur egun bizi dogun egoera larria noiz amaituko dan ez dakigula, eta Katekesiko gurasoen eritxia kontuan harturik, Katekesiko Jaunartzeen eguna atzeratzea ebatzi dau.
Katekesiko Jaunartzeak irailean ospatuko  litzatekez, 19an, zapatua, goizeko 12:00etan.

Honegaz batera, gurasoei animatu egiten jakez katekesia etxean eta familian jarraitzeko, astero bialtzen jakezan gaiak egoki landuz eta liburua jarraituz.

Aldi berean, Arratian Jaunartze ospakizunerako hartu diran ebatziak gogoratzea eta zaintzea eskatzen jake.

Pazko Domeka honetan, otoitz txiki honegaz amaitu gura dogu ohartxo hau:

Jauna, berbiztu egin zarela sinisten dogu. Jauna, nire bizitzako egun guztietan laguntzen nozula sinisten dot. Jauna, nirekin zagozelala egun gatxetan eta egun zoriontsuetan sinisten dot. Jauna, zugan dot uste osoa.


Igorren, 2020-04-12, Pazko Domekea


La Junta Pastoral de la Parroquia de Santa María de Igorre, al no saber cuándo va a terminar la grave situación que vivimos hoy en día, y teniendo en cuenta la opinión de los padres de la Catequesis, ha resuelto aplazar el día de las comuniones de la Catequesis.

La comunión de catequesis se celebraría el 19 de septiembre a las 12:00 de la mañana.

Al mismo tiempo, animamos a los padres y madres a seguir la catequesis en casa y en la familia, trabajando los temas que se os hacen llegar semanalmente y siguiendo el libro de catequesis.

Al mismo tiempo, os solicitamos recordar y cuidar las resoluciones adoptadas para la celebración de la comunión en Arratia.

En este Domingo de Pascua queremos terminar con esta pequeña oración:

Señor, creemos que has resucitado. Señor, creo que me acompañas todos los días de mi vida. Señor, creo que estás conmigo en los días difíciles y en los días felices. Señor, tengo confianza en ti.

En Igorre, 12-04-2020, Domingo de Pascua

Lemoa

Urriaren 3 octubre 

1 comentario:

Anónimo dijo...

Erabagi egokiak dudarik gabe.