Welcome to Gernikaldea 2023/24

lunes, 2 de diciembre de 2019

Poza posible La alegría posible: Jose Antonio Pagola

Jainkoak, mundura Salbatzaile hurbiltzen denean, bere seme-alabei egiten dien lehen hitza, pozerako gonbita da. Horixe entzun du Mariak: «Poztu zaitez».

Jürgen Moltmann-ek, esperantzaren teologo handiak, honela adierazi du: «Jainkoagandik datorren askapenaren azken eta lehen hitza ez da gorrotoa, baizik poza; ez da gaitzespena, baizik absoluzioa. Jainkoaren pozetik jaio da Kristo, mundu kontraesaneko eta zoro honi bere poza ekartzeko hil eta piztu da».


Halaz guztiz, poza ez da gauza erraza. Ezin behartu duzu inor pozik egotera; ezin ezarri zaio poza kanpotik. Zinezko gozamenak norberaren hondoaren hondoenetik jaio behar du. Osterantzean, azaleko barrea izango da, algara hutsa, euforia iragankorra, baina poza atarian geldituko da, geure bihotzaren atarian.

Erregalu ederra da poza, baina zaurgarria ere bai. Apal-apal eta bihotz handiz gorde beharrekoa geure baitan. Hermann Hesse aleman nobelagileak dio, honengatik izaten direla hainbat gizon-emakumeren aurpegi penatu, urduri eta triste: «zoriona arimak bakarrik senti dezakeelako,  eta ez arrazoiak, ez sabelak, ez buruak, ez poltsak».

Baina bada beste zerbait ere. Nolatan bizi zintezke zoriontsu lurrean hainbat eta hainbat sufrimendu ikusirik? Nolatan egin dezakezu barre, artean malko guztiak lehortu gabe direlarik eta egunero berriak sortzen direlarik? Nolatan sentitu gozamena, gizadiaren hirutik bi goseak, miseriak edo gerlak jota ikusirik?

Mariaren poza, Jainko salbatzaileagan sinesten duen emakume fededun batena da, apalak jaso eta harroak barreiatu, goseak direnak ondasunez bete eta aberatsak esku hutsik bidaltzen dituen Jainkoagan sinesten duen emakume fededun batena. Zinezko poza zuzentasuna, guztien askatasuna eta haurridetasuna antsiatzen eta bilatzen duen bihotzean bakarrik bizi daiteke. Maria Jainkoagan pozten da, bazter utzien esperantza betetzera datorrelako.

Pozik bizi, sufritzen dutenekin bat eta negar dagitenekin solidario izanez bakarrik bizi daiteke. Poza zor, umiliatuen artean hura posible bihurtzeko borroka dagienari bakarrik zor zaio. Zorioneko izan, gainerakoak zorioneko egiten saiatzen dena bakarrik izan daiteke. Eguberriak ospatu, gure artean gizaki berri bat nola jaioko bila dabilenak bakarrik ospa ditzake.
Jose Antonio Pagola

LA ALEGRÍA POSIBLE

La primera palabra de parte de Dios a sus hijos, cuando el Salvador se acerca al mundo, es una invitación a la alegría. Es lo que escucha María: «Alégrate».

Jürgen Moltmann, el gran teólogo de la esperanza, lo ha expresado así: «La palabra última y primera de la gran liberación que viene de Dios no es odio, sino alegría; no es condena, sino absolución. Cristo nace de la alegría de Dios, y muere y resucita para traer su alegría a este mundo contradictorio y absurdo».

Sin embargo, la alegría no es fácil. A nadie se le puede forzar a que esté alegre; no se le puede imponer la alegría desde fuera. El verdadero gozo ha de nacer en lo más hondo de nosotros mismos. De lo contrario será risa exterior, carcajada vacía, euforia pasajera, pero la alegría quedará fuera, a la puerta de nuestro corazón.

La alegría es un regalo hermoso, pero también vulnerable. Un don que hemos de cuidar con humildad y generosidad en el fondo del alma. El novelista alemán Hermann Hesse dice que los rostros atormentados, nerviosos y tristes de tantos hombres y mujeres se deben a que «la felicidad solo puede sentirla el alma, no la razón, ni el vientre, ni la cabeza, ni la bolsa».

Pero hay algo más. ¿Cómo se puede ser feliz cuando hay tantos sufrimientos sobre la tierra? ¿Cómo se puede reír cuando aún no están secas todas las lágrimas y brotan diariamente otras nuevas? ¿Cómo gozar cuando dos terceras partes de la humanidad se encuentran hundidas en el hambre, la miseria o la guerra?

La alegría de María es el gozo de una mujer creyente que se alegra en Dios salvador, el que levanta a los humillados y dispersa a los soberbios, el que colma de bienes a los hambrientos y despide a los ricos vacíos. La alegría verdadera solo es posible en el corazón del que anhela y busca justicia, libertad y fraternidad para todos. María se alegra en Dios, porque viene a consumar la esperanza de los abandonados.

Solo se puede ser alegre en comunión con los que sufren y en solidaridad con los que lloran. Solo tiene derecho a la alegría quien lucha por hacerla posible entre los humillados. Solo puede ser feliz quien se esfuerza por hacer felices a los demás. Solo puede celebrar la Navidad quien busca sinceramente el nacimiento de un hombre nuevo entre nosotros.
José Antonio Pagola

No hay comentarios: