Jose Angel Agirre Camerundik

lunes, 16 de diciembre de 2019

Arratiako KT Gabon Jaia bideo 2 + 94 argazki


Hona hemen bideo bi: kronika laburra (minutu 2) eta erreportajea (35 minutu).
94 argazki!
Aquí la crónica breve  en video (2 min.) y el reportaje extendido (35 min.)
94 fotos!

Klikatu hemen argazki bilduma ikusteko edo argazki gehiago igoteko
Clic aquí para ver el album de fotos o subir más


Klikatu bideo kronika laburra ikusteko (minutu bi)Klikatu erreportajea ikusteko (35 minutu).

Aurten, gabon jaia Igorren ospatuko da, abenduaren 14an, zapatua.  Hori dela eta, egun honetan landu nahi dugun gaia eta herri bakoitzak prestatu beharrekoa azaldu nahi dizuegu.
Aukeratutako gaia hau da: Gabonak Jesusen erara

Gabonaren zentzua berreskuratu nahi dugu. Gabonak iristear daude eta laster biziko dugu komunikabideen bonbardaketa,  umeak ere laster Olentzerori mila gauza eskatzen  hasiko dira urtero bezala. Janariaren prezioa gora doa eta bazkari-afari bereziak ez dira faltako  ustez gabon zoriontsuagoak izan ditzagun. 

Arratiako gabon jaia Igorren
Gabon jaialdi honetako konpromisua hau izango da: Gabonetan Jesusen jaiotza Jesusen erara ospatzea. Jesusek berak erakutsitako baloreekin ospatu dezagun gabon jaia; austeritatea  eta maitasuna nagusi izan daitezela. Beti ere, beharrizan gehiago duten pertsona eta kolektiboak kontuan hartuta.

Sinboloa

Horretarako aurtengo sinboloa  zapia izango da.  Zapia gure konpromisoa gogorarazteko erabiliko dugu. (Zapia: koadroduna, baserritar jantzikoa, edo beste edozein…)

Ume bakoitzak abenduaren hasieran zapi hori Gabonetako zuhaitzean jarriko du. Zapi bera ospakizunera ekarriko da eta berriro bueltatuko da etxeko zuhaitzera, hartutako konpromisoa gogorarazteko.

Zer prestatu beharko du herri bakoitzak?

Herri bakoitzak balore edo kolektibo bat landuko du:

·         Bedia: Austeritatea
·         Lemoa: Gaixoak
·         Dima: Pertsona nagusiak
·         Igorre: Behartsuak
·         Artea: Migranteak
·         Zeanuri: Maitasuna


Zer egin dezakegu balore eta kolektibo hauen alde Gabonetan?Zein konpromiso har dezakegu kolektibo hauek laguntzeko eta maitasuna nagusi izan daiten?

Hau adierazteko herri bakoitzak 5 minutu izango ditu. Nahi den bitartekoa erabili ahal da; Antzerkia, bertsoa, abestia.. (Gurasoen parte hartzea bultzatu)

Ume bakoitzak zapia lepoan lotuta ekarri beharko du ospakizunaren amaieran  ekintza bat egingo dugulako.

EGITARAUA

17:00  Harrera trikitilariekin
 17:00 Harribide Fundaziorako janari bilketa lokaletan. Lekaleak: dilistak, indiaba edo babarrunak...
17:30 ospakizuna
18:30 Eleizatik eskoletako aterpetxera ibilbidea, trikitrilarien laguntzarekin
18:45 Txokolatea eta bizkotxoak


GABON JAIA

Este año, a los de Igorre nos toca preparar la fiesta de navidad-Gabon Jaia que celebramos todos los años en la KT de Arratia. Será el sábado 14 de diciembre. Es por esto, que mediante el siguiente documento os  queremos avanzar y explicar el tema que queremos tratar este día y lo que cada uno de los pueblos debe de preparar.

El tema elegido es el siguiente: Gabonak Jesusen erara-Navidad a la manera de Jesus
Queremos recuperar el sentido de la Navidad. 

 Se acerca la Navidad y pronto  experimentaremos el bombardeo de los medios de comunicación, los niños pronto comenzarán a pedirle a Olentzero miles de cosas tal y como lo hacen todos los años. El precio de la comida sube y no faltarán  cenas especiales para que presumiblemente podamos vivir unas Navidades más felices.

El compromiso que adquiramos en esta Gabon jaia será el siguiente: En Navidad Celebrar el nacimiento de Jesús a la manera de Jesús. Celebremos la Navidad con los valores que Jesús nos ha mostrado y enseñado; que la austeridad y el amor prevalezcan. Sobre todo, teniendo en cuenta las personas y los grupos que más lo necesitan.
 
Simbolo

Para este fin, el símbolo de este año será el PAÑUELO.  Usaremos el pañuelo para recordar nuestro compromiso. (Pañuelo: De cuadros, del traje de baserritar, o cualquier otro…)

Cada niño pondrá este pañuelo  en el árbol de Navidad a principios de diciembre. El pañuelo en sí será llevado a la celebración y devuelto al árbol de origen para recordarnos el compromiso asumido.

¿Qué debe preparar cada pueblo?  

Cada pueblo trabajará  un valor o un colectivo:
·         Bedia: Austeridad
·         Lemoa: Los enfermos
·         Dima: Personas mayores
·         Igorre: Pobres
·         Artea: Migrantes
·         Zeanuri: Amor

¿Qué podemos hacer en favor de estos valores y colectivos en Navidad? ¿Qué compromiso podemos adquirir para ayudar a que estos grupos y el amor prevalezcan?

Cada pueblo tendrá 5 minutos para expresar esto. Se puede usar el medio deseado ; teatro, versos, canciones.. (Fomentar la participación de los padres)

Cada niño necesitará traer a la celebración el pañuelo  alrededor de su cuello  pues  al final  realizaremos una acción.
 
PROGRAMA

17:00  Recepción con trikitrilaris
 17:00 Recolección de alimentos para Harribide Fundazioa. Legúmbres: lentejas, alubias...
17:30 Celebración
18:30 Desde la iglesia nos acercaremos hasta el aterpe de las escuelas con la ayuda de los trikitrilaris
18:45 Chocolate  con bizcochos


No hay comentarios: