Jose Angel Agirre Camerundik

viernes, 2 de enero de 2015

Zein adoratzen dugu? ¿A quién adoramos? Jose Antonio PagolaJosé Antonio Pagola. Itzultzailea: Dionisio Amundarain
Magoak «ekialdetik» etorri dira, juduentzat astrologiaren eta beste zientzia arrotz batzuen aberria iradokitzen duen leku horretatik. Ez dituzte ezagutzen Israelgo liburu santuak, baina bai izarren hizkuntza. Egiaren bila dabiltza eta bideari ekin diote haren bila. Misterioari gida ditzan utzi diote, «adoratu» beharra sentitu dute.

Haien etorrerak Jerusalem osoa asaldatu du. Izar berri bat ikusi dute magoek distiratzen, eta «juduen erregea» jaio dela pentsarazi die, eta hura «adoratzera» etorri dira. Errege hau ez da Augusto. Ezta Herodes ere. «Non da?» Horra haien galdera.
Herodes «asaldatu da». Albisteak ez dio eman inolako pozik. Bera da Erromak «juduen errege» izendatu duena. Jaioberria garbitu egin behar dute: non da arerio estrainio hori? «Apaiz nagusiek eta lege-maisuek» ezagutzen dituzte Liburu Santuak eta badakite Betleemen jaiotzekoa dela, baina ez dute haurraren ardurarik eta ez dira atera hura adoratzera ere.
Jarrera horixe aurkituko du Jesusek bere bizitza guztian: areriotasuna eta ukoa botere politikoaren ordezkarien aldetik; axolarik eza eta aurre egitea buruzagi erlijiosoen aldetik. Soilik, Jainkoaren Erreinuaren eta haren zuzentasunaren bila dabiltzanek egingo diote ongietorri.
Magoek aurrera jarraitu dute beren bilatze luzean. Tarteka, gidari duten izarra ezkutatzen da, duda-mudan utziz. Beste batzuetan, berriro distiratzen du, «egundoko pozez» betetzen dituela. Azkenean topatu dute Haurra, eta, «belauniko jarririk, adoratu dute». Ondoren, haren zerbitzura utzi dituzte beren aberastasunak eta altxorrik baliotsuenak. Haurrak zerbitzari ditu magoak ordudanik, Errege eta Jaun aitortu dute.
Itxuraz xume delarik ere, kontakizun honek funtsezko galderak planteatzen dizkigu: Zeinen aurrean belaunikatzen gara gu? Zein izen du geure izatearen sakonean adoratzen dugun «jainkoak»? Kristau garela diogu, baina Betleemeko Haurra adoratuz bizi al gara? Haren oinetan jartzen al ditugu geure aberastasunak eta ongizatea? Prest al gara haren deia entzuteko, Jainkoaren Erreinuan eta haren zuzentasunean sartzeko?
Geure bizitzan beti izaten dugu izarren bat gidari Betleemera bidean.

 

¿A QUIÉN ADORAMOS?

José Antonio Pagola

Los magos vienen del «Oriente», un lugar que evoca en los judíos la patria de la astrología y de otras ciencias extrañas. Son paganos. No conocen las Escrituras Sagradas de Israel, pero sí el lenguaje de las estrellas. Buscan la verdad y se ponen en marcha para descubrirla. Se dejan guiar por el misterio, sienten necesidad de «adorar».
Su presencia provoca un sobresalto en todo Jerusalén. Los magos han visto brillar una estrella nueva que les hace pensar que ya ha nacido «el rey de los judíos» y vienen a «adorarlo». Este rey no es Augusto. Tampoco Herodes. ¿Dónde está? Esta es su pregunta.
Herodes se «sobresalta». La noticia no le produce alegría alguna. Él es quien ha sido designado por Roma «rey de los judíos». Hay que acabar con el recién nacido: ¿Dónde está ese rival extraño? Los «sumos sacerdotes y letrados» conocen las Escrituras y saben que ha de nacer en Belén, pero no se interesan por el niño ni se ponen en marcha para adorarlo.
Esto es lo que encontrará Jesús a lo largo de su vida: hostilidad y rechazo en los representantes del poder político; indiferencia y resistencia en los dirigentes religiosos. Solo quienes buscan el reino de Dios y su justicia lo acogerán.
Los magos prosiguen su larga búsqueda. A veces, la estrella que los guía desaparece dejándolos en la incertidumbre. Otras veces, brilla de nuevo llenándolos de «inmensa alegría». Por fin se encuentran con el Niño y, «cayendo de rodillas, lo adoran». Después, ponen a su servicio las riquezas que tienen y los tesoros más valiosos que poseen. Este Niño puede contar con ellos pues lo reconocen como su Rey y Señor.
En su aparente ingenuidad, este relato nos plantea preguntas decisivas: ¿Ante quién nos arrodillamos nosotros? ¿Cómo se llama el «dios» que adoramos en el fondo de nuestro ser? Nos decimos cristianos, pero ¿vivimos adorando al Niño de Belén? ¿Ponemos a sus pies nuestras riquezas y nuestro bienestar?¿Estamos dispuestos a escuchar su llamada a entrar en el reino de Dios y su justicia?
En nuestras vidas siempre hay alguna estrella que nos guía hacia Belén.

Epifanía del Señor - B
(Mateo 2,1-12)

6 de enero 2015

No hay comentarios: