Berrogei egun

lunes, 9 de junio de 2014

Jainkoagan konfiantza Confiar en Dios: Jose Antonio Pagola      
      Hirutasunaren misterioa giza kontzeptuz adierazteko, mendez mende teologoek egin duten ahaleginak apenas die laguntzen gaur egun kristauei, dela Jainko Aitagan beren konfiantza biziberritzeko, dela Jesusekiko, gizon egindako Jainkoaren Semearekiko atxikimendua birsendotzeko, dela fede biziz onartzeko Jainkoaren Espirituaren presentzia gugan.

            Horregatik, gauza ona izan daiteke ahalegintxo bat egitea, Jainkoaren misteriora hurbiltzeko, hitz xumez eta bihotz apalez, hurbiletik begiratuz Jesusen mezuari, keinuei eta bizitza osoari: gizon egin den Jainkoaren Semearen misterioari, alegia.
            Aitaren misterioa maitasun da, bihotz-bihotzetiko maitasun eta etenik gabeko barkazio. Inor ez du baztertzen maitasun horrek, inori ukatzen ez barkazioa. Aitak maite gaitu eta bere seme-alaba guztion bila dabil, berak bakarrik dakizkien bideetan barna. Txera mugagabez eta erruki sakonez begiratzen dio gizaki orori. Horregatik, hitz batez dei egiten dio Jesusek beti: «Aita».
            Geure lehen jarrera, Aita horren aurrean, konfiantza izan behar dugu. Errealitatearen azken misterioak, fededunok «Jainkoa» deitzen dugun horrek alegia, ez liguke eragin behar sekula ez beldurrik, ez larritasunik: Jainkoak ezin du egin maitatu besterik. Ondotxo daki hark gure fedea txikia dela eta dudakorra. Ez dugu zertan triste bizi, geure bizitzagatik, ia beti eskasa; ezta zertan adorea galdu ere, konturatu garelarik, urtetan bizi izan garela Aita horrengandik urrun. Utz dezagun geure burua haren eskuetan, xume-xume. Aski du hark gure fede txiki hori.
            Jesusek berak ere konfiantza izatera gonbidatzen gaitu. Hona zein hitzez: «Ez zaitezte bizi bihotza larri. Sinetsi Jainkoagan. Sinetsi nigan ere». Aitaren argazki bizia da Jesus. Aitak dioskuna ari gara entzuten Jesusen hitzetan. Bere keinuez eta bere jardueraz, dena emana bizitza gizakoiago egitera, Jainkoak nola maite gaituen agertzen digu.
            Horregatik, Jainko jakin, adiskide eta hurbileko batekin egin genezake topo Jesusengan edozein gorabeheratan. Gure bizitzan bakea ezartzen du Jesusek. Beldurretik konfiantzara pasarazten gaitu, errezelotik fede xumera maitasun huts den bizitzako azken misterioarekiko.
            Aita eta haren Semea arnasten dituen Espiritua onartzea, ikusezina eta isila baina erreala den Jainkoaren misterioaren presentzia gure baitan onartzea da. Etengabeko presentzia honen ohartun bihurtzen garenean, Jainkoaganako beste konfiantza bat hasten da ernetzen gure baitan.
            Gure bizitza hauskorra da, kontraesanez eta ziurgabetasunez betea: fededun eta fedegabe, guztiok bizi gara misterioak inguraturik. Alabaina, Espirituak gu baitan duen presentzia, misteriotsua bera ere, ahula izan arren, aski da Maitasun huts den bizitzako azken Misterioan dugun gure konfiantza sostengatzeko.

Jose Antonio Pagola

BERRI ONAK Sare Ebanjelizatzailea
Zabaldu Jainkoaganako konfiantza.
Bidali hau.
2014ko ekainaren 15a
Hirutasun Santua A
Joan 3,16-18


CONFIAR EN DIOS 

El esfuerzo realizado por los teólogos a lo largo de los siglos para exponer con
conceptos humanos el misterio de la Trinidad apenas ayuda hoy a los cristianos a
reavivar su confianza en Dios Padre, a reafirmar su adhesión a Jesús, el Hijo
encarnado de Dios, y a acoger con fe viva la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. 

Por eso puede ser bueno hacer un esfuerzo por acercarnos al misterio de Dios
con palabras sencillas y corazón humilde siguiendo de cerca el mensaje, los gestos y la
vida entera de Jesús: misterio del Hijo de Dios encarnado.
El misterio del Padre es amor entrañable y perdón contÍnuo. Nadie está
excluido de su amor, a nadie le niega su perdón. El Padre nos ama y nos busca a cada
uno de sus hijos e hijas por caminos que sólo él conoce. Mira a todo ser humano con
ternura infinita y profunda compasión. Por eso, Jesús lo invoca siempre con una
palabra: “Padre”. 

Nuestra primera actitud ante ese Padre ha de ser la confianza. El misterio
último de la realidad, que los creyentes llamamos “Dios”, no nos ha de causar nunca
miedo o angustia: Dios solo puede amarnos. Él entiende nuestra fe pequeña y vacilante.
No hemos de sentirnos tristes por nuestra vida, casi siempre tan mediocre, ni
desalentarnos al descubrir que hemos vivido durante años alejados de ese Padre.
Podemos abandonarnos a él con sencillez. Nuestra poca fe basta. 

También Jesús nos invita a la confianza. Estas son sus palabras: “No viváis con
el corazón turbado. Creéis en Dios. Creed también en mí”. Jesús es el vivo retrato del
Padre. En sus palabras estamos escuchando lo que nos dice el Padre. En sus gestos y
su modo de actuar, entregado totalmente a hacer la vida más humana, se nos descubre
cómo nos quiere Dios. 

Por eso, en Jesús podemos encontrarnos en cualquier situación con un Dios
concreto,amigo y cercano. Él pone paz en nuestra vida. Nos hace pasar del miedo a la
confianza, del recelo a la fe sencilla en el misterio último de la vida que es solo Amor.
Acoger el Espíritu que alienta al Padre y a su Hijo Jesús, es acoger dentro de
nosotros la presencia invisible, callada, pero real del misterio de Dios. Cuando nos
hacemos conscientes de esta presencia contÍnua, comienza a despertarse en nosotros
una confianza nueva en Dios. 

Nuestra vida es frágil, llena de contradicciones e incertidumbre: creyentes y no
creyentes, vivimos rodeados de misterio. Pero la presencia, también misteriosa del
Espíritu en nosotros, aunque débil, es suficiente para sostener nuestra confianza en el
Misterio último de la vida que es solo Amor. 

José Antonio Pagola 

Red evangelizadora BUENAS NOTICIAS
Difunde la confianza en Dios. Pásalo.
15 de junio de 2014
Santísima Trinidad (A)
Juan 3, 16-18

No hay comentarios: