Jose Angel Agirre Camerundik

viernes, 2 de diciembre de 2011

Gernikako 3 orduak bakearen eta adiskidetzearen alde

 

Las 3 horas de Gernika por la paz y la reconciliación


Abenduak 17 zapatua, goizeko 10etan.10 a.m. Gernikako Udaleko Elai Alai aretoan
Jonan Fernandez-en hitzaldia, Baketik taldekoa: Bakearen marko barriak. Adiskidetzerako pausuak.


11.00 Talde lana

eta elkarrizketea.

11.30  Alkarrean jartzea

11.45 Atsedena eta elizarantza astiro astiro

12.15 Gernikako Andra Mari Parrokian otoitzaldia

13.00 Amaiera


Zergaitik Gernikan?
Bizkaian Bakearen huri enblematikoa dalako.

Garraioa:
Bilbotik autobusa (Abando geltoki ondoan) eta trena (Atxurin zein Boluetan) ordu oro.


Antolatzailea.
Bizkaiko Abadeen Foroa


Las 3 horas de Gernika por la paz y la reconciliación

Sábado 17 de diciembre, a las 10 de la mañana.
10 a.m. Salón Elai Alai del municipio de Gernika
Conferencia Jonan Fernandez, de Baketik: Los nuevos marcos de la paz. Pasos para la reconciliación.

11.00 Trabajo en grupos y diálogo

11.30 Puesta en común

11.45 Descanso y marcha hacia el templo
12.15 Oración en la parroquia Andra Mari de Gernika

13.00 Fin de encuentro
¿En Gernika? sí.
Una villa de la Paz enblemática en Bizkaia.

Transporte:
Desde Bilbao hay autobuses cada hora (junto a la estación de Abando) y tren (Atxuri o Bolueta).


Organiza:
Foro de Curas de Bizkaia