Welcome to Gernikaldea 2023/24

viernes, 31 de mayo de 2024

Zertan dabil Caritas Gernikaldean?

 


Egunotan zabalduko da gure herrietan Caritas Gernikaldearen triptiko bat bere lanaren laburpena zalduz eta laguntzaile eta boluntariori eskertuz.

Harrerea

Aurretiaz eskatu behar da hitzordua 688 78 36 37 telefono zenbakian

2.023. urtean 115 familiari lagundu jaken, horretraako ia ia 31.000 euro erabiliaz

Erroperoa

Aurretiaz eskatu behar da hitzordua 688 78 36 37 telefono zenbakian

Alkartearen parte

Caritaseko boluntarioak talde ministerialean eta pastoral batzordean hartzen dabe parte. Era berean herriaren hainbat proiektuetan.

Sustapen soziala eta pertsonala

-Joskintza tailerra
-Zaintza tailerra
-Ortukide proiektua, nekazaritza ekologikoan

Edadetuak

Egoitzagaz lankidetzan

Sensibilizazioa

Urtean zehar lau kanpaina parrokietan, informazinoa zabalduz eta dirua batuz

Amilotxak

6 eta 12 urte bitarteko haurei laguntza sozial eta eskolakoa.

Boluntarioak

12 gizon-emakumek animatzne dabez proiektuok

Eskerrik asko boluntario eta laguntzaile guztiei!Estos días se difundirá un tríptico de Cáritas Gernikaldea, explicando el trabajo y agradeciendo a los colaboradores y voluntarios su aportación.

Acogida

Cita previa en el 688 78 36 37

En el año 2.023 se ha ayudado a 115 familias por casi 31.000 euros

Ropero

Cita previa en el 688 78 36 37

Parte de la comunidad

Los voluntarios de Cáritas participan en el equipo ministerial y en la comisión pastoral. También en varios proyectos del pueblo.

Promoción social y personal

- Taller de costura
- Taller de cuidados
- Proyecto Ortukide en agricultura ecológica

Personas mayores

En colaboración con Residencias

Sensibilización

Cuatro campañas a lo largo del año en las parroquias, difundiendo información y recogiendo dinero

Amilotxak (Herrerillo)

Apoyo social y escolar a niños y niñas de 6 a 12 años.

Voluntariado

12 hombres y mujeres animan estos proyectos

¡Gracias a los voluntarios y a todos los colaboradores!

No hay comentarios: