Welcome to Gernikaldea 2023/24

miércoles, 18 de noviembre de 2020

Casa de acogida "Bakearen etxea" harrera etxea


El tranvía de Arratia ha sumado 9.612 euros con motivo de la IV. Jornada mundial de los pobres. Lo recogido se utilizará para apoyar el proyecto Casa de acogida “Bakearen etxea” Casa de la Paz Harrera etxea, casa de acogida para personas sin hogar. Nos acercamos hasta Areatza-Villaro para hablar con uno de los responsables de este proyecto y conocerlo más en profundidad.

 

Arratiatk: ¿Porqué este nombre Bakearen etxea, Casa de la paz?

Bakearen etxea: La casa pertenece a los padres sacramentinos que estuvieron muchos años en Arratia. Al marcharse de Arratia esta casa ya tenía ese nombre y nos parece idóneo mantener el nombre por su historia. Y también por su fin. Queremos que las personas que vivan aquí tengan un momento de paz en su vida y puedan rehacerla desde la acogida, la convivencia y la inserción en el pueblo. Agradecemos a los padres sacramentinos, en especial a Juan Otaegui,  su generosidad.

 

Arratiatk: La Iglesia de Arratia, a través de Cáritas Arratia, apoya el proyecto…

Bakearen etxea: El titular del proyecto es la Fundación Harribide, pero desde el momento cero, curas de Arratia han apoyado la iniciativa. Explicado el plan a Cáritas Arratia, el Consejo Pastoral y Zulaibar Ikastegia, se unen fuerzas para poner en marcha esta casa de acogida. También ha habido reuniones con el ayuntamiento de Areatza y la Mancomunidad.

 

Arratiatk: Van a residir en esta casa…

Bakearen etxea: …empezarán a vivir dos jóvenes junto a una persona de Arratia, con la ayuda o supervisión de una educadora de Harribide Fundazioa. El objetivo es que los jóvenes avancen en sus estudios, puedan encontrar un puesto de trabajo e insertarse en nuestra sociedad. Buscamos su integración también en la vida de Arratia. Una vez abandonen la casa otros jóvenes podrán vivir en la misma. Pero queremos cuidar la convivencia, la relación con el pueblo, evitar que un grupo numeroso cree  problemas en la convivencia, superar prejuicios…

 

Arratiatk: Lo recaudado en la campaña del tranvía de Arratia ¿Será suficiente? ¿Cuándo llegarán los primeros inquilinos?

Bakearen etxea: Tenemos al intención de organizar la entrada de los chavales poco a poco, para ir haciendo “poso”, esta semana que empieza.

 

Arratiatk: ¿Algo más para nuestros lectores del blog?

Bakearen etxea: Un saludo y muchísimas gracias por todo.

 

En la foto: Lahcen, Khalid, Ahmad y Nagore, educadora. 

Arratiako tranbiak 9.612 euro batu ditu IV. Pobreen mundu mailako jardunaldia dala eta. Jasotakoa "Bakearen etxea" proiektua laguntzeko erabiliko da, etxerik bako pertsonentzako harrera etxea. Areatza-Villarora hurbildu gara proiektuaren arduradunetako bategaz berba egiteko eta sakonago ezagutzeko.

 

Arratiatk: zergatik izen hau Bakearen Etxea?

Bakearen etxea: Arratian urte asko emon ebezen aita sakramentinoena da etxea. Arratiatik alde egitean, etxe honek baeukan izen hori, eta egokia iruditzen jaku izena bere historiagaitik mantentzea. Baita bere helburuagaitik ere. Hemen biziko diren etxerik bako pertsonek euren bizitzan bake-une bat izatea nahi dogu. Eskerrak emon nahi deutseguz aita sakramentinoei, batez ere Joan Otaegiri, erakutsitako eskuzabaltasunagaitik.

 

Arratiatk: Arratiako Elizak, Caritas Arratiaren bitartez, proiektu honen alde egin dau…

Bakearen etxea: …proiektuaren titularra Harribide Fundazinoa da, baina zero momentutik Arratiako abadeek babestu dabe ekimena. Asmoa Caritas Arratiari, Pastoral Kontseiluari eta Zulaibar Ikastegiari azaldu jake, eta harrera etxe hau martxan jartzeko indarrak batu dabez. Areatzako Udalagaz eta Mankomunitateagaz ere batzarrak egin dira.

 

Arratiatk: Etxe honetan nortzuk biziko dira?

Bakearen etxea: Gazte bigaz eta Arratiako pertsona bategaz hasiko da, Harribide Fundazinoko hezitzaile baten laguntzarekin. Helburua da gazteek ikasketetan aurrera egitea, lanpostu bat aurkitzea eta gure gizartean txertatzea. Arratiako bizitzan integratzea ere bilatzen dogu. Behin etxetik aterata, beste gazte batzuk bertan bizi ahal izango dira. Baina bizikidetza eta herriarekiko hartuemona jagongura doguz, talde handi batek bizikidetzan arazoak sortzea saihestu, aurreiritziak gainditu...

 

Arratiatk: Arratiako tranbiaren kanpainan batutakoa nahikoa izango al da? Noiz helduko dira lehen “errentadoreak”?

Bakearen etxea: Gaztetxoen sarrera pixkanaka antolatzeko asmoa dogu, hasten dan aste honetan, hain zuzen be, oinarri bat jarri…

 

Arratiatk: Blogeko gure irakurleentzat zerbait gehiago?

Bakearen etxea: agur bero bat eta eskerrik asko guztiagatik.

 

Argazkian: Lahcen, Khalid, Ahmad eta Nagore, hezitzailea.

No hay comentarios: