Welcome to Gernikaldea 2023/24

viernes, 13 de noviembre de 2020

Esperantzaren tranbia


Tranbiak errail bi behar dauz aurrera egiteko. Esperantza eta alkartasuna. Azaroan esperantza landuko dogu. Urtarrilan beste erraila, alkartasuna.

 Gurasoek Horma bako parrokiak liburuan 36 eta 37. egunekoa irakurri eta komentatuko dabe. Gero, Aita santuaren Fratelli Tutti entziklikaren 54 eta 55 zenbakiak, gogoeta aberastuteko. Fitxan dagoz elebidun.

 Umeak, Esperantzaren tranbian, bentanatan argazkiak eta marrazkiak jarriko dabez: nortzuk eutsi deutsoen esperantzari pandemia sasoian. Gurasoek lagunduko deutsoe euren fitxagaz.

 Bentanak osatu eta gero, kolorez margotu polito fitxa eta ez ahaztu zure izena ipintzea!

El tranvía necesita dos carriles para avanzar. Esperanza y solidaridad. En noviembre trabajaremos la esperanza. En enero, el otro carril, la solidaridad.

Los padres y madres leerán y comentarán en el libro Parroquias sin muros los días 36 y 37. Posteriormente, los números 54 y 55 de la encíclica Fratelli Tutti del Papa enriquecerán la reflexión. Está en la ficha bilingüe.

Los niños, en el tranvía de la Esperanza, van a poner fotos y dibujos en ventanas: quiénes han mantenido la esperanza durante la pandemia. Mis padres te ayudarán con su ficha.

Una vez completadas las ventanas, pintar de colores la ficha ¡y no olvides ponerle tu nombre! 54. Alde batera utzi behar ez diren itzal trinko horiek gorabehera, hurrengo orrialdeetan hainbeste itxaropen-bideren berri eman nahi dut. Jainkoak gizadian ongi-haziak isurtzen jarraitzen duelako. Oraintsuko pandemiari esker, hainbeste bidelagun erreskatatu eta balioetsi ahal izan genituen, beldurraren erdigunean, nork bere bizitza emanez erreakzionatu zutenak. Gure bizitzak pertsona arruntek ehunduta eta sostengatuta daudela aitortzeko gai izan ginen, zalantzarik gabe, gure historia partekatuko gertaera erabakigarriak idatzi zituztenak: medikuek, erizainek, farmazialariek, supermerkatuetako langileek, garbitzaileek, zaintzaileek, garraiolariek, funtsezko zerbitzuak eta segurtasuna emateko lan egiten duten gizon eta emakumeek, boluntarioek, apaizek, erlijiosoek ulertu zuten inor ez zela bakarrik salbatuko.

55. Itxaropenerako gonbita egiten dut, "Gizakiaren sakonean errotuta dagoen errealitate bati buruz hitz egiten baitigu, bizi den zirkunstantzia zehatzak eta baldintzapen historikoak alde batera utzita. Egarri batez, nahikunde batez, betetasun irrika batez, bizitza lortu batez hitz egiten digu, handia ukitu nahi izateaz, bihotza betetzen duena eta espiritua gauza handietara goratzen duena, hala nola egia, ontasuna eta edertasuna, justizia eta maitasuna. (…)Itxaropena ausarta da, badaki norberaren erosotasunetik haratago begiratzen, zerumuga estutzen duten segurtasun eta konpentsazio txikietatik haratago, bizitza ederragoa eta duinagoa egiten duten ideal handietara zabaltzeko ".


 

54. A pesar de estas sombras densas que no conviene ignorar, en las próximas páginas quiero hacerme eco de tantos caminos de esperanza. Porque Dios sigue derramando en la humanidad semillas de bien. La reciente pandemia nos permitió rescatar y valorizar a tantos compañeros y compañeras de viaje que, en el miedo, reaccionaron donando la propia vida. Fuimos capaces de reconocer cómo nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes que, sin lugar a dudas, escribieron los acontecimientos decisivos de nuestra historia compartida: médicos, enfermeros y enfermeras, farmacéuticos, empleados de los supermercados, personal de limpieza, cuidadores, transportistas, hombres y mujeres que trabajan para proporcionar servicios esenciales y seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas… comprendieron que nadie se salva solo.

55. Invito a la esperanza, que « nos habla de una realidad que está enraizada en lo profundo del ser humano, independientemente de las circunstancias concretas y los condicionamientos históricos en que vive. Nos habla de una sed, de una aspiración, de un anhelo de plenitud, de vida lograda, de un querer tocar lo grande, lo que llena el corazón y eleva el espíritu hacia cosas grandes, como la verdad, la bondad y la belleza, la justicia y el amor. […] La esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte, para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y digna ».

 


 

1 comentario:

larrabetzu dijo...

ildo bikaina, bizi dugun garairako, eredu ona gaztetxo eta gurasoekin kantzeko.Azkoitiko parrokiatik