Welcome to Gernikaldea 2023/24

lunes, 20 de julio de 2020

Jainkoaren egitasmoa aurkitu Descubrir el proyecto de Dios Jose Antonio Pagola

Ez zen erraza Jesusi sinestea. Batzuentzat erakargarri ziren haren hitzak. Beste batzuei, aldiz, aski duda-muda sortzen zitzaien. Arrazoizkoa al zen Jesusi jarraitzea ala zorakeria hutsa? Gauza bera gertatzen da gaur egun: merezi al du bizitza gizatiartzeko haren egitasmoan konprometitzea?, ez al da gauza praktikoagoa nor bere ongizateaz arduratzea? Bitartean, bizitza joaten ahal zaigu inolako erabakirik hartu gabe.


Bi parabola labur kontatu ditu Jesusek. Kontaera bietan, protagonista biek zeinek balio handiko bere gauza batekin egin du topo: altxor batekin edo harribitxi batekin. Era berean erreakzionatu dute biek: duten guztia saldu eta altxorra edo harribitxia erosi. Zentzuzkoena eta arrazoizkoena da, inondik ere.

«Ezkutuan» dago Jainkoaren erreinua. Jende askok ez du aurkitu oraindik Jainkoak duen mundu berri baten egitasmo hori. Halere, ez da misterio atzemanezin bat. Jesusengan dago «ezkutaturik», beraren bizitzan eta beraren mezuan. Jainkoaren erreinua aurkitu ez duen kristau-elkarteak ez du Jesus ezagutzen, ezin jarraitu die beraren urratsei.

Jesusen erreinua aurkitzeak aldatu egiten du aurkitu duenaren bizitza. Halakoaren «poza» ezin nahasia da. Funtsezkoa aurkitu du, Jesusek duen gauzarik onena da, norberaren bizitza aldarazten ahal duena. Kristauok Jesusen egitasmoa aurkitzen ez badugu, Elizan ez da izango pozik.

Paraboletako bi protagonistek erabaki bera hartu dute: «duten guztia saldu dute». Ezer ez «Jainkoaren erreinua eta haren zuzentasuna» bilatzea baino handiagorik. Ondoren etorriko da beste guztia, erlatiboa da beste guztia eta Jainkoaren egitasmoaren mendeko izan behar du.

Hau da Elizan eta kristau-elkarteetan hartu beharreko erabakirik garrantzizkoena: askatu geure burua bizitzan eratxiki zaigun hainbat gauzatatik, Jainkoaren erreinuan konprometitzeko. Bota gainean alferrik ditugun gauzak. Ahaztu beste interes batzuez. «Galtzen» jakin, jatortasunean «irabazteko». Horrela jokatzean, Elizaren konbertsioan partaide izango gara.
José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

Urteko 17. igandea – A (Mateo 13,44-52)

DESCUBRIR EL PROYECTO DE DIOS

No era fácil creer a Jesús. Algunos se sentían atraídos por sus palabras. En otros, por el contrario, surgían no pocas dudas. ¿Era razonable seguir a Jesús o una locura? Hoy sucede lo mismo: ¿merece la pena comprometerse en su proyecto de humanizar la vida o es más práctico ocuparnos cada uno de nuestro propio bienestar? Mientras tanto se nos puede pasar la vida sin tomar decisión alguna.

Jesús cuenta dos breves parábolas. En ambos relatos, el respectivo protagonista se encuentra con un tesoro enormemente valioso o con una perla de valor incalculable. Los dos reaccionan del mismo modo: venden todo lo que tienen y se hacen con el tesoro o con la perla. Es, sin duda, lo más sensato y razonable.

El reino de Dios está «oculto». Muchos no han descubierto todavía el gran proyecto que tiene Dios de un mundo nuevo. Sin embargo, no es un misterio inaccesible. Está «oculto» en Jesús, en su vida y en su mensaje. Una comunidad cristiana que no ha descubierto el reino de Dios no conoce bien a Jesús, no puede seguir sus pasos.

El descubrimiento del reino de Dios cambia la vida de quien lo descubre. Su «alegría» es inconfundible. Ha encontrado lo esencial, lo mejor de Jesús, lo que puede trasformar su vida. Si los cristianos no descubrimos el proyecto de Jesús, en la Iglesia no habrá alegría.

Los dos protagonistas de las parábolas toman la misma decisión: «venden todo lo que tienen». Nada es más importante que «buscar el reino de Dios y su justicia». Todo lo demás viene después, es relativo y ha de quedar subordinado al proyecto de Dios.

Esta es la decisión más importante que hemos de tomar en la Iglesia y en las comunidades cristianas: liberarnos de tantas cosas accidentales para comprometernos en el reino de Dios. Despojarnos de lo superfluo. Olvidarnos de otros intereses. Saber «perder» para «ganar» en autenticidad. Si lo hacemos, estamos colaborando en la conversión de la Iglesia.
José Antonio Pagola

 

17 Tiempo ordinario – A (Mateo 13,44-52)


No hay comentarios: