Berrogei egun

martes, 23 de mayo de 2023

Pentekoste

Domeka honetarako liturgia lagungarriak euskeraz.

Subsidios litúrgicos bilingües para este domingo.
 
Irakurgaiak euskeraz.                                          

                                         
       

            MENDEKOSTE EGUNA

Ekintza Katolikoaren eta Laikoen Apostolutzaren Eguna

«Alkarregaz bizi doguna iragarri»

 

SARRERAKO OHARKIZUNA

 

            Egun on Mendekoste egun honetan Eukaristia ospatzera etorri zareen guztioi:

            Gaur Mendekoste  jaia ospatzeko alkartu gara; jai handia Jesusen jarraitzaileontzat. Berak agindutako promesa betetzen da gaur:   “Nire ordezko bat bialduko deutsuet, Espiritu Santua”.

           

Gaur, gainera, Ekintza Katolikoaren eta Laikoen Apostolutzaren Eguna ospatzen dogu, «Alkarregaz bizi doguna iragarri» goiburuaren haritik. Jainkoaren herri lez, alkarregaz bide egitera, barri ona bizitzera eta bizi doguna iragartera deituak gara. Bateoaren eraginez, Jesukristo iragarri egin behar dogu geure hitzez eta, batez be, geure lekukotasunaz.

 

            Zabaldu daiguzan gure gogo-bihotzak Espirituari,  Jesusen antzeko izan gaitezan eta bere antzera jokatu dagigun.

           

            "Zeru-lurren Egile zaran..."

 

OHARRA uraz bedeinkatu aurretik

 

             Eukaristia honen hasieran, gogora ekarri daigun kristau izaten hasi ginan eguna. Bateoko uraz batera, Jaunaren Espiritua ere gure gainera isuria izan zan.

 

URAz bedeinkatzea

 

Bateo kanturen bat abestu bien bitartean. Azkenean, abadeak dino:

 

Jaungoiko ahalguztidunak garbitu gagizala pekatutik

eta, Eukaristia honen bidez,

bere erreinuko mahaian jarteko gai egin gagizala. Amen.

 

HITZAREN LITURGIA

 

Ap Eg 2, 1‑11:

 

            Maria lagun dogula, otoitzean alkartuta gagoz, lehenengo ikasleak lez. Apostoluakana lez, jatsi bedi gugana ere Espiritu Santua, bihotz‑barritu eta adoretu gagizan.

 

Erantzun‑Salmoa: 103. Salmoa

 

            Bihotz bat eginik, hauxe eskatzen dogu salmo honetan: Jatsi dadila guregana eta gure batzarrera, Jesusen Espiritua

            "Zure arnasa ..."

 

1 Kor 12, 3b‑7. 12‑13:

 

            San Paulok gogoratuko deusku Espirituak fedea emoten deuskula, Jesus Jauna dala autortzeko. Espirituak besteen laguntzaile izatera eroaten gaitu eta geure artean bat egiten gaitu.

 

Jn 20, 19‑23:

 

            Jesusek agintzen deusku bere Arnasa Santua, bere Espiritua.

            Pazkoaldi honetan, gure eliz batzarretan gehien entzun dan abestia "Aleluia" izan da. Kristo biztuaren ezaugarri dogun abestia pozez beterik abestu daigun.

 

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

 

Mendekoste egun honetan, egin deiogun otoitz Jainko Aitari bere Espiritua bialdu, Eleiza barritu eta mundu osoa aldatu daian.

 

-          Eleiza osotzen dogunon alde. Bateo-konpromisoari leial, alkarregaz bide egin, alkarrizketa sustatu  eta karisma eta doheen aniztasuna maitasunez onartu daigun. Eskatu deiogun Jaunari.

 

-          Ekintza Katoliko eta Laikoen Apostolutzan diharduenen alde. Kide guztiek arduraz garatu daien jarduera ebanjelizatzailea. Eskatu deiogun Jaunari. 

 

-          Hautatuen alde. Gaurko hauteskundeetan hautatutakoek guztion onaren alde jardun daien ahulenengan arreta jarriz. Eskatu deiogun Jaunari.

 

-          Gu guztion alde. Espirituak lagunduta, Eleizako kide eta Ebanjelioa iragarri eta bizitzeko arduradun sentitu gaitezan. Eskatu deiogun Jaunari.

 

Pazko‑aldia amaitzen dogun egun honetan, emoiguzu, Jesus Jauna, zure Espiritua. Berak lagundu deiskula zure bidetik jarraituz, zure erreinuaren alde lan egiten. Errege bizi zara‑ta, gizaldi eta gizaldietan. Amen.

 


Jaunartzeko isiltasunean

            Jauna, Mendekoste egunez, kreazino osoaren gainera isuritako

zure Espirituaren dohea geure egiten dogu.

Alkarregaz egin daigula bidea, anai-arreben alkarte lez,

alkarte zerbitzari, errukitsu, alai eta profetiko lez.

Emoiguzu senidetasunaren Espiritua,

zaintzaren Espiritua -behartsu eta kreazinoaren alde-,

entzutearen eta bereizketaren Espiritua.

Emoiguzu zure Espiritua, eta erakutsi eiguzu Hari gure bidea argitzen izten,

guregan otoitz egiten izten, gure fedea gehitzen izten.

Eta jakin daigula gure Eleiza eta mundua

biziaren Espiritu horregaz beteten.

 

AZKEN AGURRA

 

            Senideok: Lehenengo Mendekoste egunean, Espirituak, etxe barruan ezkutatuta egozan apostoluak kalera atara zituan, Barri Ona zabaltzen. Guk ere, Espirituaren dohaia ospatu eta hartu dogunok zeregin berbera daukagu. Izan gaitezan Jesusen testigu.

 

            "Zeru-lurren Erregina."         MENDEKOSTE EGUNA

Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar

«Juntos anunciamos lo que vivimos»

 

SARRERAKO OHARKIZUNA

 

            Egun on Mendekoste egun honetan Eukaristia ospatzera etorri zareen guztioi:

            Gaur Mendekoste  jaia ospatzeko alkartu gara; jai handia Jesusen jarraitzaileontzat. Berak agindutako promesa betetzen da gaur:   “Nire ordezko bat bialduko deutsuet, Espiritu Santua”.

            También hoy recordamos la Jornada de la Acción Católica y del Apostolado Seglar, con el lema: «Juntos anunciamos lo que vivimos». Estamos llamados a caminar juntos, como pueblo de Dios, llamados a vivir el evangelio, y a anunciar con nuestra vida aquello que vivimos. Por nuestro bautismo somos enviados a anunciar a Jesucristo con nuestras palabras y especialmente con nuestro testimonio.

            Zabaldu daiguzan gure gogo-bihotzak Espirituari, Jesusen antzeko izan gaitezan eta bere antzera jokatu dagigun.

 

"Zeru-lurren Egile zaran..."

 

OHARRA uraz bedeinkatu aurretik

 

             Eukaristia honen hasieran, gogora ekarri daigun kristau izaten hasi ginan eguna. Bateoko uraz batera, Jaunaren Espiritua ere gure gainera isuria izan zan.

 

URAz bedeinkatzea

 

Bateo kanturen bat abestu bien bitartean. Azkenean, abadeak dino:

 

Jaungoiko ahalguztidunak garbitu gagizala pekatutik eta, Eukaristia honen bidez,

bere erreinuko mahaian jarteko gai egin gagizala. Amen.

 

HITZAREN LITURGIA

 

Ap Eg 2, 1‑11:

            Maria lagun dogula, otoitzean alkartuta gagoz, lehenengo ikasleak lez. Apostoluakana lez, jatsi bedi gugana ere Espiritu Santua, bihotz‑barritu eta adoretu gagizan.

 

            El Espíritu llena la casa y hace a los apóstoles testigos. Que nuestra comunidad se transforme con la fuerza del Espíritu y seamos testigos de la Buena Noticia de Dios

 

Erantzun‑Salmoa: 103. Salmoa

 

            Bihotz bat eginik, hauxe eskatzen dogu salmo honetan: Jatsi dadila guregana eta gure batzarrera, Jesusen Espiritua

            Ante el espectáculo de la creación, el salmista se dirige a Dios y alaba la gloria que resplandece en sus criaturas

"Zure arnasa ..."

 

1 Kor 12, 3b‑7. 12‑13:

 

            San Paulok gogoratuko deusku Espirituak fedea emoten deuskula, Jesus Jauna dala autortzeko.  Espirituak besteen laguntzaile izatera eroaten gaitu eta geure artean bat egiten gaitu.

            El Espíritu no unifica por la destrucción; da sus dones para la construcción del Reino. Todos somos iguales ante Dios; pues un mismo espíritu nos unifica a todos.

Jn 20, 19‑23:

           

            El don del Espíritu, que Lucas sitúa en el día de pentecostés. Juan lo anticipa a la tarde de Pascua. Cristo comunica su vida de resucitado a los primeros discípulos.

            Jesusek agintzen deusku bere Arnasa, bere Espiritua.

            Pazkoaldi honetan, gure eliz batzarretan gehien entzun dan abestia "Aleluia" izan da. Kristo biztuaren ezaugarri dogun abestia pozez beterik oihukatu daigun.

 

 

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

 

Mendekoste egun honetan, egin deiogun otoitz Jainko Aitari bere Espiritua bialdu, Eleiza barritu eta mundu osoa aldatu daian.

 

-          Eleiza osotzen dogunon alde. Bateo-konpromisoari leial, alkarregaz bide egin, alkarrizketa sustatu  eta karisma eta doheen aniztasuna maitasunez onartu daigun. Eskatu deiogun Jaunari.

 

-           Por la Acción Católica y por los demás movimientos y asociaciones de Apostolado Seglar, para que promuevan la responsabilidad de sus miembros en la tarea evangelizadora.  Eskatu deiogun Jaunari.

 

-          Por quienes este domingo van a ser elegid@s en las urnas, para que trabajen por el bien común y la atención a los desfavorecidos.  Eskatu deiogun Jaunari

 

-          Gu guztion alde. Espirituak lagunduta, Eleizako kide eta Ebanjelioa iragarri eta bizitzeko arduradun sentitu gaitezan. Eskatu deiogun Jaunari.

 

Pazko‑aldia amaitzen dogun egun honetan, emoiguzu, Jesus Jauna, zure Espiritua. Berak lagundu deiskula zure bidetik jarraituz, zure erreinuaren alde lan egiten. Errege bizi zara‑ta, gizaldi eta gizaldietan. Amen.

 


En el silencio de la comunión

 

Señor, en este día de Pentecostés acogemos el don de tu Espíritu

que se derrama sobre toda la creación.

Ayúdanos a caminar como Iglesia unida, comunidad fraterna,

servicial, misericordiosa, alegre y profética.

Danos el Espíritu de la fraternidad, el Espíritu de cuidado

 —de los pobres y de la creación—,

el Espíritu de escucha y discernimiento.

Danos tu Espíritu, y enséñanos a dejar

que guíe nuestro camino que ore en nosotros,

que aumente nuestra fe.

           

AZKEN AGURRA

 

            Senideok: Lehenengo Pentekoste egunean, Espirituak, etxe barruan ezkutatuta egozan apostoluak kalera atara zituan, Barri Ona zabaltzen. Guk ere, Espirituaren dohaia ospatu eta hartu dogunok zeregin berbera daukagu. Izan gaitezan Jesusen testigu.

            Concluye la celebración, pero el Espíritu Santo sigue con nosotros. Dejémonos conducir por él, de modo que nuestra vida transmita la alegría de la fe cristiana y el ánimo para hacer este mundo más humano.

 

            "Zeru-lurren erregina.."
PENTEKOSTE DOMEKEA

            Apostoluen Eginetatik (Ap Eg  2, 1‑11)

      Heldu zan Mendekoste Eguna, eta ikasle guztiak alkarregaz leku berean batuta egozan; bat-batean, ze­rutik hots bat etorri zan, haize bolada indartsu batena langoa, eta hareek egozan etxe dana bete eban.
      Suzkoak lango mihin batzuk agertu jakezan, eta banan‑banan bakoitzaren gainean gelditu. Guztiak Espiritu Santuaz bete ziran, eta hizkuntza arrotzetan berbetan hasi, bakoitzari Espirituak emoten eutson lez.
      Bazan egun hareetan Jerusalenen judegu Jainko­zalerik asko, zerupean diran herri guztietakoak. Hots hori entzun zanean, jentetza handia batu zan, eta harrituta gelditu ziran, bakoitzak norberaren hizkuntzan berba egiten entzuten ebezalako.
      Harri eta zur eginik, honan inoen: Ez ete dira, ba, galilearrak berbetan dabizan guztiok? Zelan entzuten deutsegu, ba, bakoitzak geure jatorrizko hizkuntzan? Gure artean badagoz partiarrak, mediarrak, elamdarrak; badagoz Mesopotamian, Judean, Kapadozian, Ponton, Asian, Frigian, Panfilian, Egipton eta Zirene ondoko Libian bizi diranak; badagoz erromatarrak, judeguak, eta proselitoak, greziarrak eta arabiarrak; eta danei geure hizkuntzan entzuten deutsegu Jaungoikoaren mirariak adierazoten».   


Erantzun-salmoa        Sal 103, l ab eta 21. 29‑30. 31 eta 34


Bialdu egizu, Jauna, zure arnasa,
eta barriztau lur‑azala.
edo aleluia.

      Ene arima, goratu egizu Jauna!
Guztiz haundi zaitut, Jauna, ene Jainkoa!
Bai ugari dirala, Jauna, Zuk eginak,
zuhurtasunez eginak zeharo,
lurra zure sorkariz betea dago.
      Aurpegia gordeten badozu, ikara dira,
arnasea kentzen badeutsezu, hilten,
euren hutsetara bihurtzen.
Zure arnasea bialtzen badozu,
izatea emoten deutsezu;
lur‑azala barriztatzen dozu.
      Izan bedi Jaunaren ospea sekuletan,
 poztu bedi Jauna Berak eginetan.
Atsegin bekio nire olerkia,
nire poza da Jainkoa.

            San Paulo Apostoluak Korintotarrei (1 Kor 12, 3b-7.12-13)

      Senideok: Ezin dau inork esan: “Jauna da Jesus!”, Espiritu Santuaren eraginez izan ezik.
      Era askotakoak dira dohaiak, baina bat-bera Espiritua; era askotakoak, serbitzuak, baina bat-bera Jauna; era askotakoak eginkizunak, baina bat-bera guztiakan dana egiten dauan Jaungoikoa. Bakotxari guztien onerako emoten jako Espirituaren argitasuna.
      Gorputzak, bat izanarren, zati asko dituan lez, eta gorputzeko zatu guztiak, asko izanarren, gorputz bat diran lez, bardin Kristo ere. Gu guztiok –judutar nahiz greziar, mnepeko nahiz askatu- Espiritu berberagan bateatuak izan gara, gorputz bakar bat izateko. Eta guztiok Espiritu bakarretik edan dogu.


Jesukristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik (Jn 20, 19‑23)

      Astearen lehenengo egunaren iluntzean, etxe baten batuta egozan ikasleak, ateak itxita, judeguen bildurrez. Sartu zan Jesus, eta euren erdian zutunik, esan eutsen: «Bakea zuekin». Hori esanda, eskuak eta saihetsa erakutsi eutsezan. Eta ikasleak pozez beterik gelditu ziran, Jauna ikustean.
      Jesusek, barriro ere: «Bakea zuekin. Aitak Ni bialdu nauan lez, Neuk ere bialtzen zaituet zuek». Eta hori esanez, hareen gainera arnasa egin eta esan eutsen: «Hartu egizue Espiritu Santua: zuek pekatuak parkatzen deutsazuezanei, parkatuta gelditzen jakez; eta lotzen deutsazuezanei, lotuta gelditzen jakez».          
 

No hay comentarios: