Berrogei egun

miércoles, 6 de febrero de 2013

Ziortza 2013: gaztetxoakPREADOLESCENTES / GAZTETXOAK (10-14 URTE)

MARTXOAK 9a BAINO LEHENAGO GAZTETXOEKIN LAN EGITEKO EKITALDI BAT


EXPLICACIÓN / AZALPENA

Oinarritzat fitxea hartu eta hauxe proposatzen deutsuegu:

1.- Aurtengo lema hauxe da:: “bake bidean adiskidetu”
Ziortzako bakearen aldeko aurreko Ibilaldien  lemak zeintzuk izan dira? (ikertu interneten elizbarrutiko web orrialdean edo itaundu monitoreari)
 1.  Zein gustatzen jatzu gehien? Zergatik?
 2. Aurkitu biblian 2 Ko 5, 18 eta kopiatu lerro hori fitxan
o       Itaundu etxean edo eskolan zer esan gura dauan esaera horrek
Hona pasarte monitoreen lagungarri:
 “Hau guztia Jainkoarengandik dator, Kristoren bitartez berekin adiskidetu baikaitu eta adiskidetzeko zerbitzua gure esku utzi du”
 1. Honako ekintza bat egin, edo biak gura izan ezkeroz, taldean proposatzen deutsuegu:
 1. Bakearen aldeko postal bat egin (eskuz zein ordenagailuz)
o       BAKEAREN ALDEKO POSTALEN LEHIAKETA BAT  egingo dogu jasotzen ditugun guztiekaz. Sari politak egongo dira…
o       Epea: martiak 3a, zuzenbide honetara bialduz: 2013ziortza@gmail.com
o       Jasotzen ditugun guztiekin bideo montaje bat egingo dogu.
2. Osatu bertso bat, zortziko nagusi bat eginaz:
Bake bidean adiskidetu
 Bolibartik Ziortzara…
o       Epea: martiak 3a, zuzenbide honetara bialduz: 2013ziortza@gmail.com


 
OTOITZA


Jainko Aita:

            Zure egia, maitasuna da.
            Zure justizia, errukia.
            Zure parkamena, bakea.

Dohai honeek jasoten doguzan zure seme-alabok
adiskidetuta, baketuta, zoriontsu sentitzen gara.

Eskerroneko
bezain konprometituta.

Egian, justizian eta parkamenean oinarritutako
bake bidean,
adiskidetasuna gauzatzea nahi dogu.

Espirituaren bultzadaz
eta Mariaren adoreaz
eginkizun hau gogo biziz hartzen dogu.

PREADOLESCENTES / GAZTETXOAK (10-14 URTE)

PARA TRABAJAR EN LOS GRUPOS DE PREADOLESCENTES ANTES DEL DIA 9 DE MARZO


EXPLICACIÓN

Teniendo la ficha como base proponemos:

 1. El lema de este año es: “bake bidean adiskidetu”
  1. ¿Cuáles han sido los lemas de las otras marchas por la paz a Ziortza?
(pregunta a la monitora o investiga en Internet, en la pagina web de la diócesis)

 1. ¿Cuál te gusta más? ¿Por qué?

 1. Busca en la Biblia el versículo 2 Cor 5, 18 y copia esa frase en la ficha
o       Pregunta en casa o en la escuela que quiere decir esa frase

Para los monitores escribimos el versículo:
Todo esto es obra de Dios, quien, por medio de Cristo, nos reconcilió consigo mismo y nos dio el encargo de anunciar la reconciliación”

 1. Os proponemos realizar una de las dos actividades siguientes ( si se quiere se pueden realizar las dos)

 1. Realizar un postal a favor de la Paz ( puedes ser manual o hecha en el ordenador)
o       Con todas las que realicéis tendrá lugar  UN CONCURSO DE POSTALES A FAVOR DE LA PAZ. Habrá sorpresas…………
o       Plazo de entrega el dia 3 de marzo, enviándolas a la siguiente dirección: 2013ziortza@gmail.com
o       Después, con todas las recibidas se hará un video/ montaje que luego las podréis utilizar en las misas familiares del mes de abril.

2. Completa el berso siguiendo la norma del zortziko nagusi:

Bake bidean adiskidetu
Bolibartik Ziortzara
……………………..
……………………
o       Plazo: 3 de marzo a la dirección siguiente: 2013ziortza@gmail.com

ORACION:
Dios Padre:

Tu verdad es amor.
Tu justicia es compasión.
Tu perdón es paz.

Tus hijos e hijas, receptores de estos dones,
nos sentimos reconciliados, pacificados, felices.

Agradecidos,
y comprometidos.

Queremos ser agentes de reconciliación
en el camino hacia la paz,
fundamentada en la verdad, justicia y perdón.

Nos empeñamos en ello
con el impulso del Espíritu
y el aliento de María.


 
 

No hay comentarios: