Berrogei egun

domingo, 30 de diciembre de 2012

Familia santuaren biziaren gogorra: Zeanuriko parrokiko erretaula nagusia

Egiptora ihesa. Zeanuriko Andra Mari Eliza. Petralanda argazkia
         Magoek alde egitean, Jaunaren aingerua agertu jakon amesetan Joseri eta esan eutson: «Jagi, hartu umea eta ama, eta zoaz ihesi Egiptora, eta egon han nik esan arte, Herodes umea hil nahian ibiliko da-eta».
 
         Jagi zan, beraz, Jose, hartu zituan umea eta ama gauez, eta Egiptora joan zan. Han egon zan, Herodes hil arte. Holan bete zan Jaunak profetearen bidez esandakoa: «Egiptotik etorteko dei egin neutson neure semeari».
         Herodes hil zanean, Jaunaren aingerua agertu jakon amesetan Joseri Egipton eta esan eutson: «Jagi, hartu umea eta ama eta zoaz Israel lurraldera, hilak dira-eta umeari bizia kendu nahirik ebilzanak». Jagi zan, beraz, Jose, hartu zituan umea eta ama, eta Israel lurraldera bihurtu zan.
         Baina, Herodesen ondoren, Judean ere haren seme Arkelao egoala jakinik, bildur izan zan hara joateko. Eta, amesetan albistea harturik, Galileara jo eban. Hara heldu zanean, Nazaret deritzon herrian gelditu zan bizitzen, profetek esan ebena bete zedin: «Nazaretarra deituko deutsoe».
 
 Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren liburutik (Mt 2, 13-15. 19-23)

El retablo de Zeanuri es un caso curioso: unas pinturas tardogóticas de hacia 1520, unos relieves renacentistas de hacia 1570 y otras pinturas barrocas de 1712, todo embutido en una estructura que también es de 1712. Una mezcla de estilos que sin embargo está bien armonizada.
 
Y una mezcla de escenas que nos cuentan historias, de personajes llenos de símbolos, de mensajes... nos cuenta klurturklik.


Hoy rescatamos el cuadro de la huida a Egipto, detalle del retablo mayor de la Parroquia de Andra Mari de Zeanuri.

Puede ver también:

Retablo de Arantzazu, Arratia
 
No hay comentarios: