Abenduko arbolea: koplak

miércoles, 22 de agosto de 2012

Falaziak krisiari buruz Falacias sobre la crisis


Egunero, albistegiak bete-beterik daude merkatuak, arrisku saria eta burtsaren gorabeherak direla eta. Gehienetan, dirua izaten dute hizpide. Askoz gutxiago hitz egiten da produkzio ekonomiaz, baina ekonomia horrek zuzenean nabaritzen ditu diru jardunaren ondorioak: izan ere, maileguak garestiagoak dira, eta horrek berekin ekartzen du enpresa asko ixtea eta pertsona askok duin bizitzeko modurik ez izatea. Orain, lehen halako bi dira elikagai bankuetan janaria eskatu behar dutenak, eta ez dira ohiko pobreak: mota askotakoak dira, eta ez dira falta unibertsitate ikasketak dituztenak ere. Ongizate estatua arrunt ahultzen ari da: osasun publikoan, ordainketa partekatua; pentsioak, gero eta gutxiago, eta gero eta eskuratzen zailagoak; erretiroa hartzeko adina, gero eta beranduago...

Hori zergatik gertatzen ari den sakon azaldu nahi badugu, ez da erraza ados jartzen, eta beste hainbeste gertatzen da krisitik ateratzeko neurriei dagokienez. Gobernuak kapital handiarekin batera ezarri dituen joko arauek mesede egiten diete finantza erakundeei, eta kalte, berriz, produkzio enpresa txikiei —zeinak nagusi diren gure artean— eta kontsumitzaileei. Herritar xeheek argi ikusten dute diru sarrerak apaltzen ari zaizkiela eta oinarrizko produktuak garestitzen ari direla. Modu ofizialean, esaten da zor publiko gehiegizkoa dela arazorik handiena, eta neurri gogorrak behar direla hura apaltzeko. Baina ez da esaten zor horrek zerikusi handia duela estatuaren finantzabidea aldatu izanarekin: zergen ordez —batez ere, zuzeneko zergen ordez—, nazioarteko merkatuetan lortutako zor publikoa erabiltzen da orain. Era berean, ez da esaten nazioarteko zorrik handiena finantza entitate pribatuentzat hartutakoa dela.

Badira kausa historiko batzuk, baina labur beharrez ez ditugu aipatuko; guztia merkatu librearen esku uzten da, esku hartze publikorik gabe, baina ez da esaten guztiz desberdina dela merkatuan parte hartzen duten batzuek eta besteek bertan eragiteko duten indarra. Merkatu hori botere ilun bilakatua da, eta halaxe ari da mundu osoan, guzti-guztia erabakitzen, baita zuzenean eragiten diguna ere, baina ezin du justiziarik eta bidezkotasunik ezarri, besterik badio ere. Nolanahi ere, erantzuleak ez dira merkatuak, berez ez baitira erabakimena duten erakundeak: pertsona eta erakunde jakin batzuk dira erantzuleak; izan ere, horiexek gobernatzen dituzte merkatuak, betiere beren interesen alde, eta «kanpoko esku hartzerik gabe», omen.

Desorekak eta krisia ekartzen ditu, ezinbestean, jarduera ekonomikoak, baldin eta luze gabe eta kanpoko inolako kontrolik gabe ahalik eta etekinik handiena lortu nahian egiten bada. Denak ez dira galduan ateratzen, ordea. Gogora ekarri besterik ez dago finantza erakundeetako goi kargudunek nolako ordainsariak kobratzen dituzten, nolako kalte-ordainak eta pentsioak, lanetik kanporatu ondoren; ahaztu gabe, gainera, finantza erakunde horietako batzuek erreskatea behar izan dutela, kiebra teknikoan zeudelako. Goi kargudun horiei inork ez die kargu hartzen beren kudeaketa dela kausa, eta bizi-maila ederra segurtatua dute bizi guztirako.

Gizartearen zati handi batean, zabalduz doa beldurra eta ondoezin larri bat; izan ere, arriskuan ikusten dute beren eta seme-alaben etorkizuna, edo lanik gabe geratu direlako, edo diru sarrerak txikiak dituztelako, edo diru sarrerarik ez dutelako batere, eta zorrak gero eta handiagoak direlako, etxea galtzeko arriskuan egoteraino. Eta horren guztiaren erantzuleak, berriz, patxada ederrean, zerikusirik ez balute bezala, inolako zigorrik gabe.

Krisiak pentsarazten digu gure etorkizun pertsonala okerrera doala, eta babesa nahi dugu horren kontra. Uste izan dugu betiko izango zela gure bizi-maila, baina, egiatan, bizi-maila horrek kateatu egiten gaitu kontsumoan, eta askok ez dituzten diru sarrera batzuk behar dira sistema honetan, eta ezin dute zor handiagorik egin. Kezkaturik gaude, erosahalmena galtzen ari garelako, edo ez delako handitzen ari guk nahi bezala antolatzeko gure bizimodua. Horrek guztiak adorerik gabe utzi ditu ondo kostata bizi-maila jakin bat lortua zuten herritarrak, baita gizarte eroso bat ikusten hasiak ziren edo jadanik gozatzen ari ziren gazteak. Orain, zapuztuta daukate neke gutxiagoko bizimodu bat izateko esperantza.

Krisia konpondu eta gainditzeko politikak sortzeko garaian, politika horiek era batekoak edo bestekoak dira egindako diagnostikoaren arabera eta indarren korrelazioaren arabera. Esaterako, defizit publiko gero eta handiagoaren kontra egin beharra dagoela esaten da, baina ez da esaten zerga bilketa, BPGarekiko proportzioan, bederatzi puntu beherago dagoela Europako Batasuneko batez bestekoa baino, zuzeneko zergak apaldu edo ezabatu egin direlako, ez delako borrokatzen zerga iruzur gero eta handiagoa —zeina zerga gutxi batzuekin egiten den—, BEZaren gainean zamatzen delako zerga bilketa —nahiz eta enpresariei eta lanbide liberaletakoei erraza zaien pagatu gabe uztea—, gastu partikularrak jardueraren gastuetan sartzen direlako, norberak ez ordaintzeko....

Borondate politikoa falta da krisia ekarri eta krisiaz baliatu diren horien kontra egiteko. Eta horrek berekin ekarri du herritarrak agintariengandik urrutiratzea. Ekonomia eredua berriz aztertu beharra dago, baita bizimodu jakin baten inguruan dugun jarrera ere, bizimodu horrek nabarmenkeria ekartzen baitu, eta alferreko gastua, besteen beharrei buruzko ezaxola...

Zerga iruzurra ezabatu beharra dago; lana, urria baita, modu bidezkoan banatu; eta gizarte sektore guztientzako gutxieneko sarrerak segurtatu. Hori da bide bakarra elkartasun sozial eta politiko eraginkorra izan dadin.


Arturo Garcia Ramon Balenciaga Pako Etxebeste Patxi Meabe
Idazkaritza Soziala Justizia eta Bakea
 

Falacias sobre la crisis: ¿todos la sufren igual?TODOS los días las noticias sobre los mercados, la prima de riesgo y los altibajos de la bolsa llenan los informativos. Casi siempre referido al dinero. Se habla mucho menos de la economía productiva que, sufre las consecuencias de la actividad monetaria por el encarecimiento de los créditos y tiene como resultado el cierre de muchas empresas y que muchas personas vean truncadas sus posibilidades de vida digna. Se ha doblado el número que piden comida en los bancos de alimentos y no son los pobres tradicionales, sino que la tipología se ha diversificado, sin que falten personas con estudios universitarios. Asistimos a una grave mengua del Estado de bienestar (copago en la sanidad pública; disminución y mayor dificultad para obtener una pensión; alargamiento de la edad de jubilación...).

Si buscamos profundizar sobre las causas de esta situación, no es fácil llegar a un acuerdo, lo mismo ocurre respecto a las medidas a tomar para salir de ella. El Gobierno, unido al gran capital, ha establecido una regulación que favorece a las instituciones financieras y perjudica a la pequeña empresa productiva que predomina entre nosotros, así como al consumidor. La gente de la calle nota cómo se merman sus ingresos al mismo tiempo que aumentan los precios de artículos básicos. Oficialmente se dice que el mayor problema es la excesiva deuda pública y que es necesario poner drásticas medidas para reducirla. Sin embargo, se oculta que ésta tiene mucho que ver con el cambio de financiación del Estado, en que los impuestos (sobre todo directos) dejan paso a la deuda pública conseguida en mercados internacionales; ni tampoco se dice que la deuda internacional principal es la dirigida a las entidades financieras privadas. 

Existen unas causas históricas que omitimos en razón de la extensión del texto y en la que todo se confía al libre mercado, sin injerencias públicas, aunque no se diga que es totalmente desigual la capacidad de influir en él de los distintos agentes participantes. Este mercado está funcionando mundialmente como un oscuro poder que decide el destino de todo, también de lo que directamente nos afecta; y sin que, aunque así lo pregone, pueda establecer la justicia y la equidad. Sin embargo, no son los mercados los responsables, pues en sí mismos no son entidades con capacidad de decisión; sino las personas e instituciones concretas que, para propio beneficio, los gobiernan bajo el manto de la "no intervención externa". 

Una actividad económica que busca el máximo beneficio a corto plazo y sin ningún control externo, se verá encaminada hacia desequilibrios, desajustes y crisis. No todos salen malparados de ella. Baste recordar las remuneraciones, indemnizaciones por cese o pensiones de altos directivos de entidades financieras, algunas de ellas habiendo tenido que ser rescatadas por su situación de quiebra técnica. A ellos nadie les pide cuentas de su gestión y tienen garantizado de por vida un confortable estatus. 

Está creciendo, en una parte importante de la población, el miedo y un profundo malestar, pues ven en peligro un porvenir digno para ellos y sus hijos, ya que se han quedado sin empleo, los ingresos son escasos o nulos, las deudas crecientes, poniendo en peligro incluso la vivienda propia. Sin que los responsables de todo esto se sientan concernidos y gocen de total impunidad. 

La crisis nos hace pensar que nuestro futuro personal va a ser peor y queremos protegernos de ello. Hemos dado como adquiridos para siempre unos niveles de vida que, en verdad, nos atan a unos consumos que, en este sistema, exigen unos ingresos de los que muchos carecen y no pueden endeudarse más. Estamos preocupados porque vamos perdiendo capacidad adquisitiva o no aumenta en la medida que quisiéramos para poder organizar la vida según propios deseos. Lo cual lleva al desánimo a aquella parte de la población que había conseguido a base de mucho esfuerzo un determinado nivel de vida, o a los jóvenes que vislumbraban o incluso saboreaban una sociedad confortable. Ahora ven frustradas sus aspiraciones de una vida con menos dificultades. 

A la hora de diseñar las políticas para abordar la contención y salida de la crisis, estas varían en función del diagnóstico realizado y de la correlación de fuerzas existente. Por ejemplo, se habla de combatir el creciente déficit público, pero no se dice que la recaudación impositiva, en términos del PIB, está más de nueve puntos por debajo de la media de la UE y que ello se debe a haber bajado o suprimido impuestos directos; a no combatir el creciente fraude fiscal, realizado en gran medida en unos pocos impuestos; a cargar la recaudación sobre el IVA, con posibilidad de ser eludido por empresarios y profesiones liberales, al repercutir el correspondiente a su propio gasto particular en la actividad y así no pagarlo personalmente... 

Falta voluntad política para actuar contra quienes han provocado y se aprovechan de la crisis. Y ello genera en la población una desafección respecto a sus gobernantes. Hace falta una revisión del modelo económico y también de nuestras actitudes sobre un modelo de vida en que predomina la ostentación, el gasto superfluo, la falta de sensibilidad ante las necesidades de los demás... Buscar la supresión del fraude fiscal, la creación y distribución equitativa del trabajo escaso, unos ingresos suficientes que lleguen a todos los sectores de la población. Solo desde estas condiciones se puede construir una efectiva solidaridad social y política.

Secretariado Social-Justicia y Paz, Por A. GARCIA, R. BALENCIAGA, P. ETXEBESTE, Patxi MEABE
 

No hay comentarios: