Berrogei egun

domingo, 18 de mayo de 2014

Ubuntu

Behin, antropologo batek joko bat proposatu eutsen  Afrikako tribu bateko umeei. Fruituz betetako saski bat jarri eban zuhaitz baten ondoan, eta esan eutsen lehenengo ailegatzen  zanarentzat izango zireala fruitu guztiak.

Arineketan  hasteko seinalea emon ebanean, ume guztiek alkarreri eskua emon, eta korrika hasi ziran danak batera. Ondoren, alkarregaz jesarri ziran sariaz gozatzeko.

Itaundu  eutsenean ea zergaitik egin eben  horrela arineketan, bakar batek fruitu guztiak eskuratu ahal ebazanean, zera erantzun eutsoen: UBUNTU. Zelan arraio egon eitekean gutako bat pozik, beste guztiak triste egonda?

UBUNTU hitzak Xhosa kulturan hauxe esan nahi dau: “Ni neu izan banaz,   gu geu izan bagarealako”

 

"Un antropólogo propuso un juego a los niños de una tribu africana. Puso una canasta llena de frutas cerca de un árbol y le dijo a los niños que aquel que llegara primero ganaría todas las frutas.

Cuando dio la señal para que corrieran, todos los niños se tomaron de las manos y corrieron juntos, después se sentaron juntos a disfrutar del premio.

Cuando él les preguntó por qué habían corrido así, si uno solo podía ganar todas las frutas, le respondieron: UBUNTU, ¿cómo uno de nosotros podría estar feliz si todos los demás están tristes?

UBUNTU, en la cultura Xhosa significa: "Yo soy porque nosotros somos."