Berrogei egun

lunes, 1 de agosto de 2011

Monseñor Mario Iceta: Nota Oharra

Por su interes transcribimos la nota recibida desde el Obispado esta mañana:

Bilbao, 1 de agosto de 2011

Estimados consejeros:
El pasado viernes apareció en una página WEB una noticia afirmando que en el Consejo del Presbiterio se ocultó información sobre el Seminario. Ante esta grave acusación, es necesario que quienes pertenecéis a este consejo conozcáis las siguientes puntualizaciones:
1.      Dicha información supuestamente ocultada parte de noticias falsas. No se ofreció al Consejo porque no existe nada concreto al respecto.

2.      Al partir de elementos que no se ajustan a la verdad, las conclusiones que se siguen son tergiversadas y se realizan juicios de valor duros y falsos.
3.      Es especialmente grave la afirmación que se realiza al final de la nota aludiendo a una ocultación de datos, a la “callada por respuesta” y a activar supuestas “estrategias” que comprometan el futuro de las diócesis, la interdiocesaneidad y la comunión. Precisamente son este tipo de informaciones tergiversadas las que hacen que la comunión entre el obispo y el clero se resienta, y adquiere particular gravedad cuando se hace referencia a las Iglesias hermanas y a sus obispos.
Me ha parecido importante comunicar a todos los miembros del Consejo del Presbiterio esta reflexión, debido a la falsedad y gravedad del contenido de lo publicado, que afecta al clima de colaboración, confianza y transparencia que es y debe ser el que presida nuestro Consejo. Cualquier aclaración o duda puede ser ofrecida, con mucho gusto, en la próxima sesión. Os invito a todos a fomentar este clima de confianza mutua y a seguir empeñados en el servicio de la comunión de nuestra Iglesia diocesana.
Con un abrazo fraterno


+ Mario Iceta Gabicagogeascoa
Obispo de Bilbao

BILBOKO GOTZAINA

Bilbon, 2011.eko abuztuaren 1ean

Kontseilari agurgarriok:
Joan den barikuan, web orri baten barri bat agertu zan, azkeneko Abade Kontseiluan Seminarioari buruzko informazioa ezkutatu egin zala esaten. Salaketa astun horren aurrean, Kontseilu horretako kideok ondorengo zehaztasunak ezagutu behar dituzue:
1. Ezkutatu ei dan informazio horren abiapuntuan gezurrezko premisak dagoz. Kontseiluari ez jakon ezer esan, arlo horretan ezelango proposamen zehatzik ez egoalako.
2.  Egia ez direnetatik abiatuz, ondorenak desitxuratuak dira, eta emoten diran eretxiak gogorrak eta faltsuak dira.
3. Aparteko astuntasuna dau azkenean esaten danak: datuak ezkutatzen dirala, isilik eta entzungor jokatzen dala eta elizbarrutien etorkizuna, euren arteko hartuemonak eta komunioa arriskuan jartzen dituen estrategiak bultzatzen ei dirala. Horrelako informazio desitxuratuak dira, hain zuzen, gotzainaren eta abadeen arteko komunioari min emoten deutsenak. Eta bereziki larriak dira, inguruko Elizei eta euren gotzainei dagokiezanean.
Egoki iruditu jat, Abade Kontseiluko kide guztiei gogoeta hau eskeintzea, argitaratu dana, faltsua eta astuna izanik, kaltegarria dalako gure Kontseiluan izan behar dogun lankidetza, konfiantza eta gardentasun giroarentzat. Argibiderik emon edo zalantzarik argitu beharrik balego, hurrengo batzarrean egin daiteke, oso gustura. Alkarrengan konfiantzazko giroa indartzeko eta gure elizbarrutiko komunioaren zerbitzuan gogoz irauteko deia luzatu nahi deutsuet guztioi.
Besarkada bat bihotzez.+ Mario Iceta Gabicagogeascoa
Bilboko Gotzaina