Welcome to Gernikaldea 2023/24

martes, 5 de octubre de 2010

Katekesia CatequesisKRISTAU IKASBIDEA : KATEKESIA.

Bateo-egunean gurasoak eta kristau alkartea honetantxe
konprometitu ziran:
* euren seme-alabak Jesusen jarraitzaile lez heztera. Hauxe da, izan ere, katekesia.
* Horregaltik, ba, umeen fede heziketa ardurea biena da: Parrokiarena eta gurasoena.


FORMACIÓN CRISTIANA: CATEQUESIS.

El día del Bautismo, padres y Comunidad Cristiana se comprometieron
* a enseñar a sus hijos cómo ser seguidores de Jesús: Esto es la Catequesis.
* Por eso, la educación cristiana de los niños es tarea primordial de la Parroquia y de los padres.
GURASOEKIN:

1. Umeen fede-heziketan gurasoek parte hartu behar dabe.
2. Parrokiak gurasoei formazioa eskeini, eurekin fedea ospatu, e.a

UMEEKIN:

1. Katekesiko etapa bakoitzean helburuak eta egitarauak argi euki.
2. Fede-Ospakizunak eta Eukaristiak gurasoekin batera egin.
3. Jaunartze aurretik, katekesira etortea, hiru kurtso dira beharrezko, gutxienez.
4. Lehenengo Penitentzia : bere nortasuna daukan ezkero, Lehenengo Jaunartzetik aldenduta ospatuko da: 3. mailan.
5. Lehenengo Jaunartzea: 4. mailan egingo da.
6. Jantziak: Sentzillotasunez joatea da parrokiaren gonbidapena.
(Gurasoen batzarretan azaldu parrokiaren guraria, Eleizbarrutiaren gomendioei jarraituz, kalez joatea dala.)
7. Sakramentu honeik bakoitzak bere Parrokian ospatuko ditu.
8, Eleizkizun barruan argazkilari bat baino ez da izango, une adierazgarrienean argazkiak ateratzeko edo bideoz grabatzeko.


CON LOS PADRES:
1. Los padres deben tomar parte activa en la educación cristiana de sus hijos.
2. La Parroquia les ofrecerá la formación necesaria, celebrará la fe con ellos y sus hijos, etc.

CON LOS NIÑOS:
1. Los objetivos y actividades para cada etapa de la Catequesis estarán bien señalados.
2. Habrá celebraciones conjuntas con padres y niños.
3. Son necesarios tres cursos de Catequesis, como mínimo, antes de la Primera Eucaristía.
4. Primera Penitencia: Celebrarla distanciada de la primera Eucaristía, para darle todo su significado. Se celebrará en el curso 3°,
5. Primera Eucaristía: Se celebrará en el 4° curso.
6. Ropa: La parroquia recomienda sencillez.
(En las reuniones de los padres explicar que el deseo de la parroquia, siguiendo las directrices de la Diócesis, es ir de calle.)
7. Estos sacramentos cada cual los celebrará en su Parroquia.
8. Durante la ceremonia sólo habrá un fotógrafo para sacar fotos, o grabar en video los momentos más significativos.2010/2011 egutegia Artea, Areatza eta Zeanuri calendario 2010/2011

No hay comentarios: