Jose Angel Agirre Camerundik

sábado, 2 de octubre de 2010

Bateoa BautismoBateoa

Gurasoentzat, euren umearen jaiotzea alkartean ospatzea jazoera haundia da.

Gurasoak, kristau diranez, Bateoan hauxe adierazten dabe:
- euren umea Jainko Aitari eskeintzen deutsoela.
- senide arteko familia dan Eleizaren partaide egiten dabela.
- eta bide horretan hezitzeko konpromisoa hartzen dabela.


Para los padres es un acontecimiento grande el poder celebrar en la Comunidad parroquial el nacimiento de su hijo.

Los padres cristianos, en el Bautismo de su hijo, expresan lo siguiente
• Que ofrecen su hijo a Dios Padre.
• Que lo introducen en la familia de hermanos que es la Iglesia.
• y que asumen el compromiso de educarlo en la fe.

NORI:
1. Gurasoak Eleizaz ezkonduak badira: Eleiztarrak nahiz aldenduak izan, kurtsiloa egitea eskatu.
2. Gurasoak Eleizaz ezkonduak ez badira: Kasu berezia dan ezkero, heurekin hartu-emonetan jarri eta euren egoera argitu.


NON
1. Bakoitzak bere parrokian.
2. Ermitetan ez da Bateorik ospatuko.

NORK
1. Parrokietako arduradunek.
2. Senitartekoren bat balego, berak egin leike Bateoa.

BATEO-EGUNAK
1. Urtean zehar, Parrokia bakoitzak lau Bateo-egun jarri.
2. Eleizkizun barruan argazkilari bat baino ez da izango, une adierazgarrienean argazkiak ateratzeko edo bideoz grabatzeko.

AITABITXI-AMABITXI
1. Fededunak izan daitezala eta adin nagusikoak.
2. Euren eginbeharrak betetzeko prest egon daitezala.A QUIÉN
1. Si los padres están casados por la Iglesia: tanto si son practicantes, como si no, deberán asistir al cursillo.
2. Si los padres no están casados por la Iglesia: Como es un caso particular, dialogar con ellos a fin de clarificar su situación.

DÓNDE
1. Cada cual en su parroquia, incluido el cursillo.
2. En las ermitas no se celebrarán bautizos.

FECHAS
1. A lo largo del año, cada parroquia tiene cuatro fechas señaladas para bautizos.
2. Durante la ceremonia sólo habrá un fotógrafo para sacar fotos o grabar en video los momentos más significativos.

PADRINOS
1. Que sean creyentes y mayores de edad.
2. Que estén dispuestos a cumplir con su obligación.


Arratiako Pastoral Batzordea
Consejo Pastoral de Arratia.
1997

No hay comentarios: